Χρεώσεις Επαγγελματικών Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Intro Generic Bg

PROTERGIA - Ειδικό Τιμολόγιο Επαγγελματικό 1

PROTERGIA - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 1            
Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης συνέπειας
(€/MWh)
Έκπτωση Συνέπειας
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Βασική Τιμή Προμήθειας 
μετά την έκπτωση συνέπειας
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
Συντελεστής
β
(€/ΜWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας
(€/ΜWh)
Ιανουάριος 2024 5 240 60 180 1,18 0 90 100 Θα ανακοινωθεί
1η Ιανουαρίου 2024
Θα ανακοινωθεί
1η Ιανουαρίου 2024

PROTERGIA - Ειδικό Τιμολόγιο Επαγγελματικό 2

PROTERGIA - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 2            
Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης συνέπειας
(€/MWh)
Έκπτωση Συνέπειας
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Βασική Τιμή Προμήθειας 
μετά την έκπτωση συνέπειας
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
Συντελεστής
β
(€/ΜWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας
(€/ΜWh)
Ιανουάριος 2024 5 270 25 245 1,18 0 90 100 Θα ανακοινωθεί
1η Ιανουαρίου 2024
Θα ανακοινωθεί
1η Ιανουαρίου 2024

PROTERGIA - Ειδικό Τιμολόγιο Επαγγελματικό 3

PROTERGIA - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 3            
Μήνας Κατανάλωσης Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης συνέπειας
(€/MWh)
Έκπτωση Συνέπειας
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Βασική Τιμή Προμήθειας 
μετά την έκπτωση συνέπειας
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
Συντελεστής
β
(€/ΜWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας
(€/ΜWh)
Ιανουάριος 2024 5 240 60 για ενέργεια ημέρας
& 65 για ενέργεια νύχτας
180 για ενέργεια ημέρας
& 175 για ενέργεια νύχτας
1,18 0 90 100 Θα ανακοινωθεί
1η Ιανουαρίου 2024
Θα ανακοινωθεί
1η Ιανουαρίου 2024

Πάγιες χρεώσεις και Χρεώσεις προμήθειας στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής

Μένουμε μαζί δίπλα στις εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας. Μπορεί τα θέματα της ενέργειας να αλλάζουν όμως αυτό που μένει σταθερό είναι η σχέση εμπιστοσύνης που θέλουμε να διατηρούμε με κάθε επαγγελματία. Η Protergia μετά τις νέες εξελίξεις δεσμεύεται ότι θα προσπαθεί να επιτυγχάνει τις χαμηλότερες δυνατές χρεώσεις για να σταθεί δίπλα στην επιχείρησή σας.

Οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής θα ανακοινώνονται μηνιαία στους παρακάτω πίνακες βάσει του Άρθρου 138 του Ν.4951/2022.

1. Protergia Επαγγελματικό 1 – MVP Reward

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
Χωρίς Συνέπεια
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας
με Συνέπεια
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh) 
Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αρτοποιεία Αγροτικά  Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αρτοποιεία Αγροτικά 
Αύγουστος 2022 - - - - - - •Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh)

•Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή

•Τιμές βάσει Κόστους

•Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις

•Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή

•Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia
Σεπτέμβριος 2022 - - - - - -
Οκτώβριος 2022 - - - - - -
Νοέμβριος 2022 - - - - - -
Δεκέμβριος 2022 - - - - - -
Ιανουάριος 2023 5,00 0,48014 0,42014 0-2000 kWh 0,29200 0,33000 0-2000 kWh 0,12814 0,09014 Δεν εφαρμόζεται
0,29200 0,12814
>2000 kWh >2000 kWh
0,13400 0,28614
Φεβρουάριος 2023 5,00 0,24814 0,18814 0,02000 0,04000 0,16814 0,14814 Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 5,00 0,24814 0,18814 0,00 0,04000 0,18814 0,14814 Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 5,00 0,19994 0,13994 0,00 0,01500 0,13994 0,12494 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 5,00 0,19994 0,13994 0,00 0,01500 0,13994 0,12494 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 5,00 0,18684 0,12684 0,00 0,01500 0,12684 0,11184 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 5,00 0,18684 0,12684 0,00 0,01500 0,12684 0,11184 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 5,00 0,16994 0,10994 0,00 0,01000 0,10994 0,09994 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,18294 0,12294 0,00 0,01500 0,12294 0,10794 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 5,00 0,18594 0,12594 0,00 0,01500 0,12594 0,11094 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 5,00 0,22554 0,16554 0,00 0,02500 0,16554 0,14054 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,19154 0,13154 0,00 0,02500 0,13154 0,10654 Δεν εφαρμόζεται

Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.

2. Protergia Επαγγελματικό 1 – MVP Plus Green

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh) 
Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αρτοποιεία Αγροτικά  Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αρτοποιεία Αγροτικά 
Αύγουστος 2022 - - - - - •100% Πράσινη Ενέργεια

•80€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας (ή 30€ εκτός συνέπειας)*

•Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή

•Τιμές βάσει Κόστους

•Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις

•Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή

•Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 - - - - -
Νοέμβριος 2022 - - - - -
Δεκέμβριος 2022 - - - - -
Ιανουάριος 2023 - - - - -
Φεβρουάριος 2023 - - - - -
Μάρτιος 2023 - - - - -
Απρίλιος 2023 5,00 0,19814 0,00 0,01500 0,19814 0,18314 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 5,00 0,19814 0,00 0,01500 0,19814 0,18314 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 5,00 0,18504 0,00 0,01500 0,18504 0,17004 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 5,00 0,18504 0,00 0,01500 0,18504 0,17004 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 5,00 0,17914 0,00 0,01000 0,17914 0,16914 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,18764 0,00 0,01500 0,18764 0,17264 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 5,00 0,19064 0,00 0,01500 0,19064 0,17564 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 5,00 0,23024 0,00 0,02500 0,23024 0,20524 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,21324 0,00 0,02500 0,21324 0,18824 Δεν εφαρμόζεται

Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.

*Στη διάρκεια της σύμβασης

3. Protergia Επαγγελματικό 2 – MVP Reward

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
Χωρίς Συνέπεια
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας
με Συνέπεια
(€/kWh)
Χρέωση Ισχύος
(€/kW/μήνα)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)  Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)  Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά  έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά 
Αύγουστος 2022 - - - - - - - •Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh)

•Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή

•Τιμές βάσει Κόστους

•Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις

•Χωρίς Χρέωση Ισχύος

•Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή

•Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia
Σεπτέμβριος 2022 - - - - - - -
Οκτώβριος 2022 - - - - - - -
Νοέμβριος 2022 - - - - - - -
Δεκέμβριος 2022 - - - - - - -
Ιανουάριος 2023 - - - - - - -
Φεβρουάριος 2023 - - - - - - -
Μάρτιος 2023 - - - - - - -
Απρίλιος 2023 5,00 0,21317 0,15317 0,00 0,00 0,01500 0,15317 0,13817 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 5,00 0,21317 0,15317 0,00 0,00 0,01500 0,15317 0,13817 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 5,00 0,20007 0,14007 0,00 0,00 0,01500 0,14007 0,12507 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 5,00 0,20007 0,14007 0,00 0,00 0,01500 0,14007 0,12507 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 5,00 0,18317 0,12317 0,00 0,00 0,01000 0,12317 0,11317 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,19617 0,13617 0,00 0,00 0,01500 0,13617 0,12117 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 5,00 0,19917 0,13917 0,00 0,00 0,01500 0,13917 0,12417 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 5,00 0,23877 0,17877 0,00 0,00 0,02500 0,17877 0,15377 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,23677 0,17677 0,00 0,00 0,02500 0,17677 0,15177 Δεν εφαρμόζεται

Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.

4. Protergia Επαγγελματικό 2 – MVP Plus Green

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Χρέωση Ισχύος
(€/kW/μήνα)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)  Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)  Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά  έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά 
Αύγουστος 2022 - - - - - - •100% Πράσινη Ενέργεια

•80€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας (ή 30€ εκτός συνέπειας)*

•Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή

•Τιμές βάσει Κόστους

•Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις

•Χωρίς Χρέωση Ισχύος

•Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή

•Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia
Σεπτέμβριος 2022 - - - - - -
Οκτώβριος 2022 - - - - - -
Νοέμβριος 2022 - - - - - -
Δεκέμβριος 2022 - - - - - -
Ιανουάριος 2023 - - - - - -
Φεβρουάριος 2023 - - - - - -
Μάρτιος 2023 - - - - - -
Απρίλιος 2023 5,00 0,21137 0,00 0,00 0,01500 0,21137 0,19637 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 5,00 0,21137 0,00 0,00 0,01500 0,21137 0,19637 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 5,00 0,19827 0,00 0,00 0,01500 0,19827 0,18327 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 5,00 0,19827 0,00 0,00 0,01500 0,19827 0,18327 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 5,00 0,19237 0,00 0,00 0,01000 0,19237 0,18237 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,20087 0,00 0,00 0,01500 0,20087 0,18587 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 5,00 0,20387 0,00 0,00 0,01500 0,20387 0,18887 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 5,00 0,24347 0,00 0,00 0,02500 0,24347 0,21847 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,22647 0,00 0,00 0,02500 0,22647 0,20147 Δεν εφαρμόζεται

Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.

*Στη διάρκεια της σύμβασης

5. Protergia Επαγγελματικό 3 – MVP Reward

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
Χωρίς Συνέπεια
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας
Ημέρας
με Συνέπεια
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας
Νύχτας
με Συνέπεια
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)  Τελική Τιμή Χρέωσης Ενέργειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)  Τελική Τιμή Χρέωσης Ενέργειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)  Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά  έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά  έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά 
Αύγουστος 2022 - - - - - - - - •Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh)

•Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή

•Τιμές βάσει Κόστους

•Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις

•Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή

•Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia
Σεπτέμβριος 2022 - - - - - - - -
Οκτώβριος 2022 - - - - - - - -
Νοέμβριος 2022 - - - - - - - -
Δεκέμβριος 2022 - - - - - - - -
Ιανουάριος 2023 - - - - - - - -
Φεβρουάριος 2023 - - - - - - - -
Μάρτιος 2023 - - - - - - - -
Απρίλιος 2023 5,00 0,19994 0,13994 0,13494 0,00 0,01500 0,13994 0,12494 0,13494 0,11994 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 5,00 0,19994 0,13994 0,13494 0,00 0,01500 0,13994 0,12494 0,13494 0,11994 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 5,00 0,18684 0,12684 0,12184 0,00 0,01500 0,12684 0,11184 0,12184 0,10684 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 5,00 0,18684 0,12684 0,12184 0,00 0,01500 0,12684 0,11184 0,12184 0,10684 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 5,00 0,16994 0,10994 0,10494 0,00 0,01000 0,10994 0,09994 0,10494 0,09494 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,18294 0,12294 0,11794 0,00 0,01500 0,12294 0,10794 0,11794 0,10294 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 5,00 0,18594 0,12594 0,12094 0,00 0,01500 0,12594 0,11094 0,12094 0,10594 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 5,00 0,22554 0,16554 0,16054 0,00 0,02500 0,16554 0,14054 0,16054 0,13554 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,19154 0,13154 0,12654 0,00 0,02500 0,13154 0,10654 0,12654 0,10154 Δεν εφαρμόζεται

Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.

6. Protergia Επαγγελματικό 3 – MVP Plus Green

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)  Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)  Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά  έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά 
Αύγουστος 2022 - - - - - •100% Πράσινη Ενέργεια

•80€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας (ή 30€ εκτός συνέπειας)*

•Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή

•Τιμές βάσει Κόστους

•Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις

•Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή

•Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 - - - - -
Νοέμβριος 2022 - - - - -
Δεκέμβριος 2022 - - - - -
Ιανουάριος 2023 - - - - -
Φεβρουάριος 2023 - - - - -
Μάρτιος 2023 - - - - -
Απρίλιος 2023 5,00 0,19814 0,00 0,01500 0,19814 0,18314 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 5,00 0,19814 0,00 0,01500 0,19814 0,18314 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 5,00 0,18504 0,00 0,01500 0,18504 0,17004 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 5,00 0,18504 0,00 0,01500 0,18504 0,17004 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 5,00 0,17914 0,00 0,01000 0,17914 0,16914 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,18764 0,00 0,01500 0,18764 0,17264 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 5,00 0,19064 0,00 0,01500 0,19064 0,17564 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 5,00 0,23024 0,00 0,02500 0,23024 0,20524 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,21324 0,00 0,02500 0,21324 0,18824 Δεν εφαρμόζεται

Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.

*Στη διάρκεια της σύμβασης

7. Protergia Επαγγελματικό 1 Plus

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh) 
Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αρτοποιεία Αγροτικά  Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αρτοποιεία Αγροτικά 
Αύγουστος 2022 - - - - - •Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή

•Τιμές βάσει Κόστους

•Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις

•Χαμηλό πάγιο

•Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή

•Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 1,00 0,59456 0-2000 kWh 0,39800 0,43600 0-2000 kWh 0,19656 0,15856 Δεν εφαρμόζεται
0,39800 0,19656
>2000 kWh >2000 kWh
0,23000 0,36456
Νοέμβριος 2022 1,00 0,41126 0-2000 kWh 0,20000 0,23800 0-2000 kWh 0,21126 0,17326 Δεν εφαρμόζεται
0,20000 0,21126
>2000 kWh >2000 kWh
0,05000 0,36126
Δεκέμβριος 2022 1,00 0,38126 0-2000 kWh 0,18300 0,22100 0-2000 kWh 0,19826 0,16026 Δεν εφαρμόζεται
0,18300 0,19826
>2000 kWh >2000 kWh
0,03400 0,34726
Ιανουάριος 2023 1,00 0,46126 0-2000 kWh 0,29200 0,33000 0-2000 kWh 0,16926 0,13126 Δεν εφαρμόζεται
0,29200 0,16926
>2000 kWh >2000 kWh
0,13400 0,32726
Φεβρουάριος 2023 1,00 0,26126 0,02000 0,04000 0,24126 0,22126 Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 1,00 0,26126 0,00 0,04000 0,26126 0,22126 Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 1,00 0,21126 0,00 0,01500 0,21126 0,19626 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 1,00 0,21126 0,00 0,01500 0,21126 0,19626 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 1,00 0,19816 0,00 0,01500 0,19816 0,18316 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 1,00 0,19816 0,00 0,01500 0,19816 0,18316 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 1,00 0,19226 0,00 0,01000 0,19226 0,18226 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 1,00 0,20076 0,00 0,01500 0,20076 0,18576 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 1,00 0,20376 0,00 0,01500 0,20376 0,18876 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 1,00 0,24336 0,00 0,02500 0,24336 0,21836 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 1,00 0,22636 0,00 0,02500 0,22636 0,20136 Δεν εφαρμόζεται

Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.

8. Protergia Επαγγελματικό 2 Plus

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Χρέωση Ισχύος
(€/kW/μήνα)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)  Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)  Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά  έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά 
Αύγουστος 2022 - - - - - - •Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή

•Τιμές βάσει Κόστους

•Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις

•Χωρίς Χρέωση Ισχύος

•Χαμηλό πάγιο

•Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή

•Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia
Σεπτέμβριος 2022 - - - - - -
Οκτώβριος 2022 1,00 0,59437 0,00 0-2000 kWh 0,23000 0,39800 0,43600 0-2000 kWh 0,36437 0,19637 0,15837 Δεν εφαρμόζεται
0,39800 0,19637
>2000 kWh >2000 kWh
0,23000 0,36437
Νοέμβριος 2022 1,00 0,41107 0,00 0-2000 kWh 0,05000 0,20000 0,23800 0-2000 kWh 0,36107 0,21107 0,17307 Δεν εφαρμόζεται
0,20000 0,21107
>2000 kWh >2000 kWh
0,05000 0,36107
Δεκέμβριος 2022 1,00 0,38407 0,00 0-2000 kWh 0,03400 0,18300 0,22100 0-2000 kWh 0,35007 0,20107 0,16307 Δεν εφαρμόζεται
0,18300 0,20107
>2000 kWh >2000 kWh
0,03400 0,35007
Ιανουάριος 2023 1,00 0,46407 0,00 0-2000 kWh 0,13400 0,29200 0,33000 0-2000 kWh 0,33007 0,17207 0,13407 Δεν εφαρμόζεται
0,29200 0,17207
>2000 kWh >2000 kWh
0,13400 0,33007
Φεβρουάριος 2023 1,00 0,26407 0,00 0,02000 0,04000 0,24407 0,22407 Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 1,00 0,26407 0,00 0,00 0,04000 0,26407 0,22407 Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 1,00 0,21407 0,00 0,00 0,01500 0,21407 0,19907 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 1,00 0,21407 0,00 0,00 0,01500 0,21407 0,19907 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 1,00 0,20097 0,00 0,00 0,01500 0,20097 0,18597 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 1,00 0,20097 0,00 0,00 0,01500 0,20097 0,18597 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 1,00 0,19507 0,00 0,00 0,01000 0,19507 0,18507 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 1,00 0,20357 0,00 0,00 0,01500 0,20357 0,18857 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 1,00 0,20657 0,00 0,00 0,01500 0,20657 0,19157 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 1,00 0,24617 0,00 0,00 0,02500 0,24617 0,22117 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 1,00 0,22917 0,00 0,00 0,02500 0,22917 0,20417 Δεν εφαρμόζεται

Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.

9. Protergia Επαγγελματικό 3 Plus

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)  Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)  Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά  έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά 
Αύγουστος 2022 - - - - - •Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή

•Τιμές βάσει Κόστους

•Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις

•Χαμηλό πάγιο

•Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή

•Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 1,00 0,59456 0-2000 kWh 0,23000 0,39800 0,43600 0-2000 kWh 0,36456 0,19656 0,15856 Δεν εφαρμόζεται
0,39800 0,19656
>2000 kWh >2000 kWh
0,23000 0,36456
Νοέμβριος 2022 1,00 0,41126 0-2000 kWh 0,05000 0,20000 0,23800 0-2000 kWh 0,36126 0,21126 0,17326 Δεν εφαρμόζεται
0,20000 0,21126
>2000 kWh >2000 kWh
0,05000 0,36126
Δεκέμβριος 2022 1,00 0,38126 0-2000 kWh 0,03400 0,18300 0,22100 0-2000 kWh 0,34726 0,19826 0,16026 Δεν εφαρμόζεται
0,18300 0,19826
>2000 kWh >2000 kWh
0,03400 0,34726
Ιανουάριος 2023 1,00 0,46126 0-2000 kWh 0,13400 0,29200 0,33000 0-2000 kWh 0,32726 0,16926 0,13126 Δεν εφαρμόζεται
0,29200 0,16926
>2000 kWh >2000 kWh
0,13400 0,32726
Φεβρουάριος 2023 1,00 0,26126 0,02000 0,04000 0,24126 0,22126 Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 1,00 0,26126 0,00 0,04000 0,26126 0,22126 Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 1,00 0,21126 0,00 0,01500 0,21126 0,19626 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 1,00 0,21126 0,00 0,01500 0,21126 0,19626 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 1,00 0,19816 0,00 0,01500 0,19816 0,18316 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 1,00 0,19816 0,00 0,01500 0,19816 0,18316 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 1,00 0,19226 0,00 0,01000 0,19226 0,18226 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 1,00 0,20076 0,00 0,01500 0,20076 0,18576 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 1,00 0,20376 0,00 0,01500 0,20376 0,18876 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 1,00 0,24336 0,00 0,02500 0,24336 0,21836 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 1,00 0,22636 0,00 0,02500 0,22636 0,20136 Δεν εφαρμόζεται

Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.

Μη Εμπορικά διαθέσιμα Τιμολόγια

Οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Κυμαινόμενα τιμολόγια θα ανακοινώνονται μηνιαία στους παρακάτω πίνακες βάσει του Άρθρου 138 του Ν.4951/2022.

*Συμμετέχουν στις Κρατικές Επιδοτήσεις.

1. Για τα τιμολόγια Protergia Επαγγελματικό 1-MVP, Protergia Επαγγελματικό 1-MAX50, Protergia Επαγγελματικό 1-MAX, Protergia Επαγγελματικό 1-30%, Protergia Επαγγελματικό 1-31%, Protergia Επαγγελματικό 1-Promo -10%, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh) 
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αρτοποιεία Αγροτικά  Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αρτοποιεία Αγροτικά 
Αύγουστος 2022 5,00 0,55707 0,30000 0,33700 0,25707 0,22007 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 5,00 0,78687 0,60400 0,63900 0,18287 0,14787 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 5,00 0,58144 0-2000 kWh 0,39800 0,43600 0-2000 kWh 0,18344 0,14544 Δεν εφαρμόζεται
0,39800 0,18344
>2000 kWh >2000 kWh
0,23000 0,35144
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39814 0-2000 kWh 0,20000 0,23800 0-2000 kWh 0,19814 0,16014 Δεν εφαρμόζεται
0,20000 0,19814
>2000 kWh >2000 kWh
0,05000 0,34814
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36814 0-2000 kWh 0,18300 0,22100 0-2000 kWh 0,18514 0,14714 Δεν εφαρμόζεται
0,18300 0,18514
>2000 kWh >2000 kWh
0,03400 0,33414
Ιανουάριος 2023 5,00 0,44814 0-2000 kWh 0,29200 0,33000 0-2000 kWh 0,15614 0,11814 Δεν εφαρμόζεται
0,29200 0,15614
>2000 kWh >2000 kWh
0,13400 0,31414
Φεβρουάριος 2023 5,00 0,24814 0,02000 0,04000 0,22814 0,20814 Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 5,00 0,24814 0,00 0,04000 0,24814 0,20814 Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 5,00 0,19814 0,00 0,01500 0,19814 0,18314 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 5,00 0,19814 0,00 0,01500 0,19814 0,18314 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 5,00 0,18504 0,00 0,01500 0,18504 0,17004 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 5,00 0,18504 0,00 0,01500 0,18504 0,17004 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 5,00 0,17914 0,00 0,01000 0,17914 0,16914 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,18764 0,00 0,01500 0,18764 0,17264 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 5,00 0,19064 0,00 0,01500 0,19064 0,17564 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 5,00 0,23024 0,00 0,02500 0,23024 0,20524 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,21324 0,00 0,02500 0,21324 0,18824 Δεν εφαρμόζεται

Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.

2. Για τα τιμολόγια Protergia Επαγγελματικό 2 – MVP, Protergia Επαγγελματικό 2 – MAX35, Protergia Επαγγελματικό 2 – MAX, Protergia Επαγγελματικό 2 – 100%, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Χρέωση Ισχύος
(€/kW/μήνα)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)  Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)  Ρήτρα Αναπροσαρμογής
έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά  έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά 
Αύγουστος 2022 0,00 0,55730 0,00 0,30000 0,25000 0,30000 0,33700 0,25730 0,30730 0,25730 0,22030 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 0,00 0,79710 0,00 0,60400 0,34200 0,60400 0,63900 0,19310 0,45510 0,19310 0,15810 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 0,00 0,59167 0,00 0-2000 kWh 0,23000 0,39800 0,43600 0-2000 kWh 0,36167 0,19367 0,15567 Δεν εφαρμόζεται
0,39800 0,19367
>2000 kWh >2000 kWh
0,23000 0,36167
Νοέμβριος 2022 0,00 0,40837 0,00 0-2000 kWh 0,05000 0,20000 0,23800 0-2000 kWh 0,35837 0,20837 0,17037 Δεν εφαρμόζεται
0,20000 0,20837
>2000 kWh >2000 kWh
0,05000 0,35837
Δεκέμβριος 2022 0,00 0,38137 0,00 0-2000 kWh 0,03400 0,18300 0,22100 0-2000 kWh 0,34737 0,19837 0,16037 Δεν εφαρμόζεται
0,18300 0,19837
>2000 kWh >2000 kWh
0,03400 0,34737
Ιανουάριος 2023 0,00 0,46137 0,00 0-2000 kWh 0,13400 0,29200 0,33000 0-2000 kWh 0,32737 0,16937 0,13137 Δεν εφαρμόζεται
0,29200 0,16937
>2000 kWh >2000 kWh
0,13400 0,32737
Φεβρουάριος 2023 0,00 0,26137 0,00 0,02000 0,04000 0,24137 0,22137 Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 0,00 0,26137 0,00 0,00 0,04000 0,26137 0,22137 Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 0,00 0,21137 0,00 0,00 0,01500 0,21137 0,19637 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 0,00 0,21137 0,00 0,00 0,01500 0,21137 0,19637 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 0,00 0,19827 0,00 0,00 0,01500 0,19827 0,18327 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 0,00 0,19827 0,00 0,00 0,01500 0,19827 0,18327 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 0,00 0,19237 0,00 0,00 0,01000 0,19237 0,18237 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 0,00 0,20087 0,00 0,00 0,01500 0,20087 0,18587 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 0,00 0,20387 0,00 0,00 0,01500 0,20387 0,18887 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 0,00 0,24347 0,00 0,00 0,02500 0,24347 0,21847 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 0,00 0,22647 0,00 0,00 0,02500 0,22647 0,20147 Δεν εφαρμόζεται

Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.

3. Για τα τιμολόγια Protergia Επαγγελματικό 3 – MVP, Protergia Επαγγελματικό 3 – MAX50, Protergia Επαγγελματικό 3 – MAX, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
Ημέρας
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας
Νύχτας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)  Τελική Τιμή Χρέωσης Ενέργειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)  Τελική Τιμή Χρέωσης Ενέργειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)  Ρήτρα Αναπροσαρμογής
έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά  έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά  έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά 
Αύγουστος 2022 5,00 0,55707 0,55350 0,30000 0,25000 0,30000 0,33700 0,25707 0,30707 0,25707 0,22007 0,25350 0,30350 0,25350 0,21650 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 5,00 0,78687 0,78330 0,60400 0,34200 0,60400 0,63900 0,18287 0,44487 0,18287 0,14787 0,17930 0,44130 0,17930 0,14430 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 5,00 0,58144 0,57787 0-2000 kWh 0,23000 0,39800 0,43600 0-2000 kWh 0,35144 0,18344 0,14544 0-2000 kWh 0,34787 0,17987 0,14187 Δεν εφαρμόζεται
0,39800 0,18344 0,17987
>2000 kWh >2000 kWh >2000 kWh
0,23000 0,35144 0,34787
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39814 0,39457 0-2000 kWh 0,05000 0,20000 0,23800 0-2000 kWh 0,34814 0,19814 0,16014 0-2000 kWh 0,34457 0,19457 0,15657 Δεν εφαρμόζεται
0,20000 0,19814 0,19457
>2000 kWh >2000 kWh >2000 kWh
0,05000 0,34814 0,34457
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36814 0,36457 0-2000 kWh 0,03400 0,18300 0,22100 0-2000 kWh 0,33414 0,18514 0,14714 0-2000 kWh 0,33057 0,18157 0,14357 Δεν εφαρμόζεται
0,18300 0,18514 0,18157
>2000 kWh >2000 kWh >2000 kWh
0,03400 0,33414 0,33057
Ιανουάριος 2023 5,00 0,44814 0,44457 0-2000 kWh 0,13400 0,29200 0,33000 0-2000 kWh 0,31414 0,15614 0,11814 0-2000 kWh 0,31057 0,15257 0,11457 Δεν εφαρμόζεται
0,29200 0,15614 0,15257
>2000 kWh >2000 kWh >2000 kWh
0,13400 0,31414 0,31057
Φεβρουάριος 2023 5,00 0,24814 0,24457 0,02000 0,04000 0,22814 0,20814 0,22457 0,20457 Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 5,00 0,24814 0,24457 0,00 0,04000 0,24814 0,20814 0,24457 0,20457 Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 5,00 0,19814 0,19457 0,00 0,01500 0,19814 0,18314 0,19457 0,17957 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 5,00 0,19814 0,19457 0,00 0,01500 0,19814 0,18314 0,19457 0,17957 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 5,00 0,18504 0,18147 0,00 0,01500 0,18504 0,17004 0,18147 0,16647 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 5,00 0,18504 0,18147 0,00 0,01500 0,18504 0,17004 0,18147 0,16647 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 5,00 0,17914 0,16957 0,00 0,01000 0,17914 0,16914 0,16957 0,15957 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,18764 0,17807 0,00 0,01500 0,18764 0,17264 0,17807 0,16307 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 5,00 0,19064 0,17247 0,00 0,01500 0,19064 0,17564 0,17247 0,15747 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 5,00 0,23024 0,20557 0,00 0,02500 0,23024 0,20524 0,20557 0,18057 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,21324 0,18157 0,00 0,02500 0,21324 0,18824 0,18157 0,15657 Δεν εφαρμόζεται

Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.

4. Για το τιμολόγιο Protergia Επαγγελματικό 1, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις:

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh) 
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αρτοποιεία Αγροτικά  Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αρτοποιεία Αγροτικά 
Αύγουστος 2022 1,00 0,59781 0,30000 0,33700 0,29781 0,26081 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 1,00 0,79999 0,60400 0,63900 0,19599 0,16099 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 1,00 0,59456 0-2000 kWh 0,39800 0,43600 0-2000 kWh 0,19656 0,15856 Δεν εφαρμόζεται
0,39800 0,19656
>2000 kWh >2000 kWh
0,23000 0,36456
Νοέμβριος 2022 1,00 0,41126 0-2000 kWh 0,20000 0,23800 0-2000 kWh 0,21126 0,17326 Δεν εφαρμόζεται
0,20000 0,21126
>2000 kWh >2000 kWh
0,05000 0,36126
Δεκέμβριος 2022 1,00 0,38126 0-2000 kWh 0,18300 0,22100 0-2000 kWh 0,19826 0,16026 Δεν εφαρμόζεται
0,18300 0,19826
>2000 kWh >2000 kWh
0,03400 0,34726
Ιανουάριος 2023 1,00 0,46126 0-2000 kWh 0,29200 0,33000 0-2000 kWh 0,16926 0,13126 Δεν εφαρμόζεται
0,29200 0,16926
>2000 kWh >2000 kWh
0,13400 0,32726
Φεβρουάριος 2023 1,00 0,26126 0,02000 0,04000 0,24126 0,22126 Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 1,00 0,26126 0,00 0,04000 0,26126 0,22126 Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 1,00 0,21126 0,00 0,01500 0,21126 0,19626 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 1,00 0,21126 0,00 0,01500 0,21126 0,19626 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 1,00 0,19816 0,00 0,01500 0,19816 0,18316 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 1,00 0,19816 0,00 0,01500 0,19816 0,18316 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 1,00 0,19226 0,00 0,01000 0,19226 0,18226 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 1,00 0,20076 0,00 0,01500 0,20076 0,18576 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 1,00 0,20376 0,00 0,01500 0,20376 0,18876 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 1,00 0,24336 0,00 0,02500 0,24336 0,21836 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 1,00 0,22636 0,00 0,02500 0,22636 0,20136 Δεν εφαρμόζεται

Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.

5. Για το τιμολόγιο Protergia Επαγγελματικό 2, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Χρέωση Ισχύος
(€/kW/μήνα)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)  Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)  Ρήτρα Αναπροσαρμογής
έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά  έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά 
Αύγουστος 2022 0,00 0,58870 1,23 0,30000 0,25000 0,30000 0,33700 0,28870 0,33870 0,28870 0,25170 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 0,00 0,79980 1,23 0,60400 0,34200 0,60400 0,63900 0,19580 0,45780 0,19580 0,16080 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 0,00 0,59437 1,23 0-2000 kWh 0,23000 0,39800 0,43600 0-2000 kWh 0,36437 0,19637 0,15837 Δεν εφαρμόζεται
0,39800 0,19637
>2000 kWh >2000 kWh
0,23000 0,36437
Νοέμβριος 2022 0,00 0,41107 1,23 0-2000 kWh 0,05000 0,20000 0,23800 0-2000 kWh 0,36107 0,21107 0,17307 Δεν εφαρμόζεται
0,20000 0,21107
>2000 kWh >2000 kWh
0,05000 0,36107
Δεκέμβριος 2022 0,00 0,38407 1,23 0-2000 kWh 0,03400 0,18300 0,22100 0-2000 kWh 0,35007 0,20107 0,16307 Δεν εφαρμόζεται
0,18300 0,20107
>2000 kWh >2000 kWh
0,03400 0,35007
Ιανουάριος 2023 0,00 0,46407 1,23 0-2000 kWh 0,13400 0,29200 0,33000 0-2000 kWh 0,33007 0,17207 0,13407 Δεν εφαρμόζεται
0,29200 0,17207
>2000 kWh >2000 kWh
0,13400 0,33007
Φεβρουάριος 2023 0,00 0,26407 1,23 0,02000 0,04000 0,24407 0,22407 Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 0,00 0,26407 1,23 0,00 0,04000 0,26407 0,22407 Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 0,00 0,21407 1,23 0,00 0,01500 0,21407 0,19907 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 0,00 0,21407 1,23 0,00 0,01500 0,21407 0,19907 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 0,00 0,20097 1,23 0,00 0,01500 0,20097 0,18597 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 0,00 0,20097 1,23 0,00 0,01500 0,20097 0,18597 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 0,00 0,19507 1,23 0,00 0,01000 0,19507 0,18507 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 0,00 0,20357 1,23 0,00 0,01500 0,20357 0,18857 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 0,00 0,20657 1,23 0,00 0,01500 0,20657 0,19157 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 0,00 0,24617 1,23 0,00 0,02500 0,24617 0,22117 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 0,00 0,22917 1,23 0,00 0,02500 0,22917 0,20417 Δεν εφαρμόζεται

Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.

6. Για το τιμολόγιο Protergia Επαγγελματικό 3, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
Ημέρας
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας
Νύχτας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)  Τελική Τιμή Χρέωσης Ενέργειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)  Τελική Τιμή Χρέωσης Ενέργειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)  Ρήτρα Αναπροσαρμογής
έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά  έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά  έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά 
Αύγουστος 2022 1,00 0,59781 0,59030 0,30000 0,25000 0,30000 0,33700 0,29781 0,34781 0,29781 0,26081 0,29030 0,34030 0,29030 0,25330 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 1,00 0,79999 0,79140 0,60400 0,34200 0,60400 0,63900 0,19599 0,45799 0,19599 0,16099 0,18740 0,44940 0,18740 0,15240 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 1,00 0,59456 0,58597 0-2000 kWh 0,23000 0,39800 0,43600 0-2000 kWh 0,36456 0,19656 0,15856 0-2000 kWh 0,35597 0,18797 0,14997 Δεν εφαρμόζεται
0,39800 0,19656 0,18797
>2000 kWh >2000 kWh >2000 kWh
0,23000 0,36456 0,35597
Νοέμβριος 2022 1,00 0,41126 0,40267 0-2000 kWh 0,05000 0,20000 0,23800 0-2000 kWh 0,36126 0,21126 0,17326 0-2000 kWh 0,35267 0,20267 0,16467 Δεν εφαρμόζεται
0,20000 0,21126 0,20267
>2000 kWh >2000 kWh >2000 kWh
0,05000 0,36126 0,35267
Δεκέμβριος 2022 1,00 0,38126 0,37267 0-2000 kWh 0,03400 0,18300 0,22100 0-2000 kWh 0,34726 0,19826 0,16026 0-2000 kWh 0,33867 0,18967 0,15167 Δεν εφαρμόζεται
0,18300 0,19826 0,18967
>2000 kWh >2000 kWh >2000 kWh
0,03400 0,34726 0,33867
Ιανουάριος 2023 1,00 0,46126 0,45267 0-2000 kWh 0,13400 0,29200 0,33000 0-2000 kWh 0,32726 0,16926 0,13126 0-2000 kWh 0,31867 0,16067 0,12267 Δεν εφαρμόζεται
0,29200 0,16926 0,16067
>2000 kWh >2000 kWh >2000 kWh
0,13400 0,32726 0,31867
Φεβρουάριος 2023 1,00 0,26126 0,25267 0,02000 0,04000 0,24126 0,22126 0,23267 0,21267 Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 1,00 0,26126 0,25267 0,00 0,04000 0,26126 0,22126 0,25267 0,21267 Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 1,00 0,21126 0,20267 0,00 0,01500 0,21126 0,19626 0,20267 0,18767 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 1,00 0,21126 0,20267 0,00 0,01500 0,21126 0,19626 0,20267 0,18767 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 1,00 0,19816 0,18957 0,00 0,01500 0,19816 0,18316 0,18957 0,17457 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 1,00 0,19816 0,18957 0,00 0,01500 0,19816 0,18316 0,18957 0,17457 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 1,00 0,19226 0,18367 0,00 0,01000 0,19226 0,18226 0,18367 0,17367 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 1,00 0,20076 0,19217 0,00 0,01500 0,20076 0,18576 0,19217 0,17717 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 1,00 0,20376 0,19517 0,00 0,01500 0,20376 0,18876 0,19517 0,18017 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 1,00 0,24336 0,23477 0,00 0,02500 0,24336 0,21836 0,23477 0,20977 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 1,00 0,22636 0,21777 0,00 0,02500 0,22636 0,20136 0,19277 0,19277 Δεν εφαρμόζεται

Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.

7. Για το τιμολόγιο Protergia Επαγγελματικό 1 – MVP Plus, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh) 
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αρτοποιεία Αγροτικά  Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αρτοποιεία Αγροτικά 
Αύγουστος 2022 - - - - -
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 5,00 0,58144 0-2000 kWh 0,39800 0,43600 0-2000 kWh 0,18344 0,14544 Δεν εφαρμόζεται
0,39800 0,18344
>2000 kWh >2000 kWh
0,23000 0,35144
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39814 0-2000 kWh 0,20000 0,23800 0-2000 kWh 0,19814 0,16014 Δεν εφαρμόζεται
0,20000 0,19814
>2000 kWh >2000 kWh
0,05000 0,34814
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36814 0-2000 kWh 0,18300 0,22100 0-2000 kWh 0,18514 0,14714 Δεν εφαρμόζεται
0,18300 0,18514
>2000 kWh >2000 kWh
0,03400 0,33414
Ιανουάριος 2023 5,00 0,44814 0-2000 kWh 0,29200 0,33000 0-2000 kWh 0,15614 0,11814 Δεν εφαρμόζεται
0,29200 0,15614
>2000 kWh >2000 kWh
0,13400 0,31414
Φεβρουάριος 2023 5,00 0,24814 0,02000 0,04000 0,22814 0,20814 Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 5,00 0,24814 0,00 0,04000 0,24814 0,20814 Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 5,00 0,19814 0,00 0,01500 0,19814 0,18314 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 5,00 0,19814 0,00 0,01500 0,19814 0,18314 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 5,00 0,18504 0,00 0,01500 0,18504 0,17004 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 5,00 0,18504 0,00 0,01500 0,18504 0,17004 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 5,00 0,17914 0,00 0,01000 0,17914 0,16914 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,18764 0,00 0,01500 0,18764 0,17264 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 5,00 0,19064 0,00 0,01500 0,19064 0,17564 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 5,00 0,23024 0,00 0,02500 0,23024 0,20524 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,21324 0,00 0,02500 0,21324 0,18824 Δεν εφαρμόζεται

Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.

8. Για το τιμολόγιο Protergia Επαγγελματικό 2 – MVP Plus, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Χρέωση Ισχύος
(€/kW/μήνα)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)  Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)  Ρήτρα Αναπροσαρμογής
έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά  έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά 
Αύγουστος 2022 - - - - - -
Σεπτέμβριος 2022 - - - - - -
Οκτώβριος 2022 5,00 0,59167 0,00 0-2000 kWh 0,23000 0,39800 0,43600 0-2000 kWh 0,36167 0,19367 0,15567 Δεν εφαρμόζεται
0,39800 0,19367
>2000 kWh >2000 kWh
0,23000 0,36167
Νοέμβριος 2022 5,00 0,40837 0,00 0-2000 kWh 0,05000 0,20000 0,23800 0-2000 kWh 0,35837 0,20837 0,17037 Δεν εφαρμόζεται
0,20000 0,20837
>2000 kWh >2000 kWh
0,05000 0,35837
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,38137 0,00 0-2000 kWh 0,03400 0,18300 0,22100 0-2000 kWh 0,34737 0,19837 0,16037 Δεν εφαρμόζεται
0,18300 0,19837
>2000 kWh >2000 kWh
0,03400 0,34737
Ιανουάριος 2023 5,00 0,46137 0,00 0-2000 kWh 0,13400 0,29200 0,33000 0-2000 kWh 0,32737 0,16937 0,13137 Δεν εφαρμόζεται
0,29200 0,16937
>2000 kWh >2000 kWh
0,13400 0,32737
Φεβρουάριος 2023 5,00 0,26137 0,00 0,02000 0,04000 0,24137 0,22137 Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 5,00 0,26137 0,00 0,00 0,04000 0,26137 0,22137 Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 5,00 0,21137 0,00 0,00 0,01500 0,21137 0,19637 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 5,00 0,21137 0,00 0,00 0,01500 0,21137 0,19637 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 5,00 0,19827 0,00 0,00 0,01500 0,19827 0,18327 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 5,00 0,19827 0,00 0,00 0,01500 0,19827 0,18327 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 5,00 0,19237 0,00 0,00 0,01000 0,19237 0,18237 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,20087 0,00 0,00 0,01500 0,20087 0,18587 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 5,00 0,20387 0,00 0,00 0,01500 0,20387 0,18887 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 5,00 0,24347 0,00 0,00 0,02500 0,24347 0,21847 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,22647 0,00 0,00 0,02500 0,22647 0,20147 Δεν εφαρμόζεται

Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.

9. Για το τιμολόγιο Protergia Επαγγελματικό 3 – MVP Plus, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)  Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)  Ρήτρα Αναπροσαρμογής
έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά  έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά 
Αύγουστος 2022 - - - - -
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 5,00 0,58144 0-2000 kWh 0,23000 0,39800 0,43600 0-2000 kWh 0,35144 0,18344 0,14544 Δεν εφαρμόζεται
0,39800 0,18344
>2000 kWh >2000 kWh
0,23000 0,35144
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39814 0-2000 kWh 0,05000 0,20000 0,23800 0-2000 kWh 0,34814 0,19814 0,16014 Δεν εφαρμόζεται
0,20000 0,19814
>2000 kWh >2000 kWh
0,05000 0,34814
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36814 0-2000 kWh 0,03400 0,18300 0,22100 0-2000 kWh 0,33414 0,18514 0,14714 Δεν εφαρμόζεται
0,18300 0,18514
>2000 kWh >2000 kWh
0,03400 0,33414
Ιανουάριος 2023 5,00 0,44814 0-2000 kWh 0,13400 0,29200 0,33000 0-2000 kWh 0,31414 0,15614 0,11814 Δεν εφαρμόζεται
0,29200 0,15614
>2000 kWh >2000 kWh
0,13400 0,31414
Φεβρουάριος 2023 5,00 0,24814 0,02000 0,04000 0,22814 0,20814 Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 5,00 0,24814 0,00 0,04000 0,24814 0,20814 Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 5,00 0,19814 0,00 0,01500 0,19814 0,18314 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 5,00 0,19814 0,00 0,01500 0,19814 0,18314 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 5,00 0,18504 0,00 0,01500 0,18504 0,17004 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 5,00 0,18504 0,00 0,01500 0,18504 0,17004 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 5,00 0,17914 0,00 0,01000 0,17914 0,16914 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,18764 0,00 0,01500 0,18764 0,17264 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 5,00 0,19064 0,00 0,01500 0,19064 0,17564 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 5,00 0,23024 0,00 0,02500 0,23024 0,20524 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,21324 0,00 0,02500 0,21324 0,18824 Δεν εφαρμόζεται

Τα επιπλέον ποσά της κρατικής επιδότησης για τους Επαγγελματίες με ισχύ >35kVA, τα Αρτοποιεία και τους Αγρότες για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 & Ιανουάριο 2023 και το επιπλέον ποσό της κρατικής επιδότησης για τους Αγρότες για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2023 αναγράφονται βάσει ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ο καθορισμός των τελικών επιπλέον ποσών και η απόδοσή της συγκεκριμένης επιδότησης λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;

Ξεκινήστε τώρα!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα σας καλέσουμε άμεσα!

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
This field is required*
This field is required*
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies