Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Χρήσιμες πληροφορίες για TTF

A+ A-

Υπολογισμός Ανταγωνιστικών Χρεώσεων Protergia

 

Τιμολόγιο

Πάγιο

(€/μήνα)

Τιμή Προμήθειας Φυσικού Αερίου

(€/kWh)

Φυσικό Αέριο

Οικιακό Αυτόνομο

4,50

Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh =

[ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www.powernext.com/futures-market-data» ] / 1000

+ [ 0,0237 €/kWh ]

 
 
 
 

Φυσικό Αέριο

Οικιακό Κοινόχρηστο

0

Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh =

[ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www.powernext.com/futures-market-data» ] / 1000

+ [ 0,0245 €/kWh ]

 
 
 
 

Φυσικό Αέριο

Εμπορικό

0

Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh =

[ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www.powernext.com/futures-market-data» ] / 1000

+ [ 0,0237 €/kWh ]

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.

 

Χρήσιμες πληροφορίες για TTF:

 

(α)        Τι είναι το TTF;

Το TTF είναι το εικονικό σημείο συναλλαγών Τitle Transfer Facility ή Ταμείο Μεταφοράς Τίτλων της Ολλανδίας, που χρησιμοποιείται ως αγορά αναφοράς φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εμπορεύεται σε €/MWh.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου (μεταξύ των οποίων και η Ελληνική) δε χρησιμοποιούν πλέον ως δείκτη τιμολόγησης φυσικού αερίου τα προϊόντα πετρελαίου, αλλά τις τιμές προθεσμιακών προϊόντων φυσικού αερίου που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και εμπορίας στο ΤΤF.

 

(β)        Πώς επηρεάζει ο δείκτης TTF τις ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας της Protergia;

Για τον υπολογισμό της τιμής μονάδας των ανταγωνιστικών χρεώσεων προμήθειας της Protergia, λαμβάνεται υπόψη για κάθε ημερολογιακό μήνα κατανάλωσης, η μοναδιαία τιμή TTF του εκάστοτε μήνα, όπως αυτός δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα Μ-1 στην ιστοσελίδα EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www.powernext.com/futures-market-data» διαιρούμενη με το 1.000 και προσαυξανόμενη με το περιθώριο εμπορίας χ.

click2review