Φυσικό Αέριο - Αυτόνομη Σύνδεση

Αυτόνομο Single Value

Τώρα Φυσικό Αέριο Single Value με Τιμές … στο Κόστος! Το προϊόν φυσικού αερίου της Protergia απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με αυτόνομη σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, και προσφέρει μοναδικά προνόμια.

Gas Autonomo

Τι κερδίζω;

Για μεμονωμένες παροχές ΦΑ

χωρίς συνδυασμό παροχής ΗΕ

Χαμηλές τιμές βάσει Κόστους

24μηνη Σύμβαση

Χωρίς Ρήτρα Αποχώρησης

Μηδενική Εγγύηση

με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής

Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

ΔΩΡΟ τα 3 Πρώτα Πάγια

στη συνέχεια διαμορφώνεται στα 5€/μήνα

Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις

Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής

Χωρίς Πρόσθετη Συνδρομή

Δωρεάν protergiaApp:

Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου!

Μετά το τέλος της 24μηνης Διάρκειας της Σύμβασης, οι πελάτες μεταπίπτουν στα αντίστοιχα Βασικά Τιμολόγια με Πάγιο 1€/μήνα

Συνδύασε Φυσικό Αέριο με Ρεύμα και κέρδισε περισσότερο!

Μάθε πώς εδώ

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου NEW
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh: [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www,powernext,com/futures-market-data» ] / 1000 + [0,01 €/kWh]
Τιμολόγιο: Βασικό:
Οικιακό Αυτόνομο
Plus
Προωθητική Double Energy:
Οικιακό Αυτόνομο
Double Value
Προωθητική Single:
Οικιακό Αυτόνομο
Single Value
 Πάγιο €/μήνα 1,0 5,0 5,0
Protergia Έκπτωση Value -  -0,007 €/kWh  -0,005 €/kWh
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)
Αύγουστος 2023 0,03989 0,03289 0,03489
Σεπτέμβριος 2023 0,04472 0,03772 0,03972
Οκτώβριος 2023 0,04657 0,03957 0,04157
Νοέμβριος 2023 0,05672 0,04972 0,05172
Δεκέμβριος 2023 0,05601 0,04901 0,05101
Ιανουάριος 2024 0,04664 0,03964 0,04164
Φεβρουάριος 2024 0,04000 0,03300 0,03500
Μάρτιος 2024 0,03603 0,02903 0,03103
Απρίλιος 2024 0,03675 0,02975 0,03175
Μάιος 2024 0,03890 0,03190 0,03390

Χρεώσεις

* Μετά το τέλος της 24μηνης Διάρκειας της Σύμβασης, οι πελάτες μεταπίπτουν στα αντίστοιχα Βασικά Τιμολόγια με Πάγιο 1€/μήνα

Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου. Δείτε περισσότερα εδώ. Για το τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας Protergia Value δεν εφαρμόζεται χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής, ούτε μετά τη λήξη της διάρκειας αναστολής της (άρθρο 138 ν. 4951/2022). Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022, για την κατανάλωση του χρονικού διαστήματος από 01.08.2022 έως την 01.10.2023 (όπως αυτό τυχόν παραταθεί ή μειωθεί με νεότερη νομοθετική ρύθμιση), οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνονται εδώ σε μηνιαία βάση, έως την 20η μέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα εφαρμογής.

Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της προσφοράς Double Energy Value, είναι η ύπαρξη ή ταυτόχρονη ενεργοποίηση παροχής ΗΕ, στο ίδιο ΑΦΜ. 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

  • Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) - Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14) 
  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) - Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.  
  • Ειδικό τέλος (5‰) - Ν.2093/92
  • Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε  Φ.Π.Α 6%
ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;

Ξεκινήστε τώρα!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα σας καλέσουμε άμεσα!

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
This field is required*
This field is required*
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους