Φυσικό Αέριο - Κοινόχρηστη Σύνδεση

Κοινόχρηστο Single Value

Τώρα Φυσικό Αέριο Single Value με Τιμές…στο Κόστος! Το προϊόν φυσικού αερίου της Protergia απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με κοινόχρηστη σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, και προσφέρει μοναδικά προνόμια.

Gas Koinxristo

Τι κερδίζω;

Για μεμονωμένες παροχές ΦΑ

χωρίς συνδυασμό παροχής ΗΕ

Χαμηλές τιμές βάσει Κόστους

24μηνη Σύμβαση

Χωρίς Ρήτρα Αποχώρησης

Χωρίς Δέσμευση Παραμονής

Δωρεάν protergiaApp:

Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου!

Συνδύασε Ηλεκτρική Ενέργεια με Φυσικό Αέριο και κέρδισε ακόμα περισσότερο με Double Energy Reward!

Δώρο τα 3 πρώτα πάγια

στη συνέχεια διαμορφώνεται στα 5€/μήνα

Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις

Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής

Χωρίς Πρόσθετη Συνδρομή

Μηδενική Εγγύηση

με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής

Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

Μετά το τέλος της 24μηνης Διάρκειας της Σύμβασης, οι πελάτες μεταπίπτουν στα αντίστοιχα Βασικά Τιμολόγια με Πάγιο 1€/μήνα

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου NEW
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh: [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www,powernext,com/futures-market-data» ] / 1000 + [0,01 €/kWh]
Τιμολόγιο: Βασικό:
Οικιακό Κοινόχρηστο
Plus
Προωθητική Double Energy:
Οικιακό Κοινόχρηστο
Double Value
Προωθητική Single:
Οικιακό Κοινόχρηστο
Single Value
 Πάγιο €/μήνα 1,0 5,0 5,0
Protergia Έκπτωση Value -  -0,007 €/kWh  -0,005 €/kWh
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)
Αύγουστος 2023 0,03989 0,03289 0,03489
Σεπτέμβριος 2023 0,04472 0,03772 0,03972
Οκτώβριος 2023 0,04657 0,03957 0,04157
Νοέμβριος 2023 0,05672 0,04972 0,05172
Δεκέμβριος 2023 0,05601 0,04901 0,05101
Ιανουάριος 2024 0,04664 0,03964 0,04164
Φεβρουάριος 2024 0,04000 0,03300 0,03500
Μάρτιος 2024 0,03603 0,02903 0,03103
Απρίλιος 2024 0,03675 0,02975 0,03175
Μάιος 2024 0,03890 0,03190 0,03390

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 

Χρεώσεις

* Μετά το τέλος της 24μηνης Διάρκειας της Σύμβασης, οι πελάτες μεταπίπτουν στα αντίστοιχα Βασικά Τιμολόγια με Πάγιο 1€/μήνα

Για το τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας Protergia Value δεν εφαρμόζεται χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής, ούτε μετά τη λήξη της διάρκειας αναστολής της (άρθρο 138 ν. 4951/2022). Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022, για την κατανάλωση του χρονικού διαστήματος από 01.08.2022 έως την 01.10.2023 (όπως αυτό τυχόν παραταθεί ή μειωθεί με νεότερη νομοθετική ρύθμιση), οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνονται εδώ σε μηνιαία βάση, έως την 20η μέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα εφαρμογής.

Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της προσφοράς Double Energy, είναι η ύπαρξη ή ταυτόχρονη ενεργοποίηση παροχής ΗΕ, στο ίδιο ΑΦΜ. 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

  • Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) - Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14) 
  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) - Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.  
  • Ειδικό τέλος (5‰) - Ν.2093/92
  • Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε  Φ.Π.Α. 6%
ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;

Ξεκινήστε τώρα!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα σας καλέσουμε άμεσα!

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
This field is required*
This field is required*
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους