emergency
Είμαστε πάντα δίπλα σας. Μάθετε εδώ όλα όσα αφορούν στον Covid-19.

Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας

A+ A-

H Protergia έχει οριστεί από τις 23/06/2020 σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/57469/2612/17.06.2020 (ΦΕΚ Β’ 2400/17.06.2020), ως Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας. Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται (βάσει Νόμου 4001/2011, ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011) να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι 25 kVA που παύουν να εκπροσωπούνται από προμηθευτή ρεύματος και έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή ή και αδυνατούν να βρουν Προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους. 

Η υπαγωγή στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας διενεργείται αυτόματα μετά την παύση εκπροσώπησης από τον τελευταίο Προμηθευτή ή τη λήξη της περιόδου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς τελευταίου καταφυγίου και εφόσον δεν υπάρχει εντολή νέας εκπροσώπησης από Προμηθευτή ή δεν έχει υποβληθεί από τον Πελάτη αίτηση διακοπής της σύνδεσης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από την πλευρά του συνδρομητή, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η υπογραφή Σύμβασης και καταβολή εγγύησης. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο καταναλωτής το επιθυμεί, είναι δυνατό να καταρτίσει Σύμβαση Προμήθειας με τον Προμηθευτή της επιλογής του. Η λήξη της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας λαμβάνει χώρα με την ενεργοποίηση της δήλωσης εκπροσώπησης στο νέο Προμηθευτή, όπως η μέρα αυτή καθοριστεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή και γνωστοποιηθεί στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας της επιλογής του καταναλωτή.

Η παροχή της Υπηρεσίας αφορά σε διάρκεια δύο (2) ετών αρχόμενη από την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, δυνάμει της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4001/2011 ως ισχύει.

 

Οι εφαρμοζόμενες Χρεώσεις Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το Τιμολόγιο Αναφοράς προσαυξημένο κατά 12% ανά κατηγορία Πελατών και αποτυπώνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία Καταναλωτών

Χρέωση
Προμήθειας Ημέρας
(€/kWh)

Χρέωση
Προμήθειας Νύχτας
(€/kWh)

Πάγια Χρέωση
Ημέρας
(€/μήνα)

Πάγια Χρέωση
Νύχτας
(€/μήνα)

Οικιακοί (8kVA) 0,12385

0,08845

0,47320 0,62160
Οικιακοί (25kVA) 0,12385

0,08845

1,48960 0,62160
Μικρές Επιχειρήσεις έως 25kVA (γραφεία, καταστήματα, κοινόχρηστα, εργαστήρια, μικρές βιοτεχνίες, συνεργεία, κ.λπ.) 0,13741

-

0,67200 -
Μικρές Επιχειρήσεις έως 25kVA (νυχτερινά καταστήματα, φούρνοι, κ.λπ.) 0,15148

0,08845

- 0,67200

Επιπλέον των παραπάνω Χρεώσεων Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας, εφαρμόζεται Μοναδιαία Xρέωση Αναπροσαρμογής, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 3 της Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/6186/194 (ΦΕΚ Β 420/03.02.2022). Δείτε περισσότερα εδώ.

Πέραν των χρεώσεων προμήθειας, ο καταναλωτής επιβαρύνεται και με τις εκ του νόμου οριζόμενες χρεώσεις για τρίτους, δηλαδή τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, καθώς και τους αναλογούντες φόρους και τέλη που επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει,  και οι οποίες συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο κράτος.

 

click2review