Επαγγελματικό Φυσικό Αέριο

Φυσικό Αέριο για Επαγγελματίες Single Reward 

Το προϊόν φυσικού αερίου της Protergia Φυσικό Αέριο Single Reward απευθύνεται σε εμπορικούς πελάτες με κεντρική σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη,

Gas Business

Τι κερδίζω;

Για μεμονωμένες παροχές ΦΑ

χωρίς συνδυασμό παροχής ΗΕ

Χαμηλές τιμές βάσει Κόστους με Έκπτωση Συνέπειας

Χωρίς Ρήτρες Αναπροσαρμογής

Χωρίς Πρόσθετη Συνδρομή

Μηδενική Εγγύηση

με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής

Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia

ΔΩΡΟ τα 3 πρώτα πάγια

στη συνέχεια διαμορφώνεται στα 5€/μήνα

Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις

Χωρίς Ρήτρα Αποχώρησης

Χωρίς Δέσμευση Παραμονής

Δωρεάν myprotergia:

Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου!

Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

Μετά το τέλος της 24μηνης Διάρκειας της Σύμβασης, οι πελάτες μεταπίπτουν στα αντίστοιχα Βασικά Τιμολόγια με Πάγιο 1€/μήνα

Συνδύασε Φυσικό Αέριο με Ηλεκτρική Ενέργεια και κέρδισε περισσότερο!

Μάθε πώς εδώ

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου NEW
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh: [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www,powernext,com/futures-market-data» ] / 1000 + [0,01 €/kWh]
Τιμολόγιο: Βασικό:
Εμπορικό Plus
Προωθητική Double Energy:
Εμπορικό
Double Reward
Προωθητική Single:
Εμπορικό
Single Reward
 Πάγιο €/μήνα 1,0 5,0 5,0
Protergia Έκπτωση Συνέπειας Reward -  -0,007 €/kWh  -0,005 €/kWh
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)
Αύγουστος 2023 0,03989 0,03289 0,03489
Σεπτέμβριος 2023 0,04472 0,03772 0,03972
Οκτώβριος 2023 0,04657 0,03957 0,04157
Νοέμβριος 2023 0,05672 0,04972 0,05172
Δεκέμβριος 2023 0,05601 0,04901 0,05101
Ιανουάριος 2024 0,04664 0,03964 0,04164
Φεβρουάριος 2024 0,04000 0,03300 0,03500
Μάρτιος 2024 0,03603 0,02903 0,03103
Απρίλιος 2024 0,03675 0,02975 0,03175

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 

Χρεώσεις

Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh = [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www.powernext.com/futures-market-data» ] / 1000 + [ 0,01 €/kWh ] Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.

Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά πελάτες Εμπορικούς, Βιομηχανικούς & Ηλεκτροπαραγωγούς εντός ή εκτός Αττικής. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή στο ίδιο ΑΦΜ. 

*Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στις μοναδιαίες τιμές του ανταγωνιστικού σκέλους του τιμολογίου του Φυσικού Αερίου.

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

  • Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) - Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14) 
  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) - Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.  
  • Ειδικό τέλος (5‰) - Ν.2093/92
  • Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε  Φ.Π.Α. 6%
ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;

Ξεκινήστε τώρα!

Συμπληρώστε τα στοιχεία της επιχείρησης σας και θα σας καλέσουμε άμεσα!

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
This field is required*
This field is required*
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους