Αποτελέσματα

Κάνε κλικ πάνω στα εικονίδια για να δεις πιο αναλυτικά το αποτέλεσμα που σε ενδιαφέρει.

1 kW
Προτεινόμενη Εγκατεστημένη Ισχύς
164 + Φ.Π.Α.
Ετήσια Εξοικονόμηση στο Λογαριασμό του Ρεύματος
1.240 + Φ.Π.Α.
Συνολικό Κόστος Επένδυσης
7.52
Έτη μέχρι την Απόσβεση της Επένδυσης
1 kWh
Ετήσια Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
1 kWh
Χωρητικότητα Μπαταρίας
1 kW
Εγκατεστημένη Ισχύς Μπαταρίας
Προτεινόμενη Εγκατεστημένη Ισχύς
Ετήσια Εξοικονόμηση στο Λογαριασμό του Ρεύματος
Συνολικό Κόστος Επένδυσης
Έτη μέχρι την Απόσβεση της Επένδυσης
Ετήσια Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Χωρητικότητα Μπαταρίας
Εγκατεστημένη Ισχύς Μπαταρίας

Είναι η ισχύς των Φ/Β που θα χρειαστείς προκειμένου να καλύψεις το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσής σου.

Η προτεινόμενη εγκατεστημένη ισχύς που θα χρειαστείς σε KW. Προκειμένου να καλύψεις το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσής σου, θα χρειαστείς ένα φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής KWp.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το πρόγραμμα Protergia Helios Value είναι συνδεδεμένο με την επιδότηση του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και συνεπώς υποστηρίζει συστήματα έως 10,8kW. Για περισσότερες πληροφορίες ένας ειδικός της Protergia μπορεί να σας προτείνει εναλλακτικές λύσεις.

Πρόκειται για το ποσό που θα εξοικονομήσετε τον επόμενο ένα χρόνο από την τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το πρόγραμμα Protergia Helios Value είναι συνδεδεμένο με την επιδότηση του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και συνεπώς υποστηρίζει συστήματα έως 10,8kW. Για περισσότερες πληροφορίες ένας ειδικός της Protergia μπορεί να σας προτείνει εναλλακτικές λύσεις.

Το εκτιμώμενο κόστος επένδυσης *

Το συνολικό κόστος για την απόκτηση ενός πλήρως λειτουργικού φωτοβολταϊκού συστήματος βάσει των ενεργειακών αναγκών σου.


*Στην ανωτέρω χρέωση δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος* για την απόκτηση με το «κλειδί στο χέρι» ενός πλήρως λειτουργικού συστήματος παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας βάσει των ενεργειακών αναγκών σου.


*Στην ανωτέρω χρέωση δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το πρόγραμμα Protergia Helios Value είναι συνδεδεμένο με την επιδότηση του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και συνεπώς υποστηρίζει συστήματα έως 10,8kW. Για περισσότερες πληροφορίες ένας ειδικός της Protergia μπορεί να σας προτείνει εναλλακτικές λύσεις.

Είναι ο εκτιμώμενος χρόνος απόσβεσης του κόστους εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος.

Από οικονομικής πλευράς, αυτό είναι το συνολικό χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να αντισταθμιστεί το κόστος των λογαριασμών του ρεύματος και να καλυφθεί το κόστος της επένδυσης.

Είναι ο εκτιμώμενος χρόνος απόσβεσης του κόστους απόκτησης ενός λειτουργικού συστήματος παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας.

Από οικονομικής πλευράς, αυτό είναι το συνολικό χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να αντισταθμιστεί το κόστος των λογαριασμών του ρεύματος και να καλυφθεί το κόστος της επένδυσης.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το πρόγραμμα Protergia Helios Value είναι συνδεδεμένο με την επιδότηση του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και συνεπώς υποστηρίζει συστήματα έως 10,8kW. Για περισσότερες πληροφορίες ένας ειδικός της Protergia μπορεί να σας προτείνει εναλλακτικές λύσεις.

Είναι η πρόβλεψη για την ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει των στοιχείων που καταχωρίσατε.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το πρόγραμμα Protergia Helios Value είναι συνδεδεμένο με την επιδότηση του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και συνεπώς υποστηρίζει συστήματα έως 10,8kW. Για περισσότερες πληροφορίες ένας ειδικός της Protergia μπορεί να σας προτείνει εναλλακτικές λύσεις.

Είναι η χωρητικότητα της μπαταρίας που θα χρειαστείς προκειμένου αποθηκεύεις την περίσσεια την παραγόμενης ενέργειας από τα Φ/Β πανελ.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το πρόγραμμα Protergia Helios Value είναι συνδεδεμένο με την επιδότηση του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και συνεπώς υποστηρίζει συστήματα έως 10,8kW. Για περισσότερες πληροφορίες ένας ειδικός της Protergia μπορεί να σας προτείνει εναλλακτικές λύσεις.

Είναι η ισχύς της μπαταρίας που θα χρειαστείς προκειμένου αποθηκεύεις την περίσσεια την παραγόμενης ενέργειας από τα Φ/Β πανελ.

Δείτε τα προϊόντα μπαταρίας

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το πρόγραμμα Protergia Helios Value είναι συνδεδεμένο με την επιδότηση του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και συνεπώς υποστηρίζει συστήματα έως 10,8kW. Για περισσότερες πληροφορίες ένας ειδικός της Protergia μπορεί να σας προτείνει εναλλακτικές λύσεις.

H συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες. Επομένως, μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις.

Protergia Helios Value Εργαλείο Υπολογισμού

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα Protergia Helios Value (προσφέρεται σε ιδιώτες πελάτες που είναι δικαιούχοι του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας που συνδυάζονται με οικιακή μπαταρία / σύστημα αποθήκευσης ενέργειας.

Δες παρακάτω πως μπορείς να αποκτήσεις δικό σου ένα τέτοιο σύστημα χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς προκαταβολή με το πρόγραμμα Protergia Helios Value.

This field is required*
This field is required*
This field is required*
This field is required*
This field is required*

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

This field is required*
This field is required*
This field is required*
This field is required*
This field is required*
This field is required*
This field is required*
This field is required*

Η επιβεβαίωση ήταν επιτυχής.

This field is required*
This field is required*
This field is required*
This field is required*
This field is required*
This field is required*
This field is required*
This field is required*

Σημαντικό στοιχείο για μια ακριβής προσφορά είναι η μελέτη του ακινήτου του ενδιαφερόμενου προκειμένου να διερευνηθούν παράγοντες σχετικοί με την κατάσταση του ακινήτου που επηρεάζουν τις απαιτούμενες εργασίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα σου δώσουν τις λύσεις που χρειάζεσαι.

Οι ενεργειακές ανάγκες αλλά και η ετήσια εξοικονόμηση είναι ενδεικτικές καθώς επηρεάζονται από παράγοντες όπως η διαμόρφωση της τιμής των καυσίμων, οι καιρικές συνθήκες,ο βαθμός μόνωσης του ακινήτου.