emergency
Είμαστε πάντα δίπλα σας. Μάθετε εδώ όλα όσα αφορούν στον Covid-19.

Φυσικό Αέριο - Συχνές Ερωτήσεις

A+ A-

Αλλαγή Προμηθευτή

Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή Φυσικού Αερίου είναι πολλή απλή και δεν απαιτείται καμία επέμβαση στο μετρητή ή στην εσωτερική εγκατάσταση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να υπογράψετε Σύμβαση Προμήθειας με την Protergia προσκομίζοντας τα απαιτούμενα ανά κατηγορία πελάτη δικαιολογητικά.
Η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή, δεν έχει καμία απολύτως χρέωση.
Η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή ολοκληρώνεται εντός 3 εβδομάδων από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Προμήθειας , σύμφωνα με τις διαδικασίες του αρμόδιου Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ)
Η εγκατάστασή σας δεν θα μείνει χωρίς τροφοδοσία Φυσικού Αερίου. Η συναλλαγή είναι καθαρά εμπορική. Η τροφοδοσία του ακινήτου σας είναι εγγυημένη από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ)
Η Protergia μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της και να προμηθεύσει με φυσικό αέριο όλες τις περιοχές που είναι διασυνδεδεμένες με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου.
Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας είναι 12 μήνες , από την ημερομηνία έναρξης εκπροσώπησης του μετρητή. Εξαίρεση αποτελεί η συμμετοχή του πελάτη σε κάποια Προωθητική Ενέργεια.
Κάθε Σημείο Παράδοσης χαρακτηρίζεται μέσω ενός μοναδικού Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ), ο οποίος είναι και μοναδικός. Καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) και περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Σύνδεσης και στον λογαριασμό κατανάλωσης. Μετά την απόδοση του ΗΚΑΣΠ, σε κάθε επόμενη επικοινωνία σχετικά με το αντίστοιχο Σημείο Παράδοσης μεταξύ του Διαχειριστή, της Εταιρείας και του Πελάτη, ο ΗΚΑΣΠ χρησιμοποιείται υποχρεωτικώς ως αναφορά.
Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, υποχρεούται να προμηθεύει πελάτες οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους ή εξαιτίας γεγονότων που εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους.

Λογαριασμός και Χρεώσεις

Για Οικιακούς πελάτες η έκδοση λογαριασμού θα πραγματοποιείται κάθε μήνα, με εξαίρεση την θερινή περίοδο.
Για Εμπορικούς πελάτες η έκδοση λογαριασμού θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση.
Ο λογαριασμός κατανάλωσης θα περιλαμβάνει:
i. Τις χρεώσεις προμήθειας / ανταγωνιστικές
ii. Ρυθμιζόμενες χρεώσεις
iii. Λοιπές χρεώσεις / Φόροι: Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Ειδικό Τέλος 5 0/00,Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού και ο ΦΠΑ 13%.
Περιλαμβάνει την χρέωση για την κατανάλωση φυσικού αερίου, η οποία γίνεται με μετατροπή των μετρηθέντων m3 σε kWh, για την τιμολογηθείσα περίοδο κατανάλωσης.
Στις Ρυθμιζόμενες χρεώσεις, περιλαμβάνονται κόστη που επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου και αφορούν: τις χρεώσεις των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής και αποδίδονται στους αντίστοιχους Διαχειριστές.

Ο ΚΟΤ ή ΕΥΑΛΩΤΟΣ πελάτης δύναται να διακανονίσει* το σύνολο της οφειλής του με τμηματικές και άτοκες μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Η κάθε μηνιαία δόση να μην υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την Ηλεκτρική Ενέργεια** του Ευάλωτου (Οικιακού) Πελάτη. Η μηνιαία δαπάνη υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία των ανεξόφλητων λογαριασμών του πελάτη.
  • Η ως άνω δυνατότητα δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του για εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών του προς τον Προμηθευτή
  • Για να τεθεί σε ισχύ ο διακανονισμός, η 1η δόση πρέπει να καταβληθεί εντός 5 ημερών

*Αν ο πελάτης έχει αθετήσει τους όρους δύο (2) διακανονισμών, ο Προμηθευτής δύναται να αρνηθεί τη σύναψη νέου διακανονισμού και να απαιτήσει την εξόφληση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών κατανάλωσης.**Από την Συγκεντρωτική Ανάλυση Λογαριασμού > Ηλεκτρική Ενέργεια=Αξία Ηλεκτρικού Ρεύματος (Α)+Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (Β)+Φ.Π.Α.

 

Εγγύηση

Η εγγύηση επιστρέφεται από τον μέχρι πρότινος Προμηθευτή σας με συμψηφισμό στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης.
Η εγγύηση είναι το ποσό που καταβάλλεται στον Προμηθευτή, για την εξασφάλιση αποκλειστικά , μελλοντικών οφειλών που απορρέουν από την Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου. Το ύψος αυτής είναι ανάλογο της εκτιμώμενης κατανάλωσης φυσικού αερίου

Θέματα Δικτύου

Υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης είναι ο Αρμόδιος Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής. Δηλαδή οι: ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ΔΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος.
Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου. Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα παρακάτω.
Τηλέφωνα Άμεσης Επέμβασης
  • ΕΔΑ Αττικής: 800 11 11 330 / 11322
  • ΕΔΑ ΘΕΣΣ: 10302
  • ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος: 800 1122 222 / 2105551666
click2review