Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Χρεώσεις Οικιακών Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας

A+ A-
Μένουμε μαζί δίπλα στις εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας. Μπορεί τα θέματα της ενέργειας να αλλάζουν όμως αυτό που μένει σταθερό είναι η σχέση εμπιστοσύνης που θέλουμε να διατηρούμε με κάθε νοικοκυριό. Η Protergia μετά τις νέες εξελίξεις δεσμεύεται ότι θα προσπαθεί καθημερινά να επιτυγχάνει τις χαμηλότερες δυνατές χρεώσεις και να σας ενημερώνει με διαφάνεια για όλα τα νέα στο ενεργειακό τοπίο που διαμορφώνεται.
Οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής θα ανακοινώνονται μηνιαία στους παρακάτω πίνακες βάσει του Άρθρου 138 του Ν.4951/2022. 

1. Protergia Οικιακό Energy Save

Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) 
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμηση Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αυγουστος 2022 - - - - - - -
 • Για κάθε kWh που εξοικονομείς η Protergia σου μηδενίζει τη χρέωση άλλης μίας που καταναλώνεις *
 • Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή
 • Τιμές βάσει Κόστους
 • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 • 100% Πράσινη Ενέργεια
 • Χωρίς Εγγύηση, με ενεργοποίηση πάγιας
 • Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia
 • Διαθέσιμο και σε ΚΟΤ
Σεπτέμβριος 2022 - - - - - - -
Οκτώβριος 2022 5,00 0,57630
0-500 kWh
0,43600
501-1000 kWh
0,38600 0,43600
>1000 kWh
0,33600 0,38600
0-500 kWh
0,14030
501-1000 kWh
0,19030 0,14030
>1000 kWh
0,24030 0,19030
Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39500
0-500 kWh
0,23800
501-1000 kWh
0,18800 0,23800
>1000 kWh
0,09800 0,14800
0-500 kWh
0,15700
501-1000 kWh
0,20700 0,15700
>1000 kWh
0,29700 0,24700
Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36800
0-500 kWh
0,22100
501-1000 kWh
0,17100 0,22100
>1000 kWh
0,08100 0,13100
0-500 kWh
0,14700
501-1000 kWh
0,19700 0,14700
>1000 kWh
0,28700 0,23700
Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.
*Το ανώτατο όριο της έκπτωσης βάσει εξοικονόμησης ορίζεται συνολικά στα 60€/έτος

2. Protergia Οικιακό MVP Plus

Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) 
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμηση Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αυγουστος 2022 - - - - - - -
 • 100€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας (ή 30€ εκτός συνέπειας)*
 • Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή
 • Τιμές βάσει Κόστους
 • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 • 100% Πράσινη Ενέργεια
 • Χωρίς Εγγύηση, με ενεργοποίηση πάγιας
 • Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia
 • Διαθέσιμο και σε ΚΟΤ
Σεπτέμβριος 2022 - - - - - - -
Οκτώβριος 2022 5,00 0,57630
0-500 kWh
0,43600
501-1000 kWh
0,38600 0,43600
>1000 kWh
0,33600 0,38600
0-500 kWh
0,14030
501-1000 kWh
0,19030 0,14030
>1000 kWh
0,24030 0,19030
Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39500
0-500 kWh
0,23800
501-1000 kWh
0,18800 0,23800
>1000 kWh
0,09800 0,14800
0-500 kWh
0,15700
501-1000 kWh
0,20700 0,15700
>1000 kWh
0,29700 0,24700
Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36800
0-500 kWh
0,22100
501-1000 kWh
0,17100 0,22100
>1000 kWh
0,08100 0,13100
0-500 kWh
0,14700
501-1000 kWh
0,19700 0,14700
>1000 kWh
0,28700 0,23700
Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.
*Στη διάρκεια της σύμβασης

3. Protergia Οικιακό Plus

Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) 
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αυγουστος 2022 - - - - - - -
 • Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή
 • Τιμές βάσει Κόστους
 • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 • Χαμηλό Πάγιο
 • Χωρίς Εγγύηση, με ενεργοποίηση πάγιας τραπεζικού λογαριασμού
 • Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia: Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου!
 • Διαθέσιμο και σε ΚΟΤ
Σεπτέμβριος 2022 - - - - - - -
Οκτώβριος 2022 1,00 0,59411
0-500 kWh
0,43600
501-1000 kWh
0,38600 0,43600
>1000 kWh
0,33600 0,38600
0-500 kWh
0,15811
501-1000 kWh
0,20811 0,15811
>1000 kWh
0,25811 0,20811
Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 1,00 0,41281
0-500 kWh
0,23800
501-1000 kWh
0,18800 0,23800
>1000 kWh
0,09800 0,14800
0-500 kWh
0,17481
501-1000 kWh
0,22481 0,17481
>1000 kWh
0,31481 0,26481
Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 1,00 0,38581
0-500 kWh
0,22100
501-1000 kWh
0,17100 0,22100
>1000 kWh
0,08100 0,13100
0-500 kWh
0,16481
501-1000 kWh
0,21481 0,16481
>1000 kWh
0,30481 0,25481
Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

4. Protergia Οικιακό Εξοχικό

Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας Ημέρας(€/kWh)  Χρέωση Ενέργειας Νύχτας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αυγουστος 2022 2,50 0,56039 0,55490 0,33700 0,22339 0,21790 Δεν εφαρμόζεται
 • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 • 6 μήνες Δωρεάν Πάγια, με την ενεργοποίηση 2ης Οικιακής παροχής στο ίδιο ΑΦΜ
 • Χωρίς Εγγύηση, με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia: Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου
Σεπτέμβριος 2022 2,50 0,79339 0,78790 0,63900 0,15439 0,14890 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 2,50 0,58756 0,58207
0-500 kWh
0,43600
501-1000 kWh
0,38600 0,43600
>1000 kWh
0,33600 0,38600
0-500 kWh
0,15156
501-1000 kWh
0,20156 0,15156
>1000 kWh
0,25156 0,20156
0-500 kWh
0,14607
501-1000 kWh
0,19607 0,14607
>1000 kWh
0,24607 0,19607
Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 2,50 0,40626 0,40077
0-500 kWh
0,23800
501-1000 kWh
0,18800 0,23800
>1000 kWh
0,09800 0,14800
0-500 kWh
0,16826
501-1000 kWh
0,21826 0,16826
>1000 kWh
0,30826 0,25826
0-500 kWh
0,16277
501-1000 kWh
0,21277 0,16277
>1000 kWh
0,30277 0,25277
Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 2,50 0,37926 0,37377
0-500 kWh
0,22100
501-1000 kWh
0,17100 0,22100
>1000 kWh
0,08100 0,13100
0-500 kWh
0,15826
501-1000 kWh
0,20826 0,15826
>1000 kWh
0,29826 0,24826
0-500 kWh
0,15277
501-1000 kWh
0,20277 0,15277
>1000 kWh
0,29277 0,24277
Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.
6 μήνες Δωρεάν Πάγια, τον δεύτερο (2ο), τρίτο (3ο), πέμπτο (5ο), ένατο (9ο), δέκατο (10ο), και ενδέκατο (11ο) κατά χρονολογική σειρά μήνα

5. Protergia Οικιακό Charge Home MVP

Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας Ημέρας(€/kWh)  Χρέωση Ενέργειας Νύχτας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αυγουστος 2022 5,00 0,54913 0,54393 0,33700 0,21213 0,20693 Δεν εφαρμόζεται
 • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 • Για κατόχους ηλεκτρικού αυτοκινήτου
 • 100% Πράσινη Ενέργεια
 • 75€ στον 1ο Λογαριασμό για Νέες Αιτήσεις μέσω του protergia.gr
 • Χωρίς Εγγύηση, με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia: Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου
Σεπτέμβριος 2022 5,00 0,78213 0,77693 0,63900 0,14313 0,13793 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 5,00 0,57630 0,57110
0-500 kWh
0,43600
501-1000 kWh
0,38600 0,43600
>1000 kWh
0,33600 0,38600
0-500 kWh
0,14030
501-1000 kWh
0,19030 0,14030
>1000 kWh
0,24030 0,19030
0-500 kWh
0,13510
501-1000 kWh
0,18510 0,13510
>1000 kWh
0,23510 0,18510
Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39500 0,38980
0-500 kWh
0,23800
501-1000 kWh
0,18800 0,23800
>1000 kWh
0,09800 0,14800
0-500 kWh
0,15700
501-1000 kWh
0,20700 0,15700
>1000 kWh
0,29700 0,24700
0-500 kWh
0,15180
501-1000 kWh
0,20180 0,15180
>1000 kWh
0,29180 0,24180
Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36800 0,36280
0-500 kWh
0,22100
501-1000 kWh
0,17100 0,22100
>1000 kWh
0,08100 0,13100
0-500 kWh
0,14700
501-1000 kWh
0,19700 0,14700
>1000 kWh
0,28700 0,23700
0-500 kWh
0,14180
501-1000 kWh
0,19180 0,14180
>1000 kWh
0,28180 0,23180
Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%

6. Protergia Οικιακό Benefit Home Insurance

Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας Ημέρας(€/kWh)  Χρέωση Ενέργειας Νύχτας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αυγουστος 2022 1,00 0,56814 0,55960 0,33700 0,23114 0,22260 Δεν εφαρμόζεται
 • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 • Δωρεάν Ασφάλιση Περιεχομένου Σπιτιού έως και 5.000€
 • 100% Πράσινη Ενέργεια
 • Χωρίς Εγγύηση, με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia: Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου
Σεπτέμβριος 2022 1,00 0,79994 0,79140 0,63900 0,16094 0,15240 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 1,00 0,59411 0,58557
0-500 kWh
0,43600
501-1000 kWh
0,38600 0,43600
>1000 kWh
0,33600 0,38600
0-500 kWh
0,15811
501-1000 kWh
0,20811 0,15811
>1000 kWh
0,25811 0,20811
0-500 kWh
0,14957
501-1000 kWh
0,19957 0,14957
>1000 kWh
0,24957 0,19957
Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 1,00 0,41281 0,40427
0-500 kWh
0,23800
501-1000 kWh
0,18800 0,23800
>1000 kWh
0,09800 0,14800
0-500 kWh
0,17481
501-1000 kWh
0,22481 0,17481
>1000 kWh
0,31481 0,26481
0-500 kWh
0,16627
501-1000 kWh
0,21627 0,16627
>1000 kWh
0,30627 0,25627
Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 1,00 0,38581 0,37727
0-500 kWh
0,22100
501-1000 kWh
0,17100 0,22100
>1000 kWh
0,08100 0,13100
0-500 kWh
0,16481
501-1000 kWh
0,21481 0,16481
>1000 kWh
0,30481 0,25481
0-500 kWh
0,15627
501-1000 kWh
0,20627 0,15627
>1000 kWh
0,29627 0,24627
Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%

7. Protergia Οικιακό MVP Plus – KOT A / KOT Β

Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) 
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
Αυγουστος 2022 - - - - -
 • 100€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας (ή 30€ εκτός συνέπειας)*
 • Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή
 • Τιμές βάσει Κόστους
 • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 • 100% Πράσινη Ενέργεια
 • Χωρίς Εγγύηση, με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia: Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου
 • Για τα Τιμολόγια ΚΟΤΑ & ΚΟΤΒ, εφαρμόζεται έκπτωση 0,075€/kWh & 0,045€/kWh αντίστοιχα, βάσει νομοθεσίας
Σεπτέμβριος 2022 - - - - -
Οκτώβριος 2022 5,00 0,57630 0,48500 0,09130 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39500 0,28600 0,10900 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36800 0,26900 0,09900 Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Για τα τιμολόγια ΚΟΤ ισχύουν οι εκπτώσεις σύμφωνα με τα όρια κατανάλωσης και του όρους που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027, ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου», ως ισχύει)
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% 
*Στη διάρκεια της σύμβασης

8. Protergia Οικιακό – MVP D4U

Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας Ημέρας(€/kWh)  Χρέωση Ενέργειας Νύχτας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αυγουστος 2022 5,00 0,54913 0,54555 0,33700 0,21213 0,20855 Δεν εφαρμόζεται
 • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 • Για πελάτες με ενεργό κωδικό COSMOTE DEALS for YOU
 • 100% Πράσινη Ενέργεια
 • Δώρο 60€ στον πρώτο λογαριασμό
 • Χωρίς Εγγύηση, με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia: Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου
Σεπτέμβριος 2022 5,00 0,78213 0,77855 0,63900 0,14313 0,13955 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 5,00 0,57630 0,57272
0-500 kWh
0,43600
501-1000 kWh
0,38600 0,43600
>1000 kWh
0,33600 0,38600
0-500 kWh
0,14030
501-1000 kWh
0,19030 0,14030
>1000 kWh
0,24030 0,19030
0-500 kWh
0,13672
501-1000 kWh
0,18672 0,13672
>1000 kWh
0,23672 0,18672
Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39500 0,39142
0-500 kWh
0,23800
501-1000 kWh
0,18800 0,23800
>1000 kWh
0,09800 0,14800
0-500 kWh
0,15700
501-1000 kWh
0,20700 0,15700
>1000 kWh
0,29700 0,24700
0-500 kWh
0,15342
501-1000 kWh
0,20342 0,15342
>1000 kWh
0,29342 0,24342
Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36800 0,36442
0-500 kWh
0,22100
501-1000 kWh
0,17100 0,22100
>1000 kWh
0,08100 0,13100
0-500 kWh
0,14700
401-1000 kWh
0,19700 0,14700
>1000 kWh
0,28700 0,23700
0-500 kWh
0,14342
501-1000 kWh
0,19342 0,14342
>1000 kWh
0,28342 0,23342
Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%

9. Protergia Οικιακό – VIP

Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας Ημέρας(€/kWh)  Χρέωση Ενέργειας Νύχτας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αυγουστος 2022 1,00 0,56039 0,5549 0,33700 0,22339 0,21790 Δεν εφαρμόζεται
 • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 • Χαμηλό Πάγιο
 • Χωρίς Εγγύηση, με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia: Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου
Σεπτέμβριος 2022 1,00 0,79339 0,78790 0,63900 0,15439 0,14890 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 1,00 0,58756 0,58207
0-500 kWh
0,43600
501-1000 kWh
0,38600 0,43600
>1000 kWh
0,33600 0,38600
0-500 kWh
0,15156
501-1000 kWh
0,20156 0,15156
>1000 kWh
0,25156 0,20156
0-500 kWh
0,14607
501-1000 kWh
0,19607 0,14607
>1000 kWh
0,24607 0,19607
Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 1,00 0,40626 0,40077
0-500 kWh
0,23800
501-1000 kWh
0,18800 0,23800
>1000 kWh
0,09800 0,14800
0-500 kWh
0,16826
501-1000 kWh
0,21826 0,16826
>1000 kWh
0,30826 0,25826
0-500 kWh
0,16277
501-1000 kWh
0,21277 0,16277
>1000 kWh
0,30277 0,25277
Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 1,00 0,37926 0,37377
0-500 kWh
0,22100
501-1000 kWh
0,17100 0,22100
>1000 kWh
0,08100 0,13100
0-500 kWh
0,15826
501-1000 kWh
0,20826 0,15826
>1000 kWh
0,29826 0,24826
0-500 kWh
0,15277
501-1000 kWh
0,20277 0,15277
>1000 kWh
0,29277 0,24277
Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%

Μη Εμπορικά διαθέσιμα Τιμολόγια

Οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Κυμαινόμενα τιμολόγια θα ανακοινώνονται μηνιαία στους παρακάτω πίνακες βάσει του Άρθρου 138 του Ν.4951/2022.
*Συμμετέχουν στις Κρατικές Επιδοτήσεις
1. Για τα τιμολόγια Protergia Οικιακό MVP, Protergia Οικιακό - MVP45, Protergia Οικιακό - MAX 45, Protergia Οικιακό – MAX, Protergia Οικιακό - 25%, Protergia Οικιακό - Bonus Συνέπειας, Protergia Οικιακό - Έκπτωση 30%, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις
Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας Ημέρας(€/kWh)  Χρέωση Ενέργειας Νύχτας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αυγουστος 2022 5,00 0,54913 0,54555 0,33700 0,21213 0,20855 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 5,00 0,78213 0,77855  0,63900 0,14313 0,13955 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 5,00 0,57630 0,57272
0-500 kWh
0,43600
501-1000 kWh
0,38600 0,43600
>1000 kWh
0,33600 0,38600
0-500 kWh
0,14030
501-1000 kWh
0,19030 0,14030
>1000 kWh
0,24030 0,19030
0-500 kWh
0,13672
501-1000 kWh
0,18672 0,13672
>1000 kWh
0,23672 0,18672
Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39500 0,39142
0-500 kWh
0,23800
501-1000 kWh
0,18800 0,23800
>1000 kWh
0,09800 0,14800
0-500 kWh
0,15700
501-1000 kWh
0,20700 0,15700
>1000 kWh
0,29700 0,24700
0-500 kWh
0,15342
501-1000 kWh
0,20342 0,15342
>1000 kWh
0,29342 0,24342
Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36800 0,36442
0-500 kWh
0,22100
501-1000 kWh
0,17100 0,22100
>1000 kWh
0,08100 0,13100
0-500 kWh
0,14700
401-1000 kWh
0,19700 0,14700
>1000 kWh
0,28700 0,23700
0-500 kWh
0,14342
501-1000 kWh
0,19342 0,14342
>1000 kWh
0,28342 0,23342
Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% 
*Συμμετέχουν στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 
2. Για το τιμολόγιο Protergia Οικιακό, Protergia Οικιακό – Benefit, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις
Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας Ημέρας(€/kWh)  Χρέωση Ενέργειας Νύχτας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αυγουστος 2022 1,00 0,56814 0,55960 0,33700 0,23114 0,22260 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 1,00 0,79994 0,79140 0,63900 0,16094 0,15240 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 1,00 0,59411 0,58557
0-500 kWh
0,43600
501-1000 kWh
0,38600 0,43600
>1000 kWh
0,33600 0,38600
0-500 kWh
0,15811
501-1000 kWh
0,20811 0,15811
>1000 kWh
0,25811 0,20811
0-500 kWh
0,14957
501-1000 kWh
0,19957 0,14957
>1000 kWh
0,24957 0,19957
Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 1,00 0,41281 0,40427
0-500 kWh
0,23800
501-1000 kWh
0,18800 0,23800
>1000 kWh
0,09800 0,14800
0-500 kWh
0,17481
501-1000 kWh
0,22481 0,17481
>1000 kWh
0,31481 0,26481
0-500 kWh
0,16627
501-1000 kWh
0,21627 0,16627
>1000 kWh
0,30627 0,25627
Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 1,00 0,38581 0,37727
0-500 kWh
0,22100
501-1000 kWh
0,17100 0,22100
>1000 kWh
0,08100 0,13100
0-500 kWh
0,16481
501-1000 kWh
0,21481 0,16481
>1000 kWh
0,30481 0,25481
0-500 kWh
0,15627
501-1000 kWh
0,20627 0,15627
>1000 kWh
0,29627 0,24627
Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% 
*Συμμετέχουν στις Κρατικές Επιδοτήσεις
3. Για τα τιμολόγια Protergia Οικιακό - MAX Εξοχικό, Protergia Οικιακό - 30% Εξοχικό ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις
Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας Ημέρας(€/kWh)  Χρέωση Ενέργειας Νύχτας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αυγουστος 2022 2,50 0,56039 0,55490 0,33700 0,22339 0,21790 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 2,50 0,79339 0,78790 0,63900 0,15439 0,14890 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 2,50 0,58756 0,58207
0-500 kWh
0,43600
501-1000 kWh
0,38600 0,43600
>1000 kWh
0,33600 0,38600
0-500 kWh
0,15156
501-1000 kWh
0,20156 0,15156
>1000 kWh
0,25156 0,20156
0-500 kWh
0,14607
501-1000 kWh
0,19607 0,14607
>1000 kWh
0,24607 0,19607
Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 2,50 0,40626 0,40077
0-500 kWh
0,23800
501-1000 kWh
0,18800 0,23800
>1000 kWh
0,09800 0,14800
0-500 kWh
0,16826
501-1000 kWh
0,21826 0,16826
>1000 kWh
0,30826 0,25826
0-500 kWh
0,16277
501-1000 kWh
0,21277 0,16277
>1000 kWh
0,30277 0,25277
Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 2,50 0,37926 0,37377
0-500 kWh
0,22100
501-1000 kWh
0,17100 0,22100
>1000 kWh
0,08100 0,13100
0-500 kWh
0,15826
501-1000 kWh
0,20826 0,15826
>1000 kWh
0,29826 0,24826
0-500 kWh
0,15277
501-1000 kWh
0,20277 0,15277
>1000 kWh
0,29277 0,24277
Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% 
*Συμμετέχουν στις Κρατικές Επιδοτήσεις
4. Για τα τιμολόγια: Protergia Οικιακό - MAX 45 Δωρεάν Πάγια, Protergia Οικιακό - VIP66, Protergia Οικιακό - VIP66 PLUS, Protergia Οικιακό - Νυχτερινό Συνέπειας, Protergia Οικιακό - Direct Offer, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις:
Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας Ημέρας(€/kWh)  Χρέωση Ενέργειας Νύχτας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αυγουστος 2022 1,00 0,56039 0,55490 0,33700 0,22339 0,2179 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 1,00 0,79339 0,78790 0,63900 0,15439 0,14890 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 1,00 0,58756 0,58207
0-500 kWh
0,43600
501-1000 kWh
0,38600 0,43600
>1000 kWh
0,33600 0,38600
0-500 kWh
0,15156
501-1000 kWh
0,20156 0,15156
>1000 kWh
0,25156 0,20156
0-500 kWh
0,14607
501-1000 kWh
0,19607 0,14607
>1000 kWh
0,24607 0,19607
Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 1,00 0,40626 0,40077
0-500 kWh
0,23800
501-1000 kWh
0,18800 0,23800
>1000 kWh
0,09800 0,14800
0-500 kWh
0,16826
501-1000 kWh
0,21826 0,16826
>1000 kWh
0,30826 0,25826
0-500 kWh
0,16277
501-1000 kWh
0,21277 0,16277
>1000 kWh
0,30277 0,25277
Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 1,00 0,37926 0,37377
0-500 kWh
0,22100
501-1000 kWh
0,17100 0,22100
>1000 kWh
0,08100 0,13100
0-500 kWh
0,15826
501-1000 kWh
0,20826 0,15826
>1000 kWh
0,29826 0,24826
0-500 kWh
0,15277
501-1000 kWh
0,20277 0,15277
>1000 kWh
0,29277 0,24277
Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% 
*Συμμετέχουν στις Κρατικές Επιδοτήσεις
5. Για το τιμολόγιο e-Protergia Οικιακό, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις:
Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας Ημέρας(€/kWh)  Χρέωση Ενέργειας Νύχτας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Αυγουστος 2022 5,00 0,54913 0,54393 0,33700 0,21213 0,20693 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 5,00 0,78213 0,77693 0,63900 0,14313 0,13793 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 5,00 0,57630 0,57110
0-500 kWh
0,43600
501-1000 kWh
0,38600 0,43600
>1000 kWh
0,33600 0,38600
0-500 kWh
0,14030
501-1000 kWh
0,19030 0,14030
>1000 kWh
0,24030 0,19030
0-500 kWh
0,13510
501-1000 kWh
0,18510 0,13510
>1000 kWh
0,23510 0,18510
Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39500 0,38980
0-500 kWh
0,23800
501-1000 kWh
0,18800 0,23800
>1000 kWh
0,09800 0,14800
0-500 kWh
0,15700
501-1000 kWh
0,20700 0,15700
>1000 kWh
0,29700 0,24700
0-500 kWh
0,15180
501-1000 kWh
0,20180 0,15180
>1000 kWh
0,29180 0,24180
Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36800 0,36280
0-500 kWh
0,22100
501-1000 kWh
0,17100 0,22100
>1000 kWh
0,08100 0,13100
0-500 kWh
0,14700
401-1000 kWh
0,19700 0,14700
>1000 kWh
0,28700 0,23700
0-500 kWh
0,14180
401-1000 kWh
0,19180 0,14180
>1000 kWh
0,28180 0,23180
Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% 
6. Για το τιμολόγιο Protergia Οικιακό - KOT A / KOT Β, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις
Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας Ημέρας(€/kWh)  Χρέωση Ενέργειας Νύχτας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (€/kWh) Χρέωση Ενέργειας Νύχτας (€/kWh)
Αυγουστος 2022 1,00 0,56814 0,55960 0,37700 0,19114 0,18260 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 1,00 0,79994 0,79140 0,67700 0,12294 0,11440 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 1,00 0,59411 0,58557 0,48500 0,10911 0,10057 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 1,00 0,41281 0,40427 0,28600 0,12681 0,11827 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 1,00 0,38581 0,37727 0,26900 0,11681 0,10827 Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% 
Για τα τιμολόγια ΚΟΤ ισχύουν οι εκπτώσεις σύμφωνα με τα όρια κατανάλωσης και του όρους που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027, ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου», ως ισχύει. )
7. Για το τιμολόγιο Protergia Οικιακό MVP – KOT A / KOT Β, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις
Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας Ημέρας(€/kWh)  Χρέωση Ενέργειας Νύχτας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (€/kWh) Χρέωση Ενέργειας Νύχτας (€/kWh)
Αυγουστος 2022 5,00 0,54913 0,54555 0,37700 0,17213 0,16855 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 5,00 0,78213 0,77855 0,67700 0,10513 0,10155 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 5,00 0,57630 0,57272 0,48500 0,09130 0,08772 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39500 0,39142 0,28600 0,10900 0,10542 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36800 0,36442 0,26900 0,09900 0,09542 Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% 
Για τα τιμολόγια ΚΟΤ ισχύουν οι εκπτώσεις σύμφωνα με τα όρια κατανάλωσης και του όρους που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027, ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου», ως ισχύει. )
click2review