Χρεώσεις Οικιακών Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. PROTERGIA Οικιακό Value Special

Έτος Μήνας Μ Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Προϋπόθεση Έκπτωσης
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας προ έκπτωσης συνέπειας (€/ΜWh) Τελική Τιμή Προμήθειας μετά την έκπτωση συνέπειας (€/ΜWh)
2024 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 4 220,00 80 Συνέπεια 140,00 1,18 105,4 102,20 0,00 90 100 2,60 222,60 142,60
2024 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 4 220,00 80 Συνέπεια 140,00 1,18 102,2 93,02 -10,83 90 100 0,00 220,00 140,00
2024 ΜΑΡΤΙΟΣ 4 220,00 70 Συνέπεια 150,00 1,18 93,02 73,61 -22,90 90 100 -42,24 177,76 107,76
2024 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 4 220,00 70 Συνέπεια 150,00 1,18 73,61 67,50 -7,21 90 100 -33,76 186,24 116,24
2024 ΜΑΙΟΣ 4 220,00 70 Συνέπεια 150,00 1,18 67,5 60,11 -8,72 90 100 -43,99 176,01 106,01
2024 ΙΟΥΝΙΟΣ 4 220,00 70 Συνέπεια 150,00 1,18 60,11 81,08 24,74 90 100 14,22 234,22 164,22

Για τα τιμολογια ΚΟΤΑ & ΚΟΤΒ, εφαρμόζεται έκπτωση 75€/MWh & 45€/MWh αντίστοιχα, βάσει νομοθεσίας

2. PROTERGIA Οικιακό Value Simple

Έτος Μήνας Μ Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) Έκπτωση
(€/MWh)
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας
μετά την έκπτωση (€/ΜWh)
2024 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 5 1,18 102,2 20 140,60 0,00 140,60
2024 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 5 1,18 93,02 20 129,76 0,00 129,76
2024 ΜΑΡΤΙΟΣ 5 1,18 73,61 20 106,86 0,00 106,86
2024 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 5 1,18 67,50 20 99,65 0,00 99,65
2024 ΜΑΙΟΣ 5 1,18 60,11 20 90,93 0,00 90,93
2024 ΙΟΥΝΙΟΣ 5 1,18 81,08 20 115,67 24,74 90,93

Για τα τιμολογια ΚΟΤΑ & ΚΟΤΒ, εφαρμόζεται έκπτωση 75€/MWh & 45€/MWh αντίστοιχα, βάσει νομοθεσίας

3. PROTERGIA Οικιακό Value Fair

Έτος Μήνας Μ Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Βασική Τιμή Προμήθειας
προ έκπτωσης
(€/MWh)
Έκπτωση
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
(€/MWh)
Προϋπόθεση Έκπτωσης
επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας
Βασική Τιμή Προμήθειας
μετά την έκπτωση
(€/MWh)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΤΕΑ Μ-2
(€/MWh)
ΤΕΑ Μ-1
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κάτω Όριο Ll
(€/MWh)
Άνω Όριο Lu
(€/MWh)
Μηχανισμός Διακύμανσης
(€/MWh)
Τελική Τιμή Προμήθειας (€/ΜWh)
2024 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 5,00 154,00 20,00 χωρίς προϋπόθεση 134,00 1,18 105,40 102,20 -3,78 90 100 -1,18 132,82
2024 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 5,00 154,00 20,00 χωρίς προϋπόθεση 134,00 1,18 102,20 93,02 -10,83 90 100 0,00 134,00
2024 ΜΑΡΤΙΟΣ 5,00 154,00 20,00 χωρίς προϋπόθεση 134,00 1,18 93,02 73,61 -22,90 90 100 -42,24 91,76
2024 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 5,00 154,00 20,00 χωρίς προϋπόθεση 134,00 1,18 73,61 67,50 -7,21 90 100 -33,76 100,24
2024 ΜΑΙΟΣ 5,00 154,00 20,00 χωρίς προϋπόθεση 134,00 1,18 67,50 60,11 -8,72 90 100 -43,99 90,01
2024 ΙΟΥΝΙΟΣ 5,00 154,00 20,00 χωρίς προϋπόθεση 134,00 1,18 60,11 81,08 24,74 90 100 14,22 148,22

Για τα τιμολογια ΚΟΤΑ & ΚΟΤΒ, εφαρμόζεται έκπτωση 75€/MWh & 45€/MWh αντίστοιχα, βάσει νομοθεσίας

4. PROTERGIA Οικιακό Helios Value

Έτος Μήνας Μ Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
ΜΤΑ Μ-2
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh) Επιπλέον Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
2024 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 0 1,145 119,60 30 166,94 Αφορά  πελάτες που διατηρούν σε ισχύ σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού και σύμβαση προμήθειας & εγκατάστασης Φ/Β και μπαταρίας με την Protergia

Έκπτωση:
100% έκπτωση στη χρέωση ενέργειας του ανταγωνιστικού σκέλους, για τις πρώτες 1,000kWh/έτος που τυχόν καταναλωθούν εκτός ενεργειακού συμψηφισμού
2024 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0 1,145 120,10 30 167,51
2024 ΜΑΡΤΙΟΣ 0 1,145 108,13 30 153,80
2024 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0 1,145 88,53 30 131,36
2024 ΜΑΙΟΣ 0 1,145 82,71 30 124,70
2024 ΙΟΥΝΙΟΣ 0 1,145 73,70 30 114,39

Για τα τιμολογια ΚΟΤΑ & ΚΟΤΒ, εφαρμόζεται έκπτωση 75€/MWh & 45€/MWh αντίστοιχα, βάσει νομοθεσίας

5. PROTERGIA Οικιακό Plus

Μήνας Μ Πάγια Χρέωση Προμήθειας
(€/μήνα)
Συντελεστής Προσαύξησης
α
MTA Μ-2
(€/MWh)
Συντελεστής
β
(€/MWh)
Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 1,145 119,60 30 166,94
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1 1,145 120,10 30 167,51
ΜΑΡΤΙΟΣ 1 1,145 108,13 30 153,80
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1 1,145 88,53 30 131,36
ΜΑΙΟΣ 1 1,145 82,71 30 124,70
ΙΟΥΝΙΟΣ 1 1,145 73,70 30 114,39

Για τα τιμολογια ΚΟΤΑ & ΚΟΤΒ, εφαρμόζεται έκπτωση 75€/MWh & 45€/MWh αντίστοιχα, βάσει νομοθεσίας

Πάγιες χρεώσεις και Χρεώσεις προμήθειας στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής

Μένουμε μαζί δίπλα στις εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας. Μπορεί τα θέματα της ενέργειας να αλλάζουν όμως αυτό που μένει σταθερό είναι η σχέση εμπιστοσύνης που θέλουμε να διατηρούμε με κάθε νοικοκυριό. Η Protergia μετά τις νέες εξελίξεις δεσμεύεται ότι θα προσπαθεί καθημερινά να επιτυγχάνει τις χαμηλότερες δυνατές χρεώσεις και να σας ενημερώνει με διαφάνεια για όλα τα νέα στο ενεργειακό τοπίο που διαμορφώνεται.

Οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής θα ανακοινώνονται μηνιαία στους παρακάτω πίνακες βάσει του Άρθρου 138 του Ν.4951/2022. 

1. Protergia Οικιακό - Helios Value

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
 Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αύγουστος 2022 - - - - - Αφορά  πελάτες που διατηρούν σε ισχύ σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού και σύμβαση προμήθειας & εγκατάστασης Φ/Β και μπαταρίας με την Protergia

•100% έκπτωση στη χρέωση ενέργειας του ανταγωνιστικού σκέλους, για τις πρώτες 1,000kWh/έτος που τυχόν καταναλωθούν εκτός ενεργειακού συμψηφισμού *

•Χωρίς χρέωση παγίου

•Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις

•Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή

•Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή

•Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia

•Διαθέσιμο και σε πελάτες ΚΟΤ Α & ΚΟΤ Β
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 - - - - -
Νοέμβριος 2022 - - - - -
Δεκέμβριος 2022 - - - - -
Ιανουάριος 2023 - - - - -
Φεβρουάριος 2023 - - - - -
Μάρτιος 2023 - - - - -
Απρίλιος 2023 - - - - -
Μάιος 2023 - - - - -
Ιούνιος 2023 - - - - -
Ιούλιος 2023 0,00 0,11150 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,09650
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,11150 0,09650
Αύγουστος 2023 0,00 0,09460 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01000 0,08460
>500 kWh >500 kWh
- 0,01000 0,09460 0,08460
Σεπτέμβριος 2023 0,00 0,09460 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,07960
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,09460 0,07960
Οκτώβριος 2023 0,00 0,08880 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,07380
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,08880 0,07380
Νοέμβριος 2023 0,00 0,12540 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,10040
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,12540 0,10040
Δεκέμβριος 2023 0,00 0,08880 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,06380
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,08880 0,06380

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

*Η έκπτωση 100% αποδίδεται στις πρώτες 1.000 kWh/έτος, οι οποίες αφορούν σε τυχόν ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο ηλεκτροδότησης και δεν συμψηφίζεται με την ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα με μπαταρία. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Σύμβαση Προμήθειας εδώ.

2. Protergia Οικιακό Plus

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
 Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αύγουστος 2022 - - - - - •Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή

•Τιμές βάσει Κόστους

•Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις

•Χαμηλό πάγιο

•Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή

•Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia

•Διαθέσιμο και σε πελάτες ΚΟΤ Α & ΚΟΤ Β
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 1,00 0,59411 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,43600 0,15811
501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,38600 0,43600 0,20811 0,15811
>1000 kWh >1000 kWh
0,33600 0,38600 0,25811 0,20811
Νοέμβριος 2022 1,00 0,41281 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,23800 0,17481
501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,18800 0,23800 0,22481 0,17481
>1000 kWh >1000 kWh
0,09800 0,14800 0,31481 0,26481
Δεκέμβριος 2022 1,00 0,38581 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,22100 0,16481
501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,17100 0,22100 0,21481 0,16481
>1000 kWh >1000 kWh
0,08100 0,13100 0,30481 0,25481
Ιανουάριος 2023 1,00 0,46581 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,33000 0,13581
501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,28000 0,33000 0,18581 0,13581
>1000 kWh >1000 kWh
0,19000 0,24000 0,27581 0,22581
Φεβρουάριος 2023 1,00 0,26581 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,22581
>500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,26581 0,22581
Μάρτιος 2023 1,00 0,26581 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,22581
>500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,26581 0,22581
Απρίλιος 2023 1,00 0,21581 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,20081
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,21581 0,20081
Μάιος 2023 1,00 0,21581 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,20081
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,21581 0,20081
Ιούνιος 2023 1,00 0,20271 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18771
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,20271 0,18771
Ιούλιος 2023 1,00 0,20271 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18771
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,20271 0,18771
Αύγουστος 2023 1,00 0,19681 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01000 0,18681
>500 kWh >500 kWh
- 0,01000 0,19681 0,18681
Σεπτέμβριος 2023 1,00 0,20531 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,19031
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,20531 0,19031
Οκτώβριος 2023 1,00 0,20831 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,19331
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,20831 0,19331
Νοέμβριος 2023 1,00 0,24791 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,22291
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,24791 0,22291
Δεκέμβριος 2023 1,00 0,23091 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,20591
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,23091 0,20591

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Μη Εμπορικά διαθέσιμα Τιμολόγια

Οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Κυμαινόμενα τιμολόγια θα ανακοινώνονται μηνιαία στους παρακάτω πίνακες βάσει του Άρθρου 138 του Ν.4951/2022.

*Συμμετέχουν στις Κρατικές Επιδοτήσεις.

1. Value Safe 6μήνες – Φεβρουάριος 2024

Έτος Μήνας Πάγια Χρέωση Προμήθειας (€/μήνα) Σταθερή Χρέωση Προμήθειας (€/ΜWh)
2024 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9,9 97,50

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%
*Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις.

2. Για τα τιμολόγια Protergia Οικιακό MVP, Protergia Οικιακό - MVP45, Protergia Οικιακό MVP D4U, Protergia Οικιακό - MAX 45, Protergia Οικιακό – MAX, Protergia Οικιακό - 25%, Protergia Οικιακό - Bonus Συνέπειας, Protergia Οικιακό - Έκπτωση 30%, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας Ημέρας
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας Νύχτας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αύγουστος 2022 5,00 0,54913 0,54555 0,33700 0,21213 0,20855 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 5,00 0,78213 0,77855 0,63900 0,14313 0,13955 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 5,00 0,57630 0,57272 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,43600 0,14030 0,13672
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,38600 0,43600 0,19030 0,14030 0,18672 0,13672
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,33600 0,38600 0,24030 0,19030 0,23672 0,18672
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39500 0,39142 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,23800 0,15700 0,15342
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,18800 0,23800 0,20700 0,15700 0,20342 0,15342
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,09800 0,14800 0,29700 0,24700 0,29342 0,24342
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36800 0,36442 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,22100 0,14700 0,14342
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,17100 0,22100 0,19700 0,14700 0,19342 0,14342
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,08100 0,13100 0,28700 0,23700 0,28342 0,23342
Ιανουάριος 2023 5,00 0,44800 0,44442 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,33000 0,11800 0,11442
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,28000 0,33000 0,16800 0,11800 0,16442 0,11442
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,19000 0,24000 0,25800 0,20800 0,25442 0,20442
Φεβρουάριος 2023 5,00 0,24800 0,24442 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,20800 0,20442
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,24800 0,20800 0,24442 0,20442
Μάρτιος 2023 5,00 0,24800 0,24442 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,20800 0,20442
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,24800 0,20800 0,24442 0,20442
Απρίλιος 2023 5,00 0,19800 0,19442 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18300 0,17942
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19800 0,18300 0,19442 0,17942
Μάιος 2023 5,00 0,19800 0,19442 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18300 0,17942
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19800 0,18300 0,19442 0,17942
Ιούνιος 2023 5,00 0,18490 0,18132 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,16990 0,16632
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18490 0,16990 0,18132 0,16632
Ιούλιος 2023 5,00 0,18490 0,18132 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,16990 0,16632
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18490 0,16990 0,18132 0,16632
Αύγουστος 2023 5,00 0,17900 0,17542 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01000 0,16900 0,16542
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01000 0,17900 0,16900 0,17542 0,16542
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,18750 0,18392 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,17250 0,16892
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18750 0,17250 0,18392 0,16892
Οκτώβριος 2023 5,00 0,19050 0,18692 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,17550 0,17192
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19050 0,17550 0,18692 0,17192
Νοέμβριος 2023 5,00 0,23010 0,22652 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,20510 0,20152
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,23010 0,20510 0,22652 0,20152
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,21310 0,20952 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,18810 0,18452
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,21310 0,18810 0,20952 0,18452

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%
*Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις.

3.Για τα τιμολόγια Protergia Οικιακό, Protergia Οικιακό – Benefit, Protergia Οικιακό – Benefit Home Insurance, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας Ημέρας
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας Νύχτας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
 Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αύγουστος 2022 1,00 0,56814 0,55960 0,33700 0,23114 0,22260 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 1,00 0,79994 0,79140 0,63900 0,16094 0,15240 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 1,00 0,59411 0,58557 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,43600 0,15811 0,14957
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,38600 0,43600 0,20811 0,15811 0,19957 0,14957
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,33600 0,38600 0,25811 0,20811 0,24957 0,19957
Νοέμβριος 2022 1,00 0,41281 0,40427 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,23800 0,17481 0,16627
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,18800 0,23800 0,22481 0,17481 0,21627 0,16627
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,09800 0,14800 0,31481 0,26481 0,30627 0,25627
Δεκέμβριος 2022 1,00 0,38581 0,37727 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,22100 0,16481 0,15627
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,17100 0,22100 0,21481 0,16481 0,20627 0,15627
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,08100 0,13100 0,30481 0,25481 0,29627 0,24627
Ιανουάριος 2023 1,00 0,46581 0,45727 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,33000 0,13581 0,12727
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,28000 0,33000 0,18581 0,13581 0,17727 0,12727
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,19000 0,24000 0,27581 0,22581 0,26727 0,21727
Φεβρουάριος 2023 1,00 0,26581 0,25727 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,22581 0,21727
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,26581 0,22581 0,25727 0,21727
Μάρτιος 2023 1,00 0,26581 0,25727 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,22581 0,21727
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,26581 0,22581 0,25727 0,21727
Απρίλιος 2023 1,00 0,21581 0,20727 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,20081 0,19227
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,21581 0,20081 0,20727 0,19227
Μάιος 2023 1,00 0,21581 0,20727 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,20081 0,19227
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,21581 0,20081 0,20727 0,19227
Ιούνιος 2023 1,00 0,20271 0,19417 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18771 0,17917
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,20271 0,18771 0,19417 0,17917
Ιούλιος 2023 1,00 0,20271 0,19417 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18771 0,17917
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,20271 0,18771 0,19417 0,17917
Αύγουστος 2023 1,00 0,19681 0,18827 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01000 0,18681 0,17827
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01000 0,19681 0,18681 0,18827 0,17827
Σεπτέμβριος 2023 1,00 0,20531 0,19677 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,19031 0,18177
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,20531 0,19031 0,19677 0,18177
Οκτώβριος 2023 1,00 0,20831 0,19977 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,19331 0,18477
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,20831 0,19331 0,19977 0,18477
Νοέμβριος 2023 1,00 0,24791 0,23937 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,22291 0,21437
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,24791 0,22291 0,23937 0,21437
Δεκέμβριος 2023 1,00 0,23091 0,22237 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,20591 0,19737
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,23091 0,20591 0,22237 0,19737

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%
*Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις.

4. Για τα τιμολόγια Protergia Οικιακό - MAX Εξοχικό, Protergia Οικιακό - 30% Εξοχικό, Protergia Οικιακό - Εξοχικό ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας Ημέρας
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας Νύχτας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
 Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αύγουστος 2022 2,50 0,56039 0,55490 0,33700 0,22339 0,21790 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 2,50 0,79339 0,78790 0,63900 0,15439 0,14890 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 2,50 0,58756 0,58207 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,43600 0,15156 0,14607
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,38600 0,43600 0,20156 0,15156 0,19607 0,14607
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,33600 0,38600 0,25156 0,20156 0,24607 0,19607
Νοέμβριος 2022 2,50 0,40626 0,40077 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,23800 0,16826 0,16277
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,18800 0,23800 0,21826 0,16826 0,21277 0,16277
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,09800 0,14800 0,30826 0,25826 0,30277 0,25277
Δεκέμβριος 2022 2,50 0,37926 0,37377 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,22100 0,15826 0,15277
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,17100 0,22100 0,20826 0,15826 0,20277 0,15277
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,08100 0,13100 0,29826 0,24826 0,29277 0,24277
Ιανουάριος 2023 2,50 0,45926 0,45377 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,33000 0,12926 0,12377
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,28000 0,33000 0,17926 0,12926 0,17377 0,12377
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,19000 0,24000 0,26926 0,21926 0,26377 0,21377
Φεβρουάριος 2023 2,50 0,25926 0,25377 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,21926 0,21377
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,25926 0,21926 0,25377 0,21377
Μάρτιος 2023 2,50 0,25926 0,25377 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,21926 0,21377
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,25926 0,21926 0,25377 0,21377
Απρίλιος 2023 2,50 0,20926 0,20377 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,19426 0,18877
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,20926 0,19426 0,20377 0,18877
Μάιος 2023 2,50 0,20926 0,20377 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,19426 0,18877
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,20926 0,19426 0,20377 0,18877
Ιούνιος 2023 2,50 0,19616 0,19067 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18116 0,17567
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19616 0,18116 0,19067 0,17567
Ιούλιος 2023 2,50 0,19616 0,19067 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18116 0,17567
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19616 0,18116 0,19067 0,17567
Αύγουστος 2023 2,50 0,19026 0,18477 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01000 0,18026 0,17477
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01000 0,19026 0,18026 0,18477 0,17477
Σεπτέμβριος 2023 2,50 0,19876 0,19327 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18376 0,17827
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19876 0,18376 0,19327 0,17827
Οκτώβριος 2023 2,50 0,20176 0,19627 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18676 0,18127
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,20176 0,18676 0,19627 0,18127
Νοέμβριος 2023 2,50 0,24136 0,23587 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,21636 0,21087
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,24136 0,21636 0,23587 0,21087
Δεκέμβριος 2023 2,50 0,22436 0,21887 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,19936 0,19387
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,22436 0,19936 0,21887 0,19387

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%
*Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις .

5. Για τα τιμολόγια: Protergia Οικιακό - MAX 45 Δωρεάν Πάγια, Protergia Οικιακό - VIP66, Protergia Οικιακό - VIP66 PLUS, Protergia Οικιακό - Νυχτερινό Συνέπειας, Protergia Οικιακό - Direct Offer, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας Ημέρας
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας Νύχτας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
 Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αύγουστος 2022 1,00 0,56039 0,55490 0,33700 0,22339 0,21790 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 1,00 0,79339 0,78790 0,63900 0,15439 0,14890 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 1,00 0,58756 0,58207 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,43600 0,15156 0,14607
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,38600 0,43600 0,20156 0,15156 0,19607 0,14607
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,33600 0,38600 0,25156 0,20156 0,24607 0,19607
Νοέμβριος 2022 1,00 0,40626 0,40077 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,23800 0,16826 0,16277
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,18800 0,23800 0,21826 0,16826 0,21277 0,16277
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,09800 0,14800 0,30826 0,25826 0,30277 0,25277
Δεκέμβριος 2022 1,00 0,37926 0,37377 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,22100 0,15826 0,15277
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,17100 0,22100 0,20826 0,15826 0,20277 0,15277
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,08100 0,13100 0,29826 0,24826 0,29277 0,24277
Ιανουάριος 2023 1,00 0,45926 0,45377 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,33000 0,12926 0,12377
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,28000 0,33000 0,17926 0,12926 0,17377 0,12377
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,19000 0,24000 0,26926 0,21926 0,26377 0,21377
Φεβρουάριος 2023 1,00 0,25926 0,25377 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,21926 0,21377
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,25926 0,21926 0,25377 0,21377
Μάρτιος 2023 1,00 0,25926 0,25377 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,21926 0,21377
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,25926 0,21926 0,25377 0,21377
Απρίλιος 2023 1,00 0,20926 0,20377 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,19426 0,18877
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,20926 0,19426 0,20377 0,18877
Μάιος 2023 1,00 0,20926 0,20377 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,19426 0,18877
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,20926 0,19426 0,20377 0,18877
Ιούνιος 2023 1,00 0,19616 0,19067 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18116 0,17567
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19616 0,18116 0,19067 0,17567
Ιούλιος 2023 1,00 0,19616 0,19067 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18116 0,17567
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19616 0,18116 0,19067 0,17567
Αύγουστος 2023 1,00 0,19026 0,18477 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01000 0,18026 0,17477
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01000 0,19026 0,18026 0,18477 0,17477
Σεπτέμβριος 2023 1,00 0,19876 0,19327 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18376 0,17827
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19876 0,18376 0,19327 0,17827
Οκτώβριος 2023 1,00 0,20176 0,19627 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18676 0,18127
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,20176 0,18676 0,19627 0,18127
Νοέμβριος 2023 1,00 0,24136 0,23587 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,21636 0,21087
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,24136 0,21636 0,23587 0,21087
Δεκέμβριος 2023 1,00 0,22436 0,21887 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,19936 0,19387
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,22436 0,19936 0,21887 0,19387

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%
*Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις.

6. Για το τιμολόγιο e-Protergia Οικιακό, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας Ημέρας
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας Νύχτας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
 Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αύγουστος 2022 5,00 0,54913 0,54393 0,33700 0,21213 0,20693 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 5,00 0,78213 0,77693 0,63900 0,14313 0,13793 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 5,00 0,57630 0,57110 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,43600 0,14030 0,13510
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,38600 0,43600 0,19030 0,14030 0,18510 0,13510
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,33600 0,38600 0,24030 0,19030 0,23510 0,18510
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39500 0,38980 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,23800 0,15700 0,15180
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,18800 0,23800 0,20700 0,15700 0,20180 0,15180
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,09800 0,14800 0,29700 0,24700 0,29180 0,24180
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36800 0,36280 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,22100 0,14700 0,14180
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,17100 0,22100 0,19700 0,14700 0,19180 0,14180
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,08100 0,13100 0,28700 0,23700 0,28180 0,23180
Ιανουάριος 2023 5,00 0,44800 0,44280 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,33000 0,11800 0,11280
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,28000 0,33000 0,16800 0,11800 0,16280 0,11280
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,19000 0,24000 0,25800 0,20800 0,25280 0,20280
Φεβρουάριος 2023 5,00 0,24800 0,24280 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,20800 0,20280
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,24800 0,20800 0,24280 0,20280
Μάρτιος 2023 5,00 0,24800 0,24280 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,20800 0,20280
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,24800 0,20800 0,24280 0,20280
Απρίλιος 2023 5,00 0,19800 0,19280 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18300 0,17780
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19800 0,18300 0,19280 0,17780
Μάιος 2023 5,00 0,19800 0,19280 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18300 0,17780
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19800 0,18300 0,19280 0,17780
Ιούνιος 2023 5,00 0,18490 0,17970 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,16990 0,16470
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18490 0,16990 0,17970 0,16470
Ιούλιος 2023 5,00 0,18490 0,17970 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,16990 0,16470
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18490 0,16990 0,17970 0,16470
Αύγουστος 2023 5,00 0,17900 0,17380 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01000 0,16900 0,16380
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01000 0,17900 0,16900 0,17380 0,16380
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,18750 0,18230 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,17250 0,16730
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18750 0,17250 0,18230 0,16730
Οκτώβριος 2023 5,00 0,19050 0,18530 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,17550 0,17030
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19050 0,17550 0,18530 0,17030
Νοέμβριος 2023 5,00 0,23010 0,22490 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,20510 0,19990
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,23010 0,20510 0,22490 0,19990
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,15690 0,15170 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,13190 0,12670
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,15690 0,13190 0,15170 0,12670

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

7. Για το τιμολόγιο Protergia Οικιακό – VIP , ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας Ημέρας
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας Νύχτας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
 Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αύγουστος 2022 1,00 0,56039 0,55490 0,33700 0,22339 0,21790 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 1,00 0,79339 0,78790 0,63900 0,15439 0,14890 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 1,00 0,58756 0,58207 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,43600 0,15156 0,14607
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,38600 0,43600 0,20156 0,15156 0,19607 0,14607
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,33600 0,38600 0,25156 0,20156 0,24607 0,19607
Νοέμβριος 2022 1,00 0,40626 0,40077 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,23800 0,16826 0,16277
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,18800 0,23800 0,21826 0,16826 0,21277 0,16277
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,09800 0,14800 0,30826 0,25826 0,30277 0,25277
Δεκέμβριος 2022 1,00 0,37926 0,37377 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,22100 0,15826 0,15277
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,17100 0,22100 0,20826 0,15826 0,20277 0,15277
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,08100 0,13100 0,29826 0,24826 0,29277 0,24277
Ιανουάριος 2023 1,00 0,45926 0,45377 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,33000 0,12926 0,12377
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,28000 0,33000 0,17926 0,12926 0,17377 0,12377
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,19000 0,24000 0,26926 0,21926 0,26377 0,21377
Φεβρουάριος 2023 1,00 0,25926 0,25377 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,21926 0,21377
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,25926 0,21926 0,25377 0,21377
Μάρτιος 2023 1,00 0,25926 0,25377 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,21926 0,21377
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,25926 0,21926 0,25377 0,21377
Απρίλιος 2023 1,00 0,20926 0,20377 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,19426 0,18877
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,20926 0,19426 0,20377 0,18877
Μάιος 2023 1,00 0,20926 0,20377 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,19426 0,18877
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,20926 0,19426 0,20377 0,18877
Ιούνιος 2023 1,00 0,19616 0,19067 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18116 0,17567
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19616 0,18116 0,19067 0,17567
Ιούλιος 2023 1,00 0,19616 0,19067 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18116 0,17567
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19616 0,18116 0,19067 0,17567
Αύγουστος 2023 1,00 0,19026 0,18477 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01000 0,18026 0,17477
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01000 0,19026 0,18026 0,18477 0,17477
Σεπτέμβριος 2023 1,00 0,19876 0,19327 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18376 0,17827
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19876 0,18376 0,19327 0,17827
Οκτώβριος 2023 1,00 0,20176 0,19627 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18676 0,18127
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,20176 0,18676 0,19627 0,18127
Νοέμβριος 2023 1,00 0,24136 0,23587 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,21636 0,21087
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,24136 0,21636 0,23587 0,21087
Δεκέμβριος 2023 1,00 0,22436 0,21887 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,19936 0,19387
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,22436 0,19936 0,21887 0,19387

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%

8. Για το τιμολόγιο Protergia Οικιακό – KOT A / KOT Β , ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας Ημέρας
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας Νύχτας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση  Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (€/kWh) Χρέωση Ενέργειας Νύχτας (€/kWh)
Αύγουστος 2022 1,00 0,56814 0,55960 0,37700 0,19114 0,18260 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 1,00 0,79994 0,79140 0,67700 0,12294 0,11440 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 1,00 0,59411 0,58557 0,48500 0,10911 0,10057 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 1,00 0,41281 0,40427 0,28600 0,12681 0,11827 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 1,00 0,38581 0,37727 0,26900 0,11681 0,10827 Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 1,00 0,46581 0,45727 0,37800 0,08781 0,07927 Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 1,00 0,26581 0,25727 0,08800 0,17781 0,16927 Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 1,00 0,26581 0,25727 0,08400 0,18181 0,17327 Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 1,00 0,21581 0,20727 0,05400 0,16181 0,15327 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 1,00 0,21581 0,20727 0,05000 0,16581 0,15727 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 1,00 0,20271 0,19417 0,05000 0,15271 0,14417 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 1,00 0,20271 0,19417 0,05000 0,15271 0,14417 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 1,00 0,19681 0,18827 0,05000 0,14681 0,13827 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 1,00 0,20531 0,19677 0,05000 0,15531 0,14677 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 1,00 0,20831 0,19977 0,05000 0,15831 0,14977 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 1,00 0,24791 0,23937 0,06000 0,18791 0,17937 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 1,00 0,23091 0,22237 0,06000 0,17091 0,16237 Δεν εφαρμόζεται

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%
Για τα τιμολόγια ΚΟΤ ισχύουν οι εκπτώσεις σύμφωνα με τα όρια κατανάλωσης και του όρους που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027, ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου», ως ισχύει. )

9. Για το τιμολόγιο Protergia Οικιακό MVP – KOT A / KOT Β , ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας Ημέρας
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας Νύχτας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση  Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (€/kWh) Χρέωση Ενέργειας Νύχτας (€/kWh)
Αύγουστος 2022 5,00 0,54913 0,54555 0,37700 0,17213 0,16855 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 5,00 0,78213 0,77855 0,67700 0,10513 0,10155 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 5,00 0,57630 0,57272 0,48500 0,09130 0,08772 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39500 0,39142 0,28600 0,10900 0,10542 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36800 0,36442 0,26900 0,09900 0,09542 Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 5,00 0,44800 0,44442 0,37800 0,07000 0,06642 Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 5,00 0,24800 0,24442 0,08800 0,16000 0,15642 Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 5,00 0,24800 0,24442 0,08400 0,16400 0,16042 Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 5,00 0,19800 0,19442 0,05400 0,14400 0,14042 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 5,00 0,19800 0,19442 0,05000 0,14800 0,14442 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 5,00 0,18490 0,18132 0,05000 0,13490 0,13132 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 5,00 0,18490 0,18132 0,05000 0,13490 0,13132 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 5,00 0,17900 0,17542 0,05000 0,12900 0,12542 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,18750 0,18392 0,05000 0,13750 0,13392 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 5,00 0,19050 0,18692 0,05000 0,14050 0,13692 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 5,00 0,23010 0,22652 0,06000 0,17010 0,16652 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,21310 0,20952 0,06000 0,15310 0,14952 Δεν εφαρμόζεται

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.
Για τα τιμολόγια ΚΟΤ ισχύουν οι εκπτώσεις σύμφωνα με τα όρια κατανάλωσης και του όρους που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027, ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου», ως ισχύει. )

10. Για το τιμολόγιο Protergia Οικιακό – MVP Plus D4U, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
 Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αύγουστος 2022 - - - - -
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 - - - - -
Νοέμβριος 2022 - - - - -
Δεκέμβριος 2022 - - - - -
Ιανουάριος 2023 - - - - -
Φεβρουάριος 2023 - - - - -
Μάρτιος 2023 - - - - -
Απρίλιος 2023 5,00 0,19800 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18300
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19800 0,18300
Μάιος 2023 5,00 0,19800 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18300
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19800 0,18300
Ιούνιος 2023 5,00 0,18490 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,16990
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18490 0,16990
Ιούλιος 2023 5,00 0,18490 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,16990
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18490 0,16990
Αύγουστος 2023 5,00 0,17900 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01000 0,16900
>500 kWh >500 kWh
- 0,01000 0,17900 0,16900
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,18750 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,17250
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18750 0,17250
Οκτώβριος 2023 5,00 0,19050 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,17550
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19050 0,17550
Νοέμβριος 2023 5,00 0,23010 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,20510
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,23010 0,20510
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,21310 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,18810
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,21310 0,18810

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.
Για τα τιμολόγια ΚΟΤ ισχύουν οι εκπτώσεις σύμφωνα με τα όρια κατανάλωσης και του όρους που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027, ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου», ως ισχύει. )

11. Για το τιμολόγιο Protergia Οικιακό – MVP Plus, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
 Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αύγουστος 2022 - - - - -
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 5,00 0,57630 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,43600 0,14030
501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,38600 0,43600 0,19030 0,14030
>1000 kWh >1000 kWh
0,33600 0,38600 0,24030 0,19030
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39500 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,23800 0,15700
501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,18800 0,23800 0,20700 0,15700
>1000 kWh >1000 kWh
0,09800 0,14800 0,29700 0,24700
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36800 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,22100 0,14700
501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,17100 0,22100 0,19700 0,14700
>1000 kWh >1000 kWh
0,08100 0,13100 0,28700 0,23700
Ιανουάριος 2023 5,00 0,44800 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,33000 0,11800
501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,28000 0,33000 0,16800 0,11800
>1000 kWh >1000 kWh
0,19000 0,24000 0,25800 0,20800
Φεβρουάριος 2023 5,00 0,24800 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,20800
>500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,24800 0,20800
Μάρτιος 2023 5,00 0,24800 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,20800
>500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,24800 0,20800
Απρίλιος 2023 5,00 0,19800 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18300
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19800 0,18300
Μάιος 2023 5,00 0,19800 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18300
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19800 0,18300
Ιούνιος 2023 5,00 0,18490 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,16990
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18490 0,16990
Ιούλιος 2023 5,00 0,18490 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,16990
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18490 0,16990
Αύγουστος 2023 5,00 0,17900 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01000 0,16900
>500 kWh >500 kWh
- 0,01000 0,17900 0,16900
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,18750 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,17250
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18750 0,17250
Οκτώβριος 2023 5,00 0,19050 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,17550
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19050 0,17550
Νοέμβριος 2023 5,00 0,23010 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,20510
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,23010 0,20510
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,21310 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,18810
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,21310 0,18810

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.
*Στη διάρκεια της σύμβασης

12. Για το τιμολόγιο Protergia Οικιακό MVP Plus – KOT A / KOT Β, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Αύγουστος 2022 - - - - -
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 5,00 0,57630 0,48500 0,09130 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39500 0,28600 0,10900 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36800 0,26900 0,09900 Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 5,00 0,44800 0,37800 0,07000 Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 5,00 0,24800 0,08800 0,16000 Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 5,00 0,24800 0,08400 0,16400 Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 5,00 0,19800 0,05400 0,14400 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 5,00 0,19800 0,05000 0,14800 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 5,00 0,18490 0,05000 0,13490 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 5,00 0,18490 0,05000 0,13490 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 5,00 0,17900 0,05000 0,12900 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,18750 0,05000 0,13750 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 5,00 0,19050 0,05000 0,14050 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 5,00 0,23010 0,06000 0,17010 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,21310 0,06000 0,15310 Δεν εφαρμόζεται

Για τα τιμολόγια ΚΟΤ ισχύουν οι εκπτώσεις σύμφωνα με τα όρια κατανάλωσης και του όρους που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027, ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου», ως ισχύει).
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.
*Στη διάρκεια της σύμβασης.

13. Για το τιμολόγιο Protergia Οικιακό Plus Home Insurance, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
 Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αύγουστος 2022 - - - - -
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 - - - - -
Νοέμβριος 2022 - - - - -
Δεκέμβριος 2022 - - - - -
Ιανουάριος 2023 - - - - -
Φεβρουάριος 2023 - - - - -
Μάρτιος 2023 - - - - -
Απρίλιος 2023 1,00 0,21581 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,20081
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,21581 0,20081
Μάιος 2023 1,00 0,21581 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,20081
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,21581 0,20081
Ιούνιος 2023 1,00 0,20271 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18771
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,20271 0,18771
Ιούλιος 2023 1,00 0,20271 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18771
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,20271 0,18771
Αύγουστος 2023 1,00 0,19681 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01000 0,18681
>500 kWh >500 kWh
- 0,01000 0,19681 0,18681
Σεπτέμβριος 2023 1,00 0,20531 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,19031
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,20531 0,19031
Οκτώβριος 2023 1,00 0,20831 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,19331
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,20831 0,19331
Νοέμβριος 2023 1,00 0,24791 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,22291
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,24791 0,22291
Δεκέμβριος 2023 1,00 0,23091 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,20591
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,23091 0,20591

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

14. Protergia Οικιακό Energy Save

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
 Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αύγουστος 2022 - - - - -
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 5,00 0,57630 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,43600 0,14030
501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,38600 0,43600 0,19030 0,14030
>1000 kWh >1000 kWh
0,33600 0,38600 0,24030 0,19030
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39500 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,23800 0,15700
501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,18800 0,23800 0,20700 0,15700
>1000 kWh >1000 kWh
0,09800 0,14800 0,29700 0,24700
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36800 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,22100 0,14700
501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,17100 0,22100 0,19700 0,14700
>1000 kWh >1000 kWh
0,08100 0,13100 0,28700 0,23700
Ιανουάριος 2023 5,00 0,44800 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,33000 0,11800
501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,28000 0,33000 0,16800 0,11800
>1000 kWh >1000 kWh
0,19000 0,24000 0,25800 0,20800
Φεβρουάριος 2023 5,00 0,24800 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,20800
>500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,24800 0,20800
Μάρτιος 2023 5,00 0,24800 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,20800
>500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,24800 0,20800
Απρίλιος 2023 5,00 0,19800 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18300
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19800 0,18300
Μάιος 2023 5,00 0,19800 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18300
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19800 0,18300
Ιούνιος 2023 5,00 0,18490 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,16990
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18490 0,16990
Ιούλιος 2023 5,00 0,18490 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,16990
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18490 0,16990
Αύγουστος 2023 5,00 0,17900 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01000 0,16900
>500 kWh >500 kWh
- 0,01000 0,17900 0,16900
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,18750 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,17250
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18750 0,17250
Οκτώβριος 2023 5,00 0,19050 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,17550
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19050 0,17550
Νοέμβριος 2023 5,00 0,23010 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,20510
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,23010 0,20510
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,21310 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,18810
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,21310 0,18810

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.
*Το ανώτατο όριο της έκπτωσης βάσει εξοικονόμησης ορίζεται συνολικά στα 60€/έτος.

*Μετά την εφαρμογή της κρατικής επιδότησης. Ανώτατο όριο έκπτωσης βάσει εκτίμησης 10% εξοικονόμησης, για μέσο οικιακό πελάτη με κατανάλωση 3,9 MWh/έτος, με εκτιμώμενη τιμή χρέωσης μετά την κρατική επιδότηση 150€/MWh, ήτοι 60€/έτος

15. Protergia Οικιακό MVP Plus Εξοχικό

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
 Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αύγουστος 2022 - - - - -
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 - - - - -
Νοέμβριος 2022 - - - - -
Δεκέμβριος 2022 - - - - -
Ιανουάριος 2023 - - - - -
Φεβρουάριος 2023 - - - - -
Μάρτιος 2023 - - - - -
Απρίλιος 2023 5,00 0,19800 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18300
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19800 0,18300
Μάιος 2023 5,00 0,19800 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18300
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19800 0,18300
Ιούνιος 2023 5,00 0,18490 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,16990
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18490 0,16990
Ιούλιος 2023 5,00 0,18490 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,16990
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18490 0,16990
Αύγουστος 2023 5,00 0,17900 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01000 0,16900
>500 kWh >500 kWh
- 0,01000 0,17900 0,16900
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,18750 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,17250
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18750 0,17250
Οκτώβριος 2023 5,00 0,19050 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,17550
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19050 0,17550
Νοέμβριος 2023 5,00 0,23010 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,20510
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,23010 0,20510
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,21310 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,18810
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,21310 0,18810

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

6 μήνες Δωρεάν Πάγια, τον δεύτερο (2ο), τρίτο (3ο), πέμπτο (5ο), ένατο (9ο), δέκατο (10ο), και ενδέκατο (11ο) κατά χρονολογική σειρά μήνα

*Στη διάρκεια της σύμβασης

16. Protergia Οικιακό Value

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
 Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αύγουστος 2022 - - - - -
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 - - - - -
Νοέμβριος 2022 - - - - -
Δεκέμβριος 2022 - - - - -
Ιανουάριος 2023 - - - - -
Φεβρουάριος 2023 - - - - -
Μάρτιος 2023 - - - - -
Απρίλιος 2023 3,00 0,14000 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,12500
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,14000 0,12500
Μάιος 2023 3,00 0,13960 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,12460
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,13960 0,12460
Ιούνιος 2023 3,00 0,12650 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,11150
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,12650 0,11150
Ιούλιος 2023 3,00 0,11150 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,09650
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,11150 0,09650
Αύγουστος 2023 3,00 0,09460 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01000 0,08460
>500 kWh >500 kWh
- 0,01000 0,09460 0,08460
Σεπτέμβριος 2023 3,00 0,12280 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,10780
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,12280 0,10780
Οκτώβριος 2023 3,00 0,12580 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,11080
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,12580 0,11080
Νοέμβριος 2023 3,00 0,16540 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,14040
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,16540 0,14040
Δεκέμβριος 2023 3,00 0,14940 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,12440
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,14940 0,12440

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

17. Protergia Οικιακό Value – KOT A / KOT Β

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Αύγουστος 2022 - - - - -
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 - - - - -
Νοέμβριος 2022 - - - - -
Δεκέμβριος 2022 - - - - -
Ιανουάριος 2023 - - - - -
Φεβρουάριος 2023 - - - - -
Μάρτιος 2023 - - - - -
Απρίλιος 2023 3,00 0,14000 0,05400 0,08600 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 3,00 0,13960 0,05000 0,08960 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 3,00 0,12650 0,05000 0,07650 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 3,00 0,11150 0,05000 0,06150 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 3,00 0,09460 0,05000 0,04460 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 3,00 0,12280 0,05000 0,07280 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 3,00 0,12580 0,05000 0,07580 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 3,00 0,16540 0,06000 0,10540 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 3,00 0,14940 0,06000 0,08940 Δεν εφαρμόζεται

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

18. Protergia Οικιακό Value Student

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
 Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αύγουστος 2022 - - - - -
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 - - - - -
Νοέμβριος 2022 - - - - -
Δεκέμβριος 2022 - - - - -
Ιανουάριος 2023 - - - - -
Φεβρουάριος 2023 - - - - -
Μάρτιος 2023 - - - - -
Απρίλιος 2023 - - - - -
Μάιος 2023 - - - - -
Ιούνιος 2023 - - - - -
Ιούλιος 2023 - - - - -
Αύγουστος 2023 - - - - -
Σεπτέμβριος 2023 3,00 0,09980 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,08480
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,09980 0,08480
Οκτώβριος 2023 3,00 0,09480 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,07980
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,09480 0,07980
Νοέμβριος 2023 3,00 0,13140 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,10640
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,13140 0,10640
Δεκέμβριος 2023 3,00 0,10740 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,08240
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,10740 0,08240
Ιανουάριος 2024 3,00 0,15694 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
- 0,15694
>500 kWh >500 kWh
- - 0,15694 0,15694
Φεβρουάριος 2024 3,00 0,15751 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
- 0,15751
>500 kWh >500 kWh
- - 0,15751 0,15751
Μάρτιος 2024 3,00 0,14380 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
- 0,14380
>500 kWh >500 kWh
- - 0,14380 0,14380
Απρίλιος 2024 3,00 0,12136 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
- 0,12136
>500 kWh >500 kWh
- - 0,12136 0,12136

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

19. Protergia Οικιακό Value+

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
 Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αύγουστος 2022 - - - - - •Ενιαία χαμηλή τιμή ανεξαρτήτως κατανάλωσης

•Χωρίς Δεσμεύσεις

•Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή

•Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις

•Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή

•Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia

•Διαθέσιμο και σε πελάτες ΚΟΤ Α & ΚΟΤ Β
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 - - - - -
Νοέμβριος 2022 - - - - -
Δεκέμβριος 2022 - - - - -
Ιανουάριος 2023 - - - - -
Φεβρουάριος 2023 - - - - -
Μάρτιος 2023 - - - - -
Απρίλιος 2023 - - - - -
Μάιος 2023 - - - - -
Ιούνιος 2023 - - - - -
Ιούλιος 2023 - - - - -
Αύγουστος 2023 - - - - -
Σεπτέμβριος 2023 2,50 0,09460 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,07960
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,09460 0,07960
Οκτώβριος 2023 2,50 0,08880 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,07380
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,08880 0,07380
Νοέμβριος 2023 2,50 0,12540 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,10040
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,12540 0,10040
Δεκέμβριος 2023 2,50 0,08880 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,06380
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,08880 0,06380
Ιανουάριος 2024 2,50 0,15694 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
- 0,15694
>500 kWh >500 kWh
- - 0,15694 0,15694
Φεβρουάριος 2024 2,50 0,15751 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
- 0,15751
>500 kWh >500 kWh
- - 0,15751 0,15751
Μάρτιος 2024 2,50 0,14380 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
- 0,14380
>500 kWh >500 kWh
- - 0,14380 0,14380
Απρίλιος 2024 2,50 0,12136 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
- 0,12136
>500 kWh >500 kWh
- - 0,12136 0,12136

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

20. Protergia Οικιακό MVP Reward

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
Χωρίς Συνέπεια
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας
με Συνέπεια
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
 Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αύγουστος 2022 - - - - - - •Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh)

•Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή

•Τιμές βάσει Κόστους

•Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις

•Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή

•Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia

•Διαθέσιμο και σε πελάτες ΚΟΤ Α & ΚΟΤ Β
Σεπτέμβριος 2022 - - - - - -
Οκτώβριος 2022 - - - - - -
Νοέμβριος 2022 - - - - - -
Δεκέμβριος 2022 - - - - - -
Ιανουάριος 2023 5,00 0,48000 0,42000 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,33000 0,09000
501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,28000 0,33000 0,14000 0,09000
>1000 kWh >1000 kWh
0,19000 0,24000 0,23000 0,18000
Φεβρουάριος 2023 5,00 0,24800 0,18800 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,14800
>500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,18800 0,14800
Μάρτιος 2023 5,00 0,24800 0,18800 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,14800
>500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,18800 0,14800
Απρίλιος 2023 5,00 0,19980 0,13980 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,12480
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,13980 0,12480
Μάιος 2023 5,00 0,19980 0,13980 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,12480
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,13980 0,12480
Ιούνιος 2023 5,00 0,18670 0,12670 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,11170
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,12670 0,11170
Ιούλιος 2023 5,00 0,18670 0,12670 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,11170
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,12670 0,11170
Αύγουστος 2023 5,00 0,16980 0,10980 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01000 0,09980
>500 kWh >500 kWh
- 0,01000 0,10980 0,09980
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,18280 0,12280 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,10780
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,12280 0,10780
Οκτώβριος 2023 5,00 0,18580 0,12580 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,11080
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,12580 0,11080
Νοέμβριος 2023 5,00 0,22540 0,16540 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,14040
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,16540 0,14040
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,20940 0,14940 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,12440
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,14940 0,12440
Ιανουάριος 2024 5,00 0,16694 0,15694 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
- 0,16694
>500 kWh >500 kWh
- - 0,16694 0,16694
Φεβρουάριος 2024 5,00 0,16751 0,15751 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
- 0,16751
>500 kWh >500 kWh
- - 0,16751 0,16751
Μάρτιος 2024 5,00 0,15380 0,15380 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
- 0,15380
>500 kWh >500 kWh
- - 0,15380 0,15380
Απριλιος 2024 5,00 0,13136 0,13136 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
- 0,13136
>500 kWh >500 kWh
- - 0,13136 0,13136

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

21. Protergia Οικιακό SpitiMou

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
 Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αύγουστος 2022 - - - - -
•100€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας (ή 30€ εκτός συνέπειας)*

•Δωρεάν πάγια 1 έτους

•Δωρεάν Ασφάλιση Περιεχομένου Σπιτιού έως και 5,000€, για 1 έτος

•Δωρεάν Άμεση Τεχνική Βοήθεια 24/7, για 1 έτος

•Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις

•Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή

•Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή

•Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia

•Διαθέσιμο και σε πελάτες ΚΟΤ Α & ΚΟΤ Β
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 - - - - -
Νοέμβριος 2022 - - - - -
Δεκέμβριος 2022 - - - - -
Ιανουάριος 2023 - - - - -
Φεβρουάριος 2023 - - - - -
Μάρτιος 2023 - - - - -
Απρίλιος 2023 - - - - -
Μάιος 2023 5,00 0,15460 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,13960
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,15460 0,13960
Ιούνιος 2023 5,00 0,14090 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,12590
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,14090 0,12590
Ιούλιος 2023 5,00 0,14090 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,12590
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,14090 0,12590
Αύγουστος 2023 5,00 0,12400 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01000 0,11400
>500 kWh >500 kWh
- 0,01000 0,12400 0,11400
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,12750 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,11250
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,12750 0,11250
Οκτώβριος 2023 5,00 0,12280 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,10780
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,12280 0,10780
Νοέμβριος 2023 5,00 0,15940 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,13440
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,15940 0,13440
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,13540 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,11040
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,13540 0,11040
Ιανουάριος 2024 5,00 0,16694 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
- 0,16694
>500 kWh >500 kWh
- - 0,16694 0,16694
Φεβρουάριος 2024 5,00 0,16751 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
- 0,16751
>500 kWh >500 kWh
- - 0,16751 0,16751
Μάρτιος 2024 5,00 0,15380 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
- 0,15380
>500 kWh >500 kWh
- - 0,15380 0,15380
Απρίλιος 2024 5,00 0,13136 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
- 0,13136
>500 kWh >500 kWh
- - 0,13136 0,13136

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

*Στη διάρκεια της σύμβασης

22. Protergia Οικιακό Charge Home MVP

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας Ημέρας
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας Νύχτας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
 Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αύγουστος 2022 5,00 0,54913 0,54393 0,33700 0,21213 0,20693 Δεν εφαρμόζεται •Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις

•Για κατόχους ηλεκτρικού αυτοκινήτου

•100% Πράσινη Ενέργεια

•75€ στον 1ο λογαριασμό για νέες Αιτήσεις μέσω του protergia,gr

•Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή

•Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia
Σεπτέμβριος 2022 5,00 0,78213 0,77693 0,63900 0,14313 0,13793 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 5,00 0,57630 0,57110 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,43600 0,14030 0,13510
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,38600 0,43600 0,19030 0,14030 0,18510 0,13510
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,33600 0,38600 0,24030 0,19030 0,23510 0,18510
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39500 0,38980 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,23800 0,15700 0,15180
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,18800 0,23800 0,20700 0,15700 0,20180 0,15180
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,09800 0,14800 0,29700 0,24700 0,29180 0,24180
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36800 0,36280 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,22100 0,14700 0,14180
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,17100 0,22100 0,19700 0,14700 0,19180 0,14180
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,08100 0,13100 0,28700 0,23700 0,28180 0,23180
Ιανουάριος 2023 5,00 0,44800 0,44280 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,33000 0,11800 0,11280
501-1000 kWh 501-1000 kWh 501-1000 kWh
0,28000 0,33000 0,16800 0,11800 0,16280 0,11280
>1000 kWh >1000 kWh >1000 kWh
0,19000 0,24000 0,25800 0,20800 0,25280 0,20280
Φεβρουάριος 2023 5,00 0,24800 0,24280 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,20800 0,20280
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,24800 0,20800 0,24280 0,20280
Μάρτιος 2023 5,00 0,24800 0,24280 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,04000 0,20800 0,20280
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,04000 0,24800 0,20800 0,24280 0,20280
Απρίλιος 2023 5,00 0,19800 0,19280 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18300 0,17780
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19800 0,18300 0,19280 0,17780
Μάιος 2023 5,00 0,19800 0,19280 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18300 0,17780
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19800 0,18300 0,19280 0,17780
Ιούνιος 2023 5,00 0,18490 0,17970 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,16990 0,16470
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18490 0,16990 0,17970 0,16470
Ιούλιος 2023 5,00 0,18490 0,17970 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,16990 0,16470
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18490 0,16990 0,17970 0,16470
Αύγουστος 2023 5,00 0,17900 0,17380 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01000 0,16900 0,16380
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01000 0,17900 0,16900 0,17380 0,16380
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,18750 0,18230 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,17250 0,16730
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18750 0,17250 0,18230 0,16730
Οκτώβριος 2023 5,00 0,19050 0,18530 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,17550 0,17030
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19050 0,17550 0,18530 0,17030
Νοέμβριος 2023 5,00 0,23010 0,22490 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,20510 0,19990
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,23010 0,20510 0,22490 0,19990
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,15690 0,15170 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,13190 0,12670
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,15690 0,13190 0,15170 0,12670

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

23. Protergia Οικιακό Value+ KOT A / KOT Β

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
Αύγουστος 2022 - - - - - •Ενιαία χαμηλή τιμή ανεξαρτήτως κατανάλωσης

•Χωρίς Δεσμεύσεις

•Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή

•Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις

•Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή

•Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia

•Για τα Τιμολόγια ΚΟΤΑ & ΚΟΤΒ, εφαρμόζεται έκπτωση 0,075€/kWh & 0,045€/kWh αντίστοιχα, βάσει νομοθεσίας
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 - - - - -
Νοέμβριος 2022 - - - - -
Δεκέμβριος 2022 - - - - -
Ιανουάριος 2023 - - - - -
Φεβρουάριος 2023 - - - - -
Μάρτιος 2023 - - - - -
Απρίλιος 2023 - - - - -
Μάιος 2023 - - - - -
Ιούνιος 2023 - - - - -
Ιούλιος 2023 - - - - -
Αύγουστος 2023 - - - - -
Σεπτέμβριος 2023 2,50 0,09460 0,05000 0,04460 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 2,50 0,08880 0,05000 0,03880 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 2,50 0,12540 0,06000 0,06540 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 2,50 0,08880 0,06000 0,02880 Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2024 2,50 0,15694* - 0,15694* Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2024 2,50 0,15751* - 0,15751* Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2024 2,50 0,14380* - 0,14380* Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2024 2,50 0,12136* - 0,12136* Δεν εφαρμόζεται

*Η Χρέωση Ενέργειας προκύπτει κατόπιν έκπτωσης 0,01 €/kWh επί του ανταγωνιστικού σκέλους του τιμολογίου, πλην παγίου και παρέχεται, σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό.
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

24. Protergia Οικιακό MVP Reward – KOT A / KOT Β

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
Χωρίς Συνέπεια
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας
με Συνέπεια
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
Αύγουστος 2022 - - - - - - •Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh)

•Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή

•Τιμές βάσει Κόστους

•Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις

•Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή

•Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia

•Για τα Τιμολόγια ΚΟΤΑ & ΚΟΤΒ, εφαρμόζεται έκπτωση 0,075€/kWh & 0,045€/kWh αντίστοιχα, βάσει νομοθεσίας
Σεπτέμβριος 2022 - - - - - -
Οκτώβριος 2022 - - - - - -
Νοέμβριος 2022 - - - - - -
Δεκέμβριος 2022 - - - - - -
Ιανουάριος 2023 5,00 0,48000 0,42000 0,37800 0,04200 Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 5,00 0,24800 0,18800 0,08800 0,10000 Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 5,00 0,24800 0,18800 0,08400 0,10400 Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 5,00 0,19980 0,13980 0,05400 0,08580 Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 5,00 0,19980 0,13980 0,05000 0,08980 Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 5,00 0,18670 0,12670 0,05000 0,07670 Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 5,00 0,18670 0,12670 0,05000 0,07670 Δεν εφαρμόζεται
Αύγουστος 2023 5,00 0,16980 0,10980 0,05000 0,05980 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,18280 0,12280 0,05000 0,07280 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2023 5,00 0,18580 0,12580 0,05000 0,07580 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2023 5,00 0,22540 0,16540 0,06000 0,10540 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,20940 0,14940 0,06000 0,08940 Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2024 5,00 0,16694 0,15694 - 0,16694 Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2024 5,00 0,16751 0,15751 - 0,16751 Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2024 5,00 0,15380 0,15380 - 0,15380 Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2024 5,00 0,13136 0,13136 - 0,13136 Δεν εφαρμόζεται

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

25. Protergia Οικιακό – MVP Reward D4U

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
Χωρίς Συνέπεια
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας
με Συνέπεια
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
 Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αύγουστος 2022 - - - - - - •Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh)

•60€ Πίστωση**

•Για πελάτες με ενεργό κωδικό COSMOTE DEALS for YOU

•Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις

•Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή

•Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή

•Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia

•Διαθέσιμο και σε πελάτες ΚΟΤ Α & ΚΟΤ Β
Σεπτέμβριος 2022 - - - - - -
Οκτώβριος 2022 - - - - - -
Νοέμβριος 2022 - - - - - -
Δεκέμβριος 2022 - - - - - -
Ιανουάριος 2023 - - - - - -
Φεβρουάριος 2023 - - - - - -
Μάρτιος 2023 - - - - - -
Απρίλιος 2023 - - - - - -
Μάιος 2023 5,00 0,19980 0,13980 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,12480
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,13980 0,12480
Ιούνιος 2023 5,00 0,18670 0,12670 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,11170
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,12670 0,11170
Ιούλιος 2023 5,00 0,18670 0,12670 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,11170
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,12670 0,11170
Αύγουστος 2023 5,00 0,16980 0,10980 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01000 0,09980
>500 kWh >500 kWh
- 0,01000 0,10980 0,09980
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,18280 0,12280 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,10780
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,12280 0,10780
Οκτώβριος 2023 5,00 0,18580 0,12580 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,11080
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,12580 0,11080
Νοέμβριος 2023 5,00 0,22540 0,16540 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,14040
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,16540 0,14040
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,20940 0,14940 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,12440
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,14940 0,12440

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

**Αποδίδεται τμηματικά και ισόποσα (ως πίστωση 10€) στους πρώτους 6 λογαριασμούς

26. Protergia Οικιακό – MVP Plus Green

Μήνας
Κατανάλωσης
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
 Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αύγουστος 2022 - - - - - •100% Πράσινη Ενέργεια

•80€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας (ή 30€ εκτός συνέπειας)*

•Με πλήρη συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις

•Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή

•Χωρίς Εγγύηση, με πάγια εντολή

•Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia

•Διαθέσιμο και σε πελάτες ΚΟΤ Α & ΚΟΤ Β
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 - - - - -
Νοέμβριος 2022 - - - - -
Δεκέμβριος 2022 - - - - -
Ιανουάριος 2023 - - - - -
Φεβρουάριος 2023 - - - - -
Μάρτιος 2023 - - - - -
Απρίλιος 2023 5,00 0,19800 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18300
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19800 0,18300
Μάιος 2023 5,00 0,19800 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,18300
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19800 0,18300
Ιούνιος 2023 5,00 0,18490 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,16990
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18490 0,16990
Ιούλιος 2023 5,00 0,18490 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,16990
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18490 0,16990
Αύγουστος 2023 5,00 0,17900 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01000 0,16900
>500 kWh >500 kWh
- 0,01000 0,17900 0,16900
Σεπτέμβριος 2023 5,00 0,18750 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,17250
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,18750 0,17250
Οκτώβριος 2023 5,00 0,19050 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,01500 0,17550
>500 kWh >500 kWh
- 0,01500 0,19050 0,17550
Νοέμβριος 2023 5,00 0,23010 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,20510
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,23010 0,20510
Δεκέμβριος 2023 5,00 0,21310 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,18810
>500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,21310 0,18810
Ιανουάριος 2024 5,00 0,16694 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
- 0,16694
>500 kWh >500 kWh
- - 0,16694 0,16694
Φεβρουάριος 2024 5,00 0,16751 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
- 0,16751
>500 kWh >500 kWh
- - 0,16751 0,16751
Μάρτιος 2024 5,00 0,15380 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
- 0,15380
>500 kWh >500 kWh
- - 0,15380 0,15380
Απρίλιος 2024 5,00 0,13136 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
- 0,13136
>500 kWh >500 kWh
- - 0,13136 0,13136

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

*Στη διάρκεια της σύμβασης