Γίνε πελάτης μας στο Φυσικό Αέριο

Γίνε πελάτης εύκολα, γρήγορα και απλά!

Φυσικό Αέριο

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας. Η φόρμα αφορά οικιακούς και επαγγελματικούς πελάτες.

Εάν θέλετε να γίνετε πελάτης στην Ηλεκτρική Ενέργεια πατήστε εδώ.

Συμπληρώστε τη Φόρμα

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία.

This field is required*
This field is required*
This field is required*
This field is required*

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

This field is required*
This field is required*
This field is required*
This field is required*
This field is required*
This field is required*

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία αποστολής λογαριασμού.

This field is required*
This field is required*

Σε περίπτωση που επιλεγεί η εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης μέσω πάγιας εντολής, ο Πελάτης δε θα υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της εγγύησης που ορίζεται κατωτέρω, με την επιφύλαξη των ακόλουθων:

  • (α) Σε περίπτωση που παρά την επιλογή του ως άνω τρόπου εξόφλησης λογαριασμών, δε λάβει χώρα ενεργοποίηση της πάγιας εντολής μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης του πρώτου λογαριασμού που έχει λάβει ο πελάτης, ο Προμηθευτής δύναται να χρεώνει στο δεύτερο κατά σειρά λογαριασμό, το ποσό της εγγύησης και ο πελάτης θα υποχρεούται να το καταβάλει εντός της προθεσμίας εξόφλησης του λογαριασμού αυτού.
  • (β) Σε περίπτωση που παρά την επιλογή και ενεργοποίηση του ως άνω τρόπου εξόφλησης λογαριασμών, δύο διαδοχικοί λογαριασμοί κατανάλωσης δεν εξοφληθούν ολοσχερώς μέσω της πάγιας εντολής ή ανακληθεί η πάγια εντολή από τον Πελάτη, ο Προμηθευτής δύναται να χρεώνει στον επόμενο κατά σειρά λογαριασμό κατανάλωσης, το ποσό της εγγύησης και ο Πελάτης θα υποχρεούται να το καταβάλει εντός της προθεσμίας εξόφλησης του λογαριασμού αυτού.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία παροχής σας όπως αναγράφονται στον τελευταίο λογαριασμό σας.

This field is required*
This field is required*
This field is required*
This field is required*
This field is required*
This field is required*

Παρακαλώ επισυνάψτε τα παρακάτω έγγραφα.

This field is required*
This field is required*
This field is required*
This field is required*

Εάν θέλετε να γίνετε πελάτης στην Ηλεκτρική Ενέργεια πατήστε εδώ

Γίνε Πελάτης στην Ηλεκτρική Ενέργεια