Τιμές TTF ανά μήνα

Τιμές TTF ανά μήνα

Μήνας-Έτος

Τιμή TTF (€/MWh)

Ιανουάριος 2022

115,900

Φεβρουάριος 2022

84,505

Μάρτιος 2022

80,983

Απρίλιος 2022

130,102

Μάιος 2022

103,236

Ιούνιος 2022

94,347

Ιούλιος 2022

106,220

Αύγουστος 2022

169,786

Σεπτέμβριος 2022

233,676

Οκτώβριος 2022

205,500

Νοέμβριος 2022

138,568

Δεκέμβριος 2022

118,362

Ιανουάριος 2023

119,365

Φεβρουάριος 2023

64,539

Μάρτιος 2023

53,211

Απρίλιος 2023

44,013

Μάιος 2023

42,544

Ιούνιος 2023

31,951

Ιούλιος 2023

32,139

Αύγουστος 2023

29,894

Σεπτέμβριος 2023

34,723

Οκτώβριος 2023

36,567

Νοέμβριος 2023

46,718

Δεκέμβριος 2023

46,014

Ιανουάριος 2024

36,644

Φεβρουάριος 2024

29,999

Μάρτιος 2024

26,028

Απρίλιος 2024

26,754

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies