Χρήσιμες πληροφορίες για το TTF & μηνιαίες τιμές

Τιμές TTF ανά μήνα

Μήνας-Έτος

Τιμή TTF (€/MWh)

Ιανουάριος 2022

115,900

Φεβρουάριος 2022

84,505

Μάρτιος 2022

80,983

Απρίλιος 2022

130,102

Μάιος 2022

103,236

Ιούνιος 2022

94,347

Ιούλιος 2022

106,220

Αύγουστος 2022

169,786

Σεπτέμβριος 2022

233,676

Οκτώβριος 2022

205,500

Νοέμβριος 2022

138,568

Δεκέμβριος 2022

118,362

Ιανουάριος 2023

119,365

Φεβρουάριος 2023

64,539

Μάρτιος 2023

53,211

Απρίλιος 2023

44,013

Μάιος 2023

42,544

Ιούνιος 2023

31,951

Ιούλιος 2023

32,139

Αύγουστος 2023

29,894

Σεπτέμβριος 2023

34,723

Οκτώβριος 2023

36,567

Νοέμβριος 2023

46,718

Δεκέμβριος 2023

46,014

Ιανουάριος 2024

36,644

Φεβρουάριος 2024

29,999

Μάρτιος 2024

26,028

Απρίλιος 2024

26,754

Μάιος 2024

28,897

Χρήσιμες πληροφορίες για TTF:

(α)        Τι είναι το TTF;

Το TTF είναι το εικονικό σημείο συναλλαγών Τitle Transfer Facility ή Ταμείο Μεταφοράς Τίτλων της Ολλανδίας, που χρησιμοποιείται ως αγορά αναφοράς φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εμπορεύεται σε €/MWh.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου (μεταξύ των οποίων και η Ελληνική) δε χρησιμοποιούν πλέον ως δείκτη τιμολόγησης φυσικού αερίου τα προϊόντα πετρελαίου, αλλά τις τιμές προθεσμιακών προϊόντων φυσικού αερίου που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και εμπορίας στο ΤΤF.

 

(β)        Πώς επηρεάζει ο δείκτης TTF τις ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας της Protergia;

Για τον υπολογισμό της τιμής μονάδας των ανταγωνιστικών χρεώσεων προμήθειας της Protergia, λαμβάνεται υπόψη για κάθε ημερολογιακό μήνα κατανάλωσης, η μοναδιαία τιμή TTF του εκάστοτε μήνα, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα EEX Monthly Index «https://www.eex.com/en/market-data/natural-gas/indices» διαιρούμενη με το 1.000 και προσαυξανόμενη με το περιθώριο εμπορίας.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις ιστορικές μοναδιαίες τιμές TTF στην ιστοσελίδα της Protergia, εδώ.

 

(γ)        Πώς μπορώ να δω τη μοναδιαία τιμή  TTF ;

Μπορείτε να βρείτε όλες τις ιστορικές μοναδιαίες τιμές TTF στην ιστοσελίδα της Protergia, εδώ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε τη μοναδιαία τιμή TTF στην ιστοσελίδα του ΕΕΧ στο σύνδεσμο «https://www.eex.com/en/market-data/natural-gas/indices» όπου στην αναδιπλούμενη λίστα, επιλέγετε το «EEX MONTHLY INDEX», στο πεδίο ημερομηνίας επιλέγετε την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα (π.χ. για την εύρεση της μοναδιαίας τιμής TTF του Ιανουαρίου 2023, επιλογή της ημερομηνίας 29/12/2022 ως την προτελευταία εργάσιμη του προηγούμενου μήνα), και στη στήλη «Price» θα εμφανιστεί η μοναδιαία τιμή του TTF, στην γραμμή που ο δείκτης της στήλης Index αναγράφει TTF.