emergency
Είμαστε πάντα δίπλα σας. Μάθετε εδώ όλα όσα αφορούν στον Covid-19.

Ηλεκτρική Ενέργεια - Συχνές Ερωτήσεις

A+ A-

Αλλαγή Προμηθευτή

Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή είναι πολύ απλή, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή στο μετρητή του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να υπογράψετε Σύμβαση Προμήθειας με την Protergia προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία πελάτη.
Όχι, δεν υπάρχει καμία χρέωση για την αλλαγή Προμηθευτή.
Απαιτείται περίπου μια εβδομάδα από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης Προμήθειας και εξαρτάται από τις διαδικασίες του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ).
Όχι. Η επιχείρησή σας και το σπίτι σας δεν μένουν ούτε λεπτό χωρίς ρεύμα. Η συναλλαγή είναι καθαρά εμπορική. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι εγγυημένη από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
Η Protergia μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της και να προμηθεύσει με ηλεκτρική ενέργεια όλες τις περιοχές που είναι διασυνδεδεμένες με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. 
Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, υποχρεούται να προμηθεύει πελάτες οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους ή εξαιτίας γεγονότων που εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους. Ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου ορίζεται, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ο Προμηθευτής με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ανά κατηγορία πελατών (σήμερα η ΔΕΗ). Η μετάπτωση στην υπηρεσία τελευταίου καταφυγίου πραγματοποιείται αυτόματα για τον πελάτη.

Protergia Ηλεκτρονική Υπογραφή

Πρόκειται για μια πολύ απλή και απόλυτα ασφαλή διαδικασία κατά την οποία η υπογραφή της σύμβασης με την Protergia γίνεται ψηφιακά, χωρίς δηλ. να απαιτείται φυσική παρουσία και έγγραφη αποτύπωση και ισοδυναμεί με τη χειρόγραφη υπογραφή μας. Η ηλεκτρονική υπογραφή σε ψηφιακά έγγραφα χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού εγγράφου και είναι παρόμοια με τις αντίστοιχες χειρόγραφες υπογραφές σε έντυπα έγγραφα. 
To περιβάλλον που έχει στηθεί ψηφιακά είναι απόλυτα ασφαλές και πληροί ορισμένα από τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας των ΗΠΑ και της ΕΕ αλλά και πρότυπα που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, και χρησιμοποιεί τις ισχυρότερες διαθέσιμες τεχνολογίες κρυπτογράφησης δεδομένων. Πλέον της ταυτοποίησης σας κατά την τηλεφωνική μας επικοινωνία, θα λάβετε και ένα μοναδικό κωδικό ασφαλείας στο κινητό σας τηλέφωνο για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Η διασφάλιση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε προσώπου είναι ύψιστης σημασίας για εμάς στην Protergia. Στο αρχικό email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) που θα λάβετε, υπάρχει link (σύνδεσμος) με αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων  η οποία  είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Protergia.
Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) για να σας στείλουμε τα έντυπα προς υπογραφή και κινητό τηλέφωνο για να σας στείλουμε έναν κωδικό ασφαλείας.
 
Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
 
Η διαδικασία είναι άμεση. Εντός της ημέρας θα λάβετε το email με τα έντυπα προς υπογραφή.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα λάβετε αυτόματα ένα email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) με επισυναπτόμενα όλα τα υπογεγραμμένα έντυπα καθώς και ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της διαδικασίας. 
Υπάρχει δυνατότητα επισύναψης των δικαιολογητικών, σημειώνοντας απλά το σχετικό πεδίο. Έχετε τη δυνατότητα να επισυνάψετε περισσότερα του ενός δικαιολογητικά. Μάλιστα για τη δική σας διευκόλυνση, εφόσον ολοκληρώσετε τη διαδικασία μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet, η επισύναψη γίνεται αυτόματα με τη λήψη φωτογραφίας των δικαιολογητικών.
 
Η διαδικασία είναι πολύ απλή και υπάρχουν επεξηγήσεις σε κάθε βήμα. Παράλληλα θα σας στείλουμε ένα Οδηγό Συμπλήρωσης των Εντύπων με αναλυτικές οδηγίες. Αν ωστόσο αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να καλέσετε στο 18311 και να ολοκληρώσουμε μαζί τη διαδικασία.
 

Εγγύηση

Η εγγύηση επιστρέφεται από τη ΔΕΗ με συμψηφισμό στον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ που αναφέρεται ως τελικός.
Το ποσό της εγγύησης αντανακλά το κόστος της κατανάλωσης ρεύματος για διάστημα 45 ημερών και αφορά στην εξασφάλιση, αποκλειστικά, τυχόν μελλοντικών οφειλών του πελάτη. Η εγγύηση θα περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος που θα λάβετε από την Protergia.

Λογαριασμός και Χρεώσεις

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της Protergia εκδίδεται κάθε μήνα και ανάλογα με το είδος του λογαριασμού χαρακτηρίζεται ως: ΕΝΑΝΤΙ -> Βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ -> Βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης πιστοποιημένης από τον αρμόδιο Διαχειριστή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ -> Βάσει της «Καταχώρησης ένδειξης μετρητή»
Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η καταμέτρηση γίνει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο του τετραμήνου, τότε για την τιμολόγηση των καταναλώσεων εφαρμόζεται ο συντελεστής αναγωγής ημερών (αριθμός πραγματικών ημερών κατανάλωσης / 120 ημέρες).
Στο κόστος ανταγωνιστικού σκέλους περιλαμβάνονται η προμήθεια ενέργειας στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, οι χρεώσεις για τους λογαριασμούς προσαυξήσεων (ΛΠ2, ΛΠ3), οι χρεώσεις για τις απώλειες του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η χρέωση βάσει μεσοσταθμικού μεταβλητού κόστους θερμικών συμβατικών σταθμών (Χρέωση Ειδικού Λογαριασμού άρθρου 143 Ν.4001/2011) και τα κόστη Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΜΔΕΙ), όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 56/2012, ΦΕΚ Β 104/2012), και καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, εκτός από τις ανταγωνιστικές χρεώσεις, περιλαμβάνονται οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, καθώς και οι αναλογούντες φόροι και τέλη που επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο κράτος.
Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανάλογα την κατηγορία τιμολογίου, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και το ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων).
Οι παρακάτω χρεώσεις επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο κράτος: (α) Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης - ΕΦΚ (Ν. 2960/01). Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς , υπολογίζεται επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και υπόκειται σε ΦΠΑ (β) Ειδικό τέλος 5‰ - ΔΕΤΕ (Ν. 2093/1992). Το ΔΕΤΕ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του ΕΦΚ. Δεν υπόκειται σε χρέωση ΦΠΑ. (γ) Δημοτικά Τέλη –Δημοτικοί Φόροι – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Ν. 25/1975, Ν. 2130/1993). Η χρέωση των δημοτικών τελών (ΔΤ) του δημοτικού φόρου (ΔΦ) και του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) χρεώνονται στους έναντι και εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και υπολογίζονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου. (δ) ΕΡΤ (ΦΕΚ 44A/ 29.04.2015)
Ηλεκτρονική πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού σας, παρέχονται μέσα από την ενότητα "myprotergia" και είναι διαθέσιμα μετά την έκδοση του τιμολογίου.
Βάσει του ν.3345/2005 ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, εφόσον υποβληθεί στον οικείο Δήμο, μαζί με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, βεβαίωση που εκδίδεται από τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. περί διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου. Πληροφορίες για τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των τοπικών γραφείων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στο επίσημο site του ΔΕΔΔΗΕ


Η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς είναι η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά επόμενης ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1125Α/2019 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 428/2020), όπως εκάστοτε ισχύει και δημοσιεύεται καθημερινά σε ωριαία βάση στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market, στο κεφάλαιο «Αποτελέσματα Αγοράς Επόμενης Ημέρας»).

Η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς διαμορφώνεται κατά την εκκαθάριση της αγοράς επόμενης ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η Αγορά Επόμενης Ημέρας (Day-Ahead Market) είναι η ενεργειακή αγορά που αφορά συναλλαγές αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας με υποχρέωση φυσικής παράδοσης, δυνάμει σχετικών εντολών που υποβάλλονται κάθε ημερολογιακή μέρα D-1, με σκοπό τη φυσική παράδοση της ηλεκτρικής ενέργειας, για κάθε αγοραία χρονική μονάδα της ημέρας εκπλήρωσης φυσικής παράδοσης D.

Η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς υπολογίζεται ανά ώρα. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι βγαίνει μέσος όρος για την έκαστη ημέρα και εν συνεχεία μέσος όρος του μήνα.

Το Άθροισμα υπολογίζεται για κάθε μήνα που συμμετέχει στην περίοδο κατανάλωσης του χρήστη, με αποτέλεσμα μια τελική σταθμισμένη τιμή για όλους τους μήνες της περιόδου κατανάλωσης η οποία ανάγεται στις ημέρες συμμετοχής του κάθε μήνα. Συγκεκριμένα υπολογίζεται αθροίζοντας την μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς του κάθε μήνα προσαυξημένη με τον συντελεστή προσαύξησης 1,18 και της τιμής 13 €/MWh. Δείτε αναλυτικά εδώ.

Είναι αυξήσεις ή μειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας στην περίπτωση πολύ μεγάλης μεταβολής του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.
Δύναται να ενεργοποιηθούν βάσει των προβλεπόμενων, στο Άρθρο 8.8 των Γενικών Όρων Σύμβασης, προκαθορισμένων ορίων και προκαθορισμένης μεταβλητής προσδιορισμού του κόστους. Σύμφωνα με το άρθρο 8.8 των Γενικών Όρων Σύμβασης αναφέρεται ότι: Οι Χρεώσεις Προμήθειας θα υπολογίζονται για κάθε μήνα της Περιόδου Κατανάλωσης ειδικότερα ως εξής: Αν το άθροισμα κατά τις μέρες κατανάλωσης που τιμολογούνται κατά τον επίμαχο μήνα (Ι) της μέσης Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς, προσαυξημένης επί τον συντελεστή προσαύξησης 1,18, και (ΙΙ) της τιμής 13 €/MWh κατά την Περίοδο Κατανάλωσης (εφεξής το «Άθροισμα») κυμαίνεται εντός των ορίων 40 και 50 €/ΜWh, δεν θα πραγματοποιείται αύξηση ή μείωση των Χρεώσεων Προμήθειας για τον σχετικό μήνα. Αν το Άθροισμα κατά τις μέρες κατανάλωσης που τιμολογούνται κατά τον επίμαχο μήνα είναι κάτω του ορίου των 40 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα μειώνονται κατά τη διαφορά των 40€/ΜWh με το Άθροισμα. Αν το Άθροισμα κατά τις μέρες κατανάλωσης που τιμολογούνται κατά τον επίμαχο μήνα είναι άνω του ορίου των 50 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα αυξάνονται κατά τη διαφορά του Αθροίσματος με το όριο των 50€/ΜWh. Αυτές οι αυξομειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας θα υπολογίζονται για κάθε μήνα της Περιόδου Κατανάλωσης και θα εμφανίζονται αθροιστικά ως διακριτές χρεώσεις ή πιστώσεις στους λογαριασμούς κατανάλωσης, που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη, όταν τα πραγματικά δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα από τον αρμόδιο διαχειριστή. Ο παρών Γενικός Όρος δεν εφαρμόζεται πρίν από την πάροδο εξαμήνου από την έναρξη της εκπροσώπησης του μετρητή της Εγκατάστασης του Πελάτη από τον Προμηθευτή.
Η Protergia είναι δυνατό να χρεώσει όσο φυσικά και να πιστώσει έναν πελάτη, ανάλογα με το που έκλεισε το παραπάνω άθροισμα. Η χρέωση ή πίστωση βάσει του άρθρου 8.8 γίνεται μόνο σε  εκκαθαριστικούς λογαριασμούς όπου υπάρχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
 

Ο ΚΟΤ ή ΕΥΑΛΩΤΟΣ πελάτης δύναται να διακανονίσει* το σύνολο της οφειλής του με τμηματικές και άτοκες μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Η κάθε μηνιαία δόση να μην υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την Ηλεκτρική Ενέργεια** του Ευάλωτου (Οικιακού) Πελάτη. Η μηνιαία δαπάνη υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία των ανεξόφλητων λογαριασμών του πελάτη.
  • Η ως άνω δυνατότητα δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του για εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών του προς τον Προμηθευτή
  • Για να τεθεί σε ισχύ ο διακανονισμός, η 1η δόση πρέπει να καταβληθεί εντός 5 ημερών

*Αν ο πελάτης έχει αθετήσει τους όρους δύο (2) διακανονισμών, ο Προμηθευτής δύναται να αρνηθεί τη σύναψη νέου διακανονισμού και να απαιτήσει την εξόφληση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών κατανάλωσης.**Από την Συγκεντρωτική Ανάλυση Λογαριασμού > Ηλεκτρική Ενέργεια=Αξία Ηλεκτρικού Ρεύματος (Α)+Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (Β)+Φ.Π.Α.

Καθολική Υπηρεσία

Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας, υποχρεούται να προμηθεύει μικρούς πελάτες σε όλη την ελληνική επικράτεια, εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α. οι ως άνω υποψήφιοι πελάτες έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής προμηθευτή. β. οι ως άνω υποψήφιοι πελάτες αδυνατούν να βρουν προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με βάση τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους.
Η Καθολική Υπηρεσία προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος θεσπίστηκε το 2011 με σκοπό την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι 25 kVA που παύουν να εκπροσωπούνται από προμηθευτή ρεύματος.
 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/57469/2612/17.06.2020 (ΦΕΚ Β’ 2400/17.06.2020), η Protergia, μαζί με άλλους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, έχει οριστεί Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Η υπαγωγή στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας διενεργείται αυτόματα για τον πελάτη εφόσον αδρανεί στην επιλογή παρόχου, δε βρίσκει καμία εταιρία που θα τον ηλεκτροδοτήσει ή έχει λήξει η περίοδος παραμονής του στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. 

Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε, μπορείτε να συνάψετε Σύμβαση Προμήθειας με τον Προμηθευτή της επιλογής σας. Η λήξη της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας λαμβάνει χώρα με την ενεργοποίηση της δήλωσης εκπροσώπησης στο νέο Προμηθευτή, όπως η μέρα αυτή καθοριστεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή και γνωστοποιηθεί στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας της επιλογής σας.
Οι εφαρμοζόμενες Χρεώσεις Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το τιμολόγιο Αναφοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 5 της ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/57469/2612, προσαυξημένο κατά 12% ανά κατηγορία Πελατών. Συνεπεία των ανωτέρω, οι Χρεώσεις Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας αποτυπώνονται στον πίνακα που βρίσκεται εδώ

Κρατική Επιδότηση στην Ηλεκτρική Ενέργεια – Συχνές Ερωτήσεις

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την εφαρμογή κρατικής επιδότησης/έκπτωσης, λόγω της πρωτοφανούς αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, σε όλους τους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης (όλων των χρήσεων), συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τιμολογίων (π.χ. Κ.Ο.Τ.) , οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια με πρόβλεψη ρήτρας αναπροσαρμογής τιμής, ανεξαρτήτως του παρόχου από τον οποίο προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια.
 
Όλοι οι πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης (όλων των χρήσεων), συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τιμολογίων (π.χ. Κ.Ο.Τ.) οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια με πρόβλεψη ρήτρας αναπροσαρμογής τιμής.
 
Η κρατική επιδότηση παρέχεται για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης από 1/9/2021 έως και 31/12/2021, ακόμη και αναδρομικά, διάστημα το οποίο δύναται να παραταθεί περαιτέρω με Κυβερνητική απόφαση. 
 
Το ποσό της κρατικής επιδότησης ανέρχεται σε 0,03 €/kWh (ή 30 €/MWh) για μέγιστο επιδοτούμενο όριο 300 kWh μηνιαίας κατανάλωσης 30 ημερών, δηλαδή για 10 kWh την ημέρα.
 
Η κρατική επιδότηση θα εφαρμοστεί μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας της Protergia, μέχρι να εκκαθαριστεί πλήρως το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά. Θα εμφανίζεται ως διακριτή πίστωση στο πεδίο των ανταγωνιστικών χρεώσεων με τίτλο «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» και ως γινόμενο της κατανάλωσης επί την επιδότηση σε €/kWh (π.χ. 300 kWh * 0,03 €/kWh = 9€)
 
Η κρατική επιδότηση θα εφαρμόζεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει των ίδιων κριτηρίων & προϋποθέσεων όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
 

Η κρατική επιδότηση θα εφαρμόζεται αναδρομικά για καταναλώσεις από 1/9/2021 έως και 31/12/2021, και ισχύει για τις ημέρες που ο πελάτης ήταν συμβεβλημένος με την Protergia σε κυμαινόμενο τιμολόγιο με πρόβλεψη ρήτρας αναπροσαρμογής τιμής, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Για τυχόν διάστημα που ο πελάτης ήταν συμβεβλημένος με την Protergia σε μη κυμαινόμενο τιμολόγιο χωρίς πρόβλεψη ρήτρας αναπροσαρμογής τιμής δεν εφαρμόζεται η επιδότηση για το διάστημα αυτό, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
 
Η κρατική επιδότηση εφαρμόζεται και σε πελάτες ΚΟΤ, για όσο διάστημα ήταν συμβεβλημένοι με την Protergia σε κυμαινόμενο τιμολόγιο με πρόβλεψη ρήτρας αναπροσαρμογής τιμής.
 
Η Protergia, επιπρόσθετα της κρατικής επιδότησης, προσφέρει επιπλέον και εκπτώσεις βάσει του εκάστοτε τιμολογίου ή προωθητικής της, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας.
 

Εξυπηρέτηση

Εγγραφείτε στην δωρεάν εφαρμογή myprotergia για να βλέπετε το ιστορικό των λογαριασμών και των καταναλώσεών σας, να πληρώνετε το λογαριασμό σας και να καταχωρείτε την ένδειξη του μετρητή σας. Επιπλέον, μέσα από το site μας μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα Νέα, να βρίσκετε τα έντυπα και τις διαδικασίες που σας ενδιαφέρουν και να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί.
Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 18311 ή στο 210 3448500, Δευτέρα-Σάββατο 08:00 – 21:00, Κυριακή 09:00 – 19:00 και μέσω της ιστοσελίδας μας www.protergia.gr

Θέματα Δικτύου

Την ευθύνη των μετρήσεων για τους μετρητές χαμηλής τάσης την έχει ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Για τη μέση τάση υπεύθυνος είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Τις μετρήσεις αυτές, τις στέλνουν στην Protergia η οποία εκτελεί την τιμολόγηση.
Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου. Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα εδώ.

Τηλέφωνα για Βλάβες

Κέντρο Βλαβών για κλήση από σταθερό 11500 ή 2111900500 από κινητό τηλέφωνο. Βρείτε το τηλέφωνο της περιοχής σας εδώ.
click2review