Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Χρήσιμα Έντυπα για το Φυσικό Αέριο

A+ A-

Δείγμα Λογαριασμού

Αιτήσεις

Εξουσιοδοτήσεις

Έντυπα

Διάφορα

 

Προκειμένου να βελτιωθεί η διάδοση έγκυρων και ολοκληρωμένων πληροφοριών προς τους καταναλωτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε ένα ερωτηματολόγιο για τους Ευρωπαίους καταναλωτές ενέργειας, αναφορικά με τα θέματα που τους απασχολούν κατά τις καθημερινές τους συναλλαγές με τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, την ελληνική έκδοση του οποίου επιμελήθηκε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Μπορείτε να λάβετε γνώση του ως άνω ερωτηματολογίου στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, στο ακόλουθο link: http://www.rae.gr/site/categories_new/consumers/faq/questonaire.csp ή ζητήστε μας να σας το αποστείλουμε.
click2review