Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Ηλεκτρική Ενέργεια - Συχνές Ερωτήσεις

A+ A-

Αλλαγή Παρόχου Ηλεκτρικού Ρεύματος

Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή είναι πολύ απλή, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή στο μετρητή του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να υπογράψετε Σύμβαση Προμήθειας με την Protergia προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία πελάτη.
Όχι, δεν υπάρχει καμία χρέωση για την αλλαγή Προμηθευτή.
Απαιτείται περίπου μια εβδομάδα από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης Προμήθειας και εξαρτάται από τις διαδικασίες του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ).
Όχι. Η επιχείρησή σας και το σπίτι σας δεν μένουν ούτε λεπτό χωρίς ρεύμα. Η συναλλαγή είναι καθαρά εμπορική. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι εγγυημένη από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
Η Protergia μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της και να προμηθεύσει με ηλεκτρική ενέργεια όλες τις περιοχές που είναι διασυνδεδεμένες με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. 
Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, υποχρεούται να προμηθεύει πελάτες οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους ή εξαιτίας γεγονότων που εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους. Ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου ορίζεται, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ο Προμηθευτής με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ανά κατηγορία πελατών (σήμερα η ΔΕΗ). Η μετάπτωση στην υπηρεσία τελευταίου καταφυγίου πραγματοποιείται αυτόματα για τον πελάτη.

Μάθε τα Πάντα για την Ηλεκτρονική Υπογραφή

Πρόκειται για μια πολύ απλή και απόλυτα ασφαλή διαδικασία κατά την οποία η υπογραφή της σύμβασης με την Protergia γίνεται ψηφιακά, χωρίς δηλ. να απαιτείται φυσική παρουσία και έγγραφη αποτύπωση και ισοδυναμεί με τη χειρόγραφη υπογραφή μας. Η ηλεκτρονική υπογραφή σε ψηφιακά έγγραφα χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού εγγράφου και είναι παρόμοια με τις αντίστοιχες χειρόγραφες υπογραφές σε έντυπα έγγραφα. 
To περιβάλλον που έχει στηθεί ψηφιακά είναι απόλυτα ασφαλές και πληροί ορισμένα από τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας των ΗΠΑ και της ΕΕ αλλά και πρότυπα που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, και χρησιμοποιεί τις ισχυρότερες διαθέσιμες τεχνολογίες κρυπτογράφησης δεδομένων. Πλέον της ταυτοποίησης σας κατά την τηλεφωνική μας επικοινωνία, θα λάβετε και ένα μοναδικό κωδικό ασφαλείας στο κινητό σας τηλέφωνο για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Η διασφάλιση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε προσώπου είναι ύψιστης σημασίας για εμάς στην Protergia. Στο αρχικό email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) που θα λάβετε, υπάρχει link (σύνδεσμος) με αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων  η οποία  είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Protergia.
Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) για να σας στείλουμε τα έντυπα προς υπογραφή και κινητό τηλέφωνο για να σας στείλουμε έναν κωδικό ασφαλείας.
 
Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
 
Η διαδικασία είναι άμεση. Εντός της ημέρας θα λάβετε το email με τα έντυπα προς υπογραφή.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα λάβετε αυτόματα ένα email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) με επισυναπτόμενα όλα τα υπογεγραμμένα έντυπα καθώς και ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της διαδικασίας. 
Υπάρχει δυνατότητα επισύναψης των δικαιολογητικών, σημειώνοντας απλά το σχετικό πεδίο. Έχετε τη δυνατότητα να επισυνάψετε περισσότερα του ενός δικαιολογητικά. Μάλιστα για τη δική σας διευκόλυνση, εφόσον ολοκληρώσετε τη διαδικασία μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet, η επισύναψη γίνεται αυτόματα με τη λήψη φωτογραφίας των δικαιολογητικών.
 
Η διαδικασία είναι πολύ απλή και υπάρχουν επεξηγήσεις σε κάθε βήμα. Παράλληλα θα σας στείλουμε ένα Οδηγό Συμπλήρωσης των Εντύπων με αναλυτικές οδηγίες. Αν ωστόσο αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να καλέσετε στο 18311 και να ολοκληρώσουμε μαζί τη διαδικασία.
 

Καθολική Υπηρεσία Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος

Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας, υποχρεούται να προμηθεύει μικρούς πελάτες σε όλη την ελληνική επικράτεια, εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α. οι ως άνω υποψήφιοι πελάτες έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής προμηθευτή. β. οι ως άνω υποψήφιοι πελάτες αδυνατούν να βρουν προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με βάση τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους.
Η Καθολική Υπηρεσία προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος θεσπίστηκε το 2011 με σκοπό την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι 25 kVA που παύουν να εκπροσωπούνται από προμηθευτή ρεύματος.
 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός παρόχων Καθολικής  Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας», ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/63233/2187/21.06.2022 , η Protergia, μαζί με άλλους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, έχει οριστεί Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. 

Η υπαγωγή στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας διενεργείται αυτόματα για τον πελάτη εφόσον αδρανεί στην επιλογή παρόχου, δε βρίσκει καμία εταιρία που θα τον ηλεκτροδοτήσει ή έχει λήξει η περίοδος παραμονής του στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. 

Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε, μπορείτε να συνάψετε Σύμβαση Προμήθειας με τον Προμηθευτή της επιλογής σας. Η λήξη της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας λαμβάνει χώρα με την ενεργοποίηση της δήλωσης εκπροσώπησης στο νέο Προμηθευτή, όπως η μέρα αυτή καθοριστεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή και γνωστοποιηθεί στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας της επιλογής σας.
Οι εφαρμοζόμενες Χρεώσεις Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το τιμολόγιο Αναφοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 1 της ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/82792/2782, προσαυξημένο κατά 5% ανά κατηγορία Πελατών. Συνεπεία των ανωτέρω, οι Χρεώσεις Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας αποτυπώνονται στον πίνακα που βρίσκεται εδώ

Εγγύηση ΔΕΗ

Η εγγύηση επιστρέφεται από τη ΔΕΗ με συμψηφισμό στον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ που αναφέρεται ως τελικός.
Το ποσό της εγγύησης αντανακλά το κόστος της κατανάλωσης ρεύματος για διάστημα 45 ημερών και αφορά στην εξασφάλιση, αποκλειστικά, τυχόν μελλοντικών οφειλών του πελάτη. Η εγγύηση θα περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος που θα λάβετε από την Protergia.

Λογαριασμός και Χρεώσεις Ηλεκτρικού Ρεύματος

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της Protergia εκδίδεται κάθε μήνα και ανάλογα με το είδος του λογαριασμού χαρακτηρίζεται ως: ΕΝΑΝΤΙ -> Βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ -> Βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης πιστοποιημένης από τον αρμόδιο Διαχειριστή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ -> Βάσει της «Καταχώρησης ένδειξης μετρητή»
Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η καταμέτρηση γίνει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο του τετραμήνου, τότε για την τιμολόγηση των καταναλώσεων εφαρμόζεται ο συντελεστής αναγωγής ημερών (αριθμός πραγματικών ημερών κατανάλωσης / 120 ημέρες).
Στο κόστος ανταγωνιστικού σκέλους περιλαμβάνονται η προμήθεια ενέργειας στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, οι χρεώσεις για τους λογαριασμούς προσαυξήσεων (ΛΠ2, ΛΠ3), οι χρεώσεις για τις απώλειες του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η χρέωση βάσει μεσοσταθμικού μεταβλητού κόστους θερμικών συμβατικών σταθμών (Χρέωση Ειδικού Λογαριασμού άρθρου 143 Ν.4001/2011) και τα κόστη Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΜΔΕΙ), όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 56/2012, ΦΕΚ Β 104/2012), και καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, εκτός από τις ανταγωνιστικές χρεώσεις, περιλαμβάνονται οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, καθώς και οι αναλογούντες φόροι και τέλη που επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο κράτος.
Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανάλογα την κατηγορία τιμολογίου, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και το ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων).
Οι παρακάτω χρεώσεις επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο κράτος: (α) Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης - ΕΦΚ (Ν. 2960/01). Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς , υπολογίζεται επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και υπόκειται σε ΦΠΑ (β) Ειδικό τέλος 5‰ - ΔΕΤΕ (Ν. 2093/1992). Το ΔΕΤΕ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του ΕΦΚ. Δεν υπόκειται σε χρέωση ΦΠΑ. (γ) Δημοτικά Τέλη –Δημοτικοί Φόροι – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Ν. 25/1975, Ν. 2130/1993). Η χρέωση των δημοτικών τελών (ΔΤ) του δημοτικού φόρου (ΔΦ) και του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) χρεώνονται στους έναντι και εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και υπολογίζονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου. (δ) ΕΡΤ (ΦΕΚ 44A/ 29.04.2015)
Ηλεκτρονική πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού σας, παρέχονται μέσα από την ενότητα "myprotergia" και είναι διαθέσιμα μετά την έκδοση του τιμολογίου.
Βάσει του ν.3345/2005 ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, εφόσον υποβληθεί στον οικείο Δήμο, μαζί με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, βεβαίωση που εκδίδεται από τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. περί διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου. Πληροφορίες για τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των τοπικών γραφείων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στο επίσημο site του ΔΕΔΔΗΕ


Η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς είναι η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά επόμενης ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1125Α/2019 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 428/2020), όπως εκάστοτε ισχύει και δημοσιεύεται καθημερινά σε ωριαία βάση στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market, στο κεφάλαιο «Αποτελέσματα Αγοράς Επόμενης Ημέρας»).

Η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς διαμορφώνεται κατά την εκκαθάριση της αγοράς επόμενης ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η Αγορά Επόμενης Ημέρας (Day-Ahead Market) είναι η ενεργειακή αγορά που αφορά συναλλαγές αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας με υποχρέωση φυσικής παράδοσης, δυνάμει σχετικών εντολών που υποβάλλονται κάθε ημερολογιακή μέρα D-1, με σκοπό τη φυσική παράδοση της ηλεκτρικής ενέργειας, για κάθε αγοραία χρονική μονάδα της ημέρας εκπλήρωσης φυσικής παράδοσης D.

Η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς υπολογίζεται ανά ώρα. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι βγαίνει μέσος όρος για την έκαστη ημέρα και εν συνεχεία μέσος όρος του μήνα.

Η «Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς» ή «ΜΤΑ» είναι η μοναδιαία τιμή που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh και αποτελεί το άθροισμα επιμέρους στοιχείων κόστους για τους εκπροσώπους φορτίου στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς/ΑΔΜΗΕ (https://www.admie.gr/agora/enimerotika-deltia/mesostathmiki-timi-agoras). Το εν λόγω μέγεθος υπόκειται σε αναδρομικές εκκαθαρίσεις, οι οποίες, επίσης, δημοσιεύονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα. Σε περίπτωση τέτοιων εκκαθαρίσεων, ως ΜΤΑ θα νοείται η 1η δημοσιευμένη τιμή στην παραπάνω ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ για τον εκάστοτε μήνα.

H πληροφορία είναι αναρτημένη στο site του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς/ΑΔΜΗΕ (https://www.admie.gr/agora/enimerotika-deltia/mesostathmiki-timi-agoras ). Το εν λόγω μέγεθος υπόκειται σε αναδρομικές εκκαθαρίσεις, οι οποίες, επίσης, δημοσιεύονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα

Ο υπολογισμός γίνεται κάθε μήνα που συμμετέχει στην περίοδο κατανάλωσης του χρήστη, με αποτέλεσμα μια τελική σταθμισμένη τιμή για όλους τους μήνες της περιόδου κατανάλωσης η οποία ανάγεται στις ημέρες συμμετοχής του κάθε μήνα. Συγκεκριμένα υπολογίζεται αθροίζοντας την μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς του κάθε μήνα προσαυξημένη με τον συντελεστή προσαύξησης 1,18 και της τιμής 13 €/MWh. Δείτε αναλυτικά εδώ.

Στην περίπτωση πολύ μεγάλης μεταβολής του κόστους ενέργειας οι Χρεώσεις Προμήθειας θα υπολογίζονται για κάθε μήνα της Περιόδου Κατανάλωσης ειδικότερα ως εξής: Αν το άθροισμα κατά τις μέρες κατανάλωσης που τιμολογούνται κατά τον επίμαχο μήνα (Ι) της μέσης Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς, προσαυξημένης επί τον συντελεστή προσαύξησης 1,18, και (ΙΙ) της τιμής 13 €/MWh κατά την Περίοδο Κατανάλωσης (εφεξής το «Άθροισμα») κυμαίνεται εντός των ορίων 40 και 50 €/ΜWh, δεν θα πραγματοποιείται αύξηση ή μείωση των Χρεώσεων Προμήθειας για τον σχετικό μήνα. Αν το Άθροισμα κατά τις μέρες κατανάλωσης που τιμολογούνται κατά τον επίμαχο μήνα είναι κάτω του ορίου των 40 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα μειώνονται κατά τη διαφορά των 40€/ΜWh με το Άθροισμα. Αν το Άθροισμα κατά τις μέρες κατανάλωσης που τιμολογούνται κατά τον επίμαχο μήνα είναι άνω του ορίου των 50 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα αυξάνονται κατά τη διαφορά του Αθροίσματος με το όριο των 50€/ΜWh. Αυτές οι αυξομειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας θα υπολογίζονται για κάθε μήνα της Περιόδου Κατανάλωσης και θα εμφανίζονται αθροιστικά ως διακριτές χρεώσεις ή πιστώσεις στους λογαριασμούς κατανάλωσης, που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη, όταν τα πραγματικά δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα από τον αρμόδιο διαχειριστή. Η Protergia είναι δυνατό να χρεώσει όσο φυσικά και να πιστώσει έναν πελάτη, ανάλογα με το που έκλεισε το παραπάνω άθροισμα. Η χρέωση ή πίστωση σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες υπολογισμού γίνεται μόνο σε  εκκαθαριστικούς λογαριασμούς όπου υπάρχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν εφαρμόζεται Ρήτρα Αναπροσαρμογής για τα Σταθερά Τιμολόγια καθώς και για τα Κυμαινόμενα στα οποία για τον υπολογισμό της Κυμαινόμενης Χρέωσης Προμήθειας χρησιμοποιείται η Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς (ΜΤΑ) κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh

Ο ΚΟΤ ή ΕΥΑΛΩΤΟΣ πελάτης δύναται να διακανονίσει* το σύνολο της οφειλής του με τμηματικές και άτοκες μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Η κάθε μηνιαία δόση να μην υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την Ηλεκτρική Ενέργεια** του Ευάλωτου (Οικιακού) Πελάτη. Η μηνιαία δαπάνη υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία των ανεξόφλητων λογαριασμών του πελάτη.
  • Η ως άνω δυνατότητα δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του για εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών του προς τον Προμηθευτή
  • Για να τεθεί σε ισχύ ο διακανονισμός, η 1η δόση πρέπει να καταβληθεί εντός 5 ημερών

*Αν ο πελάτης έχει αθετήσει τους όρους δύο (2) διακανονισμών, ο Προμηθευτής δύναται να αρνηθεί τη σύναψη νέου διακανονισμού και να απαιτήσει την εξόφληση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών κατανάλωσης.**Από την Συγκεντρωτική Ανάλυση Λογαριασμού > Ηλεκτρική Ενέργεια=Αξία Ηλεκτρικού Ρεύματος (Α)+Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (Β)+Φ.Π.Α.

Κρατική Επιδότηση στην Ηλεκτρική Ενέργεια – Συχνές Ερωτήσεις

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την εφαρμογή κρατικής επιδότησης/έκπτωσης, λόγω της πρωτοφανούς αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, σε όλους τους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης (όλων των χρήσεων), συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τιμολογίων ΚΟΤ και ΤΥΑ, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι είτε σε τιμολόγια με πρόβλεψη ρήτρας αναπροσαρμογής τιμής για καταναλώσεις από 1/9/2021 έως και 31/10/2022, είτε σε τιμολόγια χωρίς πρόβλεψη ρήτρας αναπροσαρμογής τιμής για καταναλώσεις από 1/9/2021 έως και 31/12/2021.
 

•    Για καταναλώσεις από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2021: Όλοι οι πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης (όλων των χρήσεων), συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων ειδικών τιμολογίων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι είτε σε κυμαινόμενα, είτε σε σταθερά τιμολόγια.

•    Για καταναλώσεις από Ιανουάριο έως και Οκτώβριο 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (από Ιανουάριο ’22 έως και Απρίλιο ’22): Οι κύριες κατοικίες των οικιακών καταναλωτών σύμφωνα με τις δηλώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 κατά την 31/12/2021, εκτός των περιπτώσεων δικαιούχων ΚΟΤ, όπου η επιδότηση θα χορηγείται σε όλους τους δικαιούχους ΚΟΤ. Η επιδότηση αφορά ΜΟΝΟ τους καταναλωτές οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια
o    Οικιακοί πελάτες (από Μάιο ’22): Όλες οι κατοικίες (κύριες και μη κύριες) των οικιακών καταναλωτών. Η επιδότηση αφορά ΜΟΝΟ τους καταναλώτες οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμιλόγια. 
o    Επαγγελματικοί πελάτες: Οι Επαγγελματικοί πελάτες ανεξαρτήτως τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσης κλπ) ΜΟΝΟ για καταναλωτές που είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια

Η κρατική επιδότηση παρέχεται για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης από 1/9/2021 και 31/10/2022, ακόμη και αναδρομικά, διάστημα το οποίο δύναται να παραταθεί περαιτέρω με Κυβερνητική απόφαση. 

Το ποσό της κρατικής επιδότησης ορίζεται ως εξής:
•    Για καταναλώσεις Σεπτεμβρίου 2021:
o    Για μέγιστο επιδοτούμενο όριο 300 kWh μηνιαίας κατανάλωσης 30 ημερών (310 kWh για τους μήνες με 31 ημέρες), δηλαδή για 10 kWh την ημέρα
o    30€/MWh για όλους τους πελάτες ΧΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια
o    20€/MWh για τους πελάτες ΧΤ σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Οκτωβρίου 2021: 
o    Για μέγιστο επιδοτούμενο όριο 300 kWh μηνιαίας κατανάλωσης 30 ημερών (310 kWh για τους μήνες με 31 ημέρες), δηλαδή για 10 kWh την ημέρα
o    60€/MWh για τους πελάτες ΧΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια (εκτός ειδικών τιμολογίων)
o    80€/MWh για τους ΚΟΤ & ΤΥΑ πελάτες ΧΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια
o    20€/MWh για τους πελάτες ΧΤ σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Νοεμβρίου 2021: 
o    Για μέγιστο επιδοτούμενο όριο 300 kWh μηνιαίας κατανάλωσης 30 ημερών (310 kWh για τους μήνες με 31 ημέρες), δηλαδή για 10 kWh την ημέρα
o    130€/MWh για τους πελάτες ΧΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια (εκτός ειδικών τιμολογίων)
o    150€/MWh για τους ΚΟΤ & ΤΥΑ πελάτες ΧΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια
o    20€/MWh για τους πελάτες ΧΤ σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Δεκεμβρίου 2021: 
o    Για μέγιστο επιδοτούμενο όριο 300 kWh μηνιαίας κατανάλωσης 30 ημερών (310 kWh για τους μήνες με 31 ημέρες), δηλαδή για 10 kWh την ημέρα
o    165€/MWh για τους πελάτες ΧΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια (εκτός ειδικών τιμολογίων)
o    185€/MWh για τους ΚΟΤ & ΤΥΑ πελάτες ΧΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια
o    20€/MWh για τους πελάτες ΧΤ σε σταθερά τιμολόγια 

•    Για καταναλώσεις Ιανουαρίου 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις κύριες κατοικίες: 160 €/MWh για την κατανάλωση των πρώτων 150 kWh ανά μήνα και 120 €/MWh για τη μηνιαία κατανάλωση από 151-300 kWh
o    ΚΟΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 180€/MWh για τις πρώτες 300 kWh ανά μήνα
o    ΤΥΑ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 180€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    Επαγγελματικοί ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσης κλπ), σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 65€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Επιπλέον αναδρομικά για Επαγγελματικούς με ισχύ έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος (επαγγελματική, βιομηχανική, αγροτική χρήση): επιπλέον 100€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Χωρίς επιδότηση για τους πελάτες σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Φεβρουαρίου 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις κύριες κατοικίες: 150 €/MWh για την κατανάλωση των πρώτων 140 kWh ανά μήνα και 110 €/MWh για τη μηνιαία κατανάλωση από 141-280 kWh
o    ΚΟΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 170€/MWh για τις πρώτες 280 kWh ανά μήνα
o    ΤΥΑ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 170€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    Επαγγελματικοί ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσης κλπ), σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 65€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Επιπλέον αναδρομικά για Επαγγελματικούς με ισχύ έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος (επαγγελματική, βιομηχανική, αγροτική χρήση): επιπλέον 100€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Χωρίς επιδότηση για τους πελάτες σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Μαρτίου 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις κύριες κατοικίες: 150 €/MWh για την κατανάλωση των πρώτων 155 kWh και 110 €/MWh για τη μηνιαία κατανάλωση από 156-310 kWh
o    ΚΟΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 170€/MWh για τις πρώτες 310 kWh ανά μήνα
o    ΤΥΑ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 170€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    Επαγγελματικοί ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσης κλπ), σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 65€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Επιπλέον αναδρομικά για Επαγγελματικούς με ισχύ έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος (επαγγελματική, βιομηχανική, αγροτική χρήση): επιπλέον 100€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Χωρίς επιδότηση για τους πελάτες σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Απριλίου 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις κύριες κατοικίες: 270 €/MWh για την κατανάλωση των πρώτων 150 kWh και 210 €/MWh για τη μηνιαία κατανάλωση από 151-300 kWh
o    ΚΟΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 290€/MWh για τις πρώτες 300 kWh ανά μήνα
o    ΤΥΑ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 290€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    Επαγγελματικοί ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσης κλπ), σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 130€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Επιπλέον για Επαγγελματικούς με ισχύ έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος (επαγγελματική, βιομηχανική, αγροτική χρήση): επιπλέον 100€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση (άρα η συνολική επιδότηση για αυτές κατηγορίες ανέρχεται στα 230€/MWh)
o    Χωρίς επιδότηση για τους πελάτες σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Μαΐου 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις κύριες κατοικίες: 205€/MWh για τις πρώτες 150 kWh του μήνα, 160€/MWh για κατανάλωση από 151-300 kWh του μήνα και 100€/MWh για κατανάλωση που υπερβαίνει τις 300 kWh του μήνα και εφαρμόζεται ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης
(Η επιδότηση χορηγείται κατά τα γνωστά με αναλογία ημερών 10 kWh/μέρα)
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις ΜΗ κύριες κατοικίες: 100€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    ΚΟΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 215€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    ΤΥΑ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 215€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    Επαγγελματικοί ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ), σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 120€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Επιπλέον για Επαγγελματικούς με ισχύ έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία (ΚΑΔ 10.71) ανεξαρτήτως ισχύος (επαγγελματική, βιομηχανική, αγροτική χρήση): επιπλέον 50€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση (άρα η συνολική επιδότηση για αυτές κατηγορίες ανέρχεται στα 170€/MWh)
o    Χωρίς επιδότηση για τους πελάτες σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Ιουνίου 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις κύριες κατοικίες: 185€/MWh για τις πρώτες 150 kWh του μήνα, 140€/MWh για κατανάλωση από 151-300 kWh του μήνα και 100€/MWh για κατανάλωση που υπερβαίνει τις 300 kWh του μήνα και εφαρμόζεται ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης
(Η επιδότηση χορηγείται κατά τα γνωστά με αναλογία ημερών 10 kWh/μέρα)
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις ΜΗ κύριες κατοικίες: 100€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    ΚΟΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 195€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    ΤΥΑ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 195€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    Επαγγελματικοί ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ), σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 100€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Επιπλέον για Επαγγελματικούς με ισχύ έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία (ΚΑΔ 10.71) ανεξαρτήτως ισχύος (επαγγελματική, βιομηχανική, αγροτική χρήση): επιπλέον 50€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση (άρα η συνολική επιδότηση για αυτές κατηγορίες ανέρχεται στα 150€/MWh)
o    Χωρίς επιδότηση για τους πελάτες σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Ιουλίου 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις όλες τις κατοικίες: 200€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    ΚΟΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 240€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    ΤΥΑ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 240€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    Επαγγελματικοί ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ), σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 148€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Επιπλέον για Επαγγελματικούς με ισχύ έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία (ΚΑΔ 10.71) ανεξαρτήτως ισχύος (εκτός των καταναλωτών με Αγροτικό Τιμολόγιο): επιπλέον 44€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση (άρα η συνολική επιδότηση για αυτές κατηγορίες ανέρχεται στα 192€/MWh)
o    Επιπλέον για Επαγγελματικούς με Αγροτικό Τιμολόγιο, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης: επιπλέον 65€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση (άρα η συνολική επιδότηση για αυτές κατηγορίες ανέρχεται στα 213€/MWh)
o    Χωρίς επιδότηση για τους πελάτες σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Αυγούστου 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις όλες τις κατοικίες: 337€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    ΚΟΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 377€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    ΤΥΑ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 377€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    Επαγγελματικοί ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ), σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 250€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Επιπλέον για Επαγγελματικούς με ισχύ έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία (ΚΑΔ 10.71) ανεξαρτήτως ισχύος (εκτός των καταναλωτών με Αγροτικό Τιμολόγιο): επιπλέον 50€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση (άρα η συνολική επιδότηση για αυτές κατηγορίες ανέρχεται στα 300€/MWh)
o    Επιπλέον για Επαγγελματικούς με Αγροτικό Τιμολόγιο, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης: επιπλέον 87€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση (άρα η συνολική επιδότηση για αυτές κατηγορίες ανέρχεται στα 337€/MWh)
o    Χωρίς επιδότηση για τους πελάτες σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Σεπτεμβρίου 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ & ΤΥΑ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά τις όλες τις κατοικίες: 639€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    ΚΟΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 677€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    ΤΥΑ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 677€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    Επαγγελματικοί ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ), σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 342€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση
o    Επιπλέον για Επαγγελματικούς με ισχύ έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία (ΚΑΔ 10.71) ανεξαρτήτως ισχύος (εκτός των καταναλωτών με Αγροτικό Τιμολόγιο): επιπλέον 262€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση (άρα η συνολική επιδότηση για αυτές κατηγορίες ανέρχεται στα 604€/MWh)
o    Επιπλέον για Επαγγελματικούς με Αγροτικό Τιμολόγιο, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης: επιπλέον 297€/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση (άρα η συνολική επιδότηση για αυτές κατηγορίες ανέρχεται στα 639€/MWh)
o    Χωρίς επιδότηση για τους πελάτες σε σταθερά τιμολόγια

•    Για καταναλώσεις Οκτωβρίου 2022: 
o    Οικιακοί πελάτες (εκτός ΚΟΤ) σε κυμαινόμενα τιμολόγια – αφορά όλες τις κατοικίες: 
Κλιμακωτή Επιδότηση – 3 κλίμακες:
    Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 kWh: 436 ευρώ/MWh
    Για την μηνιαία κατανάλωση από 501-1000 kWh: 386 ευρώ/MWh & εάν υπάρχει μείωση κατά 15% στην μέση ημερήσια κατανάλωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, τότε η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 €/MWh
    Για την μηνιαία κατανάλωση πάνω από 1001 kWh: 336 ευρώ/MWh & εάν υπάρχει μείωση κατά 15% στην μέση ημερήσια κατανάλωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, τότε η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 €/MWh
o    ΚΟΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια: 485 €/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης
o    Για τους μη οικιακούς/Επαγγελματικούς:
    με παροχή ισχύος έως 35 kVA, η επιδότηση για τις πρώτες 2.000 kWh ανέρχεται στα 398€/ΜWh
    με παροχή ισχύος έως 35 kVA που ξεπερνούν τις 2.000 kWh αλλά και όλα τα υπόλοιπα μη οικιακά τιμολόγια ΧΤ, ΜΤ και ΥΤ, η επιδότηση ανέρχεται σε 230 €/MWh
    Για τα αγροτικά, η επιδότηση είναι οριζόντια και ανέρχεται στα 436 €/MWh 
 

Η κρατική επιδότηση θα εφαρμοστεί στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας της Protergia, μέχρι να εκκαθαριστεί πλήρως το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά, ως διακριτή πίστωση στο πεδίο των ανταγωνιστικών χρεώσεων με τίτλο «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» και για τις περιπτώσεις που χρειάζεται να αποδοθεί αναδρομικά θα εφαρμόζεται είτε στους εκκαθαριστικούς είτε στους έναντι λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας με τον τίτλο «Αναδρομική Πίστωση Ταμείου Εν. Μετάβασης».
 
Η κρατική επιδότηση θα εφαρμόζεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει των ίδιων κριτηρίων & προϋποθέσεων όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
 


Η κρατική επιδότηση θα εφαρμόζεται αναδρομικά για καταναλώσεις από 1/9/2021 έως και 30/9/2022, βάσει των ποσών σε €/MWh ανά κατηγορία τιμολογίου και ανά μήνα που αναφέρονται παραπάνω, για τις ημέρες που ο πελάτης ήταν συμβεβλημένος με την Protergia στην εκάστοτε κατηγορία τιμολογίου αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Για τυχόν διάστημα κατανάλωσης από 1/9/2021 έως και 31/12/2021 που ο πελάτης ήταν συμβεβλημένος με την Protergia σε τιμολόγιο χωρίς πρόβλεψη ρήτρας αναπροσαρμογής τιμής, θα εφαρμόζεται η επιδότηση για το διάστημα αυτό βάσει των ποσών σε €/MWh ανά μήνα που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
 
Η Protergia, επιπρόσθετα της κρατικής επιδότησης, προσφέρει επιπλέον και εκπτώσεις βάσει του εκάστοτε τιμολογίου ή προωθητικής της, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας.
 
Για τυχόν διάστημα κατανάλωσης από 1/9/2021 έως και 31/12/2021 που ο πελάτης ήταν συμβεβλημένος με την Protergia σε σταθερό τιμολόγιο, θα εφαρμόζεται η επιδότηση για το διάστημα αυτό βάσει των ποσών σε €/MWh ανά μήνα που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
Η κρατική επιδότηση εφαρμόζεται και σε πελάτες ΚΟΤ & ΤΥΑ, βάσει των παραπάνω ποσών σε €/MWh ανά μήνα
 
Αν από την εφαρμογή της έκπτωσης προκύπτει αρνητική χρέωση προμήθειας, ο προμηθευτής εφαρμόζει μηδενική χρέωση
 
Τα ανωτέρω μέτρα θα αξιολογούνται από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος κάθε μήνα με βάση την εξέλιξη των τιμών στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αναλόγως θα προσαρμόζεται η μοναδιαία τιμή της επιδότησης.
Η Protergia, επιπρόσθετα της κρατικής επιδότησης, προσφέρει επιπλέον και εκπτώσεις βάσει του εκάστοτε τιμολογίου ή προωθητικής της, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας.

Εξυπηρέτηση μέσω της Ιστοσελίδας

Εγγραφείτε στην δωρεάν εφαρμογή myprotergia για να βλέπετε το ιστορικό των λογαριασμών και των καταναλώσεών σας, να πληρώνετε το λογαριασμό σας και να καταχωρείτε την ένδειξη του μετρητή σας. Επιπλέον, μέσα από το site μας μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα Νέα, να βρίσκετε τα έντυπα και τις διαδικασίες που σας ενδιαφέρουν και να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί.
Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 18311 ή στο 210 3448500, Δευτέρα-Σάββατο 08:00 – 21:00, Κυριακή 09:00 – 19:00 και μέσω της ιστοσελίδας μας www.protergia.gr

Αναστολή Χρεώσεων ΥΚΩ στην Ηλεκτρική Ενέργεια

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης από 1/11/2021 έως και 31/3/2022, για τις εξής κατηγορίες καταναλωτών:
•    Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ> 13GWh
•    Βιομηχανικής χρήσης MT
•    Γενικής χρήσης ΜΤ
•    Αγροτικής χρήσης ΜΤ
•    Βιομηχανικής χρήσης ΧΤ, για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA, και
•    Αγροτικής χρήσης ΧΤ, για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA
Σύμφωνα με το Ν.4872/2021, θα ισχύσει αναστολή χρεώσεων ΥΚΩ για τις παραπάνω κατηγορίες καταναλωτών για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης από 1/11/2021 έως και 31/3/2022, διάστημα το οποίο δύναται να παραταθεί ή συντμηθεί με Κυβερνητική απόφαση.
Η αναστολή χρεώσεων ΥΚΩ θα εφαρμοστεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας της Protergia, όπου στην πρώτη σελίδα θα υπάρχει συγκεκριμένα το ποσό ΥΚΩ που αναστέλλεται μαζί με το λεκτικό: «Αναστολή καταβολής χρεώσεων Υ.Κ.Ω. δυνάμει του Ν.4872/2021» και για τις περιπτώσεις που χρειάζεται να αποδοθεί αναδρομικά το λεκτικό: «Αναδρ. Αναστολή καταβολής χρεώσεων Υ.Κ.Ω. δυνάμει του Ν.4872/2021», και η αναστολή αυτή θα αντικατοπτρίζεται στη χρέωση ΥΚΩ του σκέλους των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων, μέχρι να εκκαθαριστεί πλήρως το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά.
 
Ναι, η αναστολή των χρεώσεων ΥΚΩ θα εφαρμόζεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει των ίδιων κριτηρίων & προϋποθέσεων όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί η περίοδος ισχύος της αναστολής χρέωσης των ΥΚΩ, να ρυθμιστεί κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια, να καθοριστούν το συνολικό ποσό των οφειλών των προς εξόφληση χρεώσεων ΥΚΩ, ο χρόνος και ο τρόπος εξόφλησης μετά τη λήξη της περιόδου, ο συνυπολογισμός χρεώσεων ΥΚΩ που έχουν ήδη καταβληθεί από τους Εκπροσώπους Φορτίου και τους δικαιούχους καταναλωτές για την περίοδο ισχύος της αναστολής, καθώς και ειδικότερα θέματα σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή ή παύσης εκπροσώπησης μετρητή κατανάλωσης.
 

3. Κρατική Επιδότηση σε παροχές Ηλεκτρικής Ενέργειας με Αγροτική Χρήση (από Αυγ-21 έως και Δεκ-21)

Οι πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές αγροτικής χρήσης, καθώς και όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια που αναπροσαρμόζονται με βάση την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και συνδέονται στην χαμηλή ή/και μέση τάση. Οι ανωτέρω προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι πρέπει να έχουν ενημερώσει τόσο τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας όσο και τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον ΑΦΜ του χρήστη της παροχής.
Παρέχεται αναδρομικά για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης από Αύγουστο 2021 έως και Δεκέμβριο 2021. 
Το ποσό της κρατικής επιδότησης ορίζεται ως εξής: 
•    80% του συνόλου της ρήτρας αναπροσαρμογής, σχετιζόμενης με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που συμπεριλαμβάνεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης αφαιρουμένων αντίστοιχα, για έκαστο μήνα εφαρμογής του μέτρου, της επιδότησης που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/109471/1763/22.11.2021 (Β΄5402), της έκπτωσης που έχει ανακοινωθεί από τον οικείο προμηθευτή και αφορά στην τιμολόγηση παροχών αγροτικής χρήσης, καθώς και τυχόν επιδότησης που δίνεται από τον οικείο προμηθευτή και αφορά στην τιμολόγηση παροχών αγροτικής χρήσης. 
•    Σε περίπτωση που το άθροισμα της υπάρχουσας κρατικής επιδότησης που έχει ήδη δοθεί έως τώρα, τυχόν έκπτωσης που έχει ανακοινωθεί από τον οικείο προμηθευτή και αφορά στην τιμολόγηση παροχών αγροτικής χρήσης, καθώς και τυχόν επιδότησης που δίνεται από τον οικείο προμηθευτή, για έκαστο μήνα της περιόδου εφαρμογής του μέτρου, υπερβαίνει το 80%, τότε δεν παρέχεται η «αγροτική» επιδότηση.
•    Ειδικότερα η ενίσχυση για κάθε ενιαία επιχείρηση-δικαιούχο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 20.000 € συνυπολογιζόμενων τυχόν λοιπών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη.
 
Η κρατική επιδότηση θα εφαρμοστεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας της Protergia, μέχρι να εκκαθαριστεί πλήρως το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά, ως διακριτή πίστωση στο πεδίο των ανταγωνιστικών χρεώσεων με τίτλο «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» και για τις περιπτώσεις που χρειάζεται να αποδοθεί αναδρομικά θα εφαρμόζεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας με τον τίτλο «Αναδρομική Πίστωση Ταμείου Εν. Μετάβασης».
Η κρατική επιδότηση είναι ίδια σε όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας;
Ναι, η κρατική επιδότηση θα εφαρμόζεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει των ίδιων κριτηρίων & προϋποθέσεων όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
 
Η κρατική επιδότηση θα εφαρμόζεται αναδρομικά για καταναλώσεις από 1/8/2021 έως και 31/12/2021, βάσει του ποσού  που περιγράφεται παραπάνω, για τις ημέρες που ο πελάτης ήταν συμβεβλημένος με την Protergia στην εκάστοτε κατηγορία τιμολογίου αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
 
Για τις καταμετρούμενες καταναλώσεις παροχών, των οποίων η περίοδος καταμέτρησης δεν συμπίπτει με τους ημερολογιακούς μήνες, οι ποσότητες που καταμετρώνται ανάγονται σε μηνιαίες ποσότητες ενέργειας με αναλογία ημερών. Οι υπολογισμοί ολοκληρώνονται όταν είναι διαθέσιμες οι καταμετρήσεις που καλύπτουν την υπόψη περίοδο.
 

Η Protergia, επιπρόσθετα της κρατικής επιδότησης, προσφέρει επιπλέον και εκπτώσεις βάσει του εκάστοτε τιμολογίου ή προωθητικής της, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας.

Θέματα Δικτύου Ηλεκτρικού Ρεύματος

Την ευθύνη των μετρήσεων για τους μετρητές χαμηλής τάσης την έχει ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Για τη μέση τάση υπεύθυνος είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Τις μετρήσεις αυτές, τις στέλνουν στην Protergia η οποία εκτελεί την τιμολόγηση.
Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου. Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα εδώ.

Τηλέφωνα για Βλάβες

Κέντρο Βλαβών για κλήση από σταθερό 11500 ή 2111900500 από κινητό τηλέφωνο. Βρείτε το τηλέφωνο της περιοχής σας εδώ.

Protergia Επιστροφή

Με το πρόγραμμα Protergia Επιστροφή σας επιβραβεύουμε προσφέροντας

100€ Επιστροφή Συνέπειας, μέσω Πιστώσεων στη Διάρκεια του Συμβολαίου στους εκκαθαριστικούς σου λογαριασμούς
30€ Επιστροφή, ακόμα και αν ξεχάσετε να πληρώσετε εμπρόθεσμα το λογαριασμό σας

Το πρόγραμμα Protergia Επιστροφή παρέχεται με τις υπηρεσίες Protergia Plus. Έτσι πλέον της επιστροφής μπορείτε να απολαμβάνετε παράλληλα μοναδικά προνόμια :

Απαλλαγή  από τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής, ακόμα και μετά το διάστημα αναστολής της
Συμμετοχή στις Κρατικές Επιδοτήσεις
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις βάσει Κόστους
100% Πράσινη Ενέργεια
Χωρίς Εγγύηση, με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
Χωρίς Δέσμευση
Χωρίς Πρόσθετη Συνδρομή
Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia:, Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου!
Υψηλού επιπέδου Εξυπηρέτηση

Οι εκπτώσεις παρέχονται κατά τη Διάρκεια της Σύμβασης, στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς αναλογικά των ημερών κατανάλωσης κατά τη Διάρκεια της Σύμβασης κατά την αναλογία ενός συντελεστή αναγωγής ημερών - ημέρες πραγματικής εκκαθάρισης / ημέρες Διάρκειας Σύμβασης. Αναλυτικά στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας

click2review