Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Χρεώσεις Επαγγελματικών Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας

A+ A-
Μένουμε μαζί δίπλα στις εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας. Μπορεί τα θέματα της ενέργειας να αλλάζουν όμως αυτό που μένει σταθερό είναι η σχέση εμπιστοσύνης που θέλουμε να διατηρούμε με κάθε επαγγελματία. Η Protergia μετά τις νέες εξελίξεις δεσμεύεται ότι θα προσπαθεί να επιτυγχάνει τις χαμηλότερες δυνατές χρεώσεις για να σταθεί δίπλα στην επιχείρησή σας.
Οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής θα ανακοινώνονται μηνιαία στους παρακάτω πίνακες βάσει του Άρθρου 138 του Ν.4951/2022.

1. Protergia Επαγγελματικό 1 – MVP Plus

Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)  Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αρτοποιεία Αγροτικά Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αρτοποιεία Αγροτικά
Αυγουστος 2022 - - - - - - - - -
 • 100€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας (ή 30€ εκτός συνέπειας)*
 • Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή
 • Τιμές βάσει Κόστους
 • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 • 100% Πράσινη Ενέργεια
 • Χωρίς Εγγύηση, με ενεργοποίηση πάγιας
 • Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia
Σεπτέμβριος 2022 - - - - - - - - -
Οκτώβριος 2022 5,00 0,58144
0-2000 kWh
0,39800
>2000 kWh
0,23000
0,39800 0,43600
0-2000 kWh
0,18344
>2000 kWh
0,35144
0,18344 0,14544 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39814
0-2000 kWh
0,20000
>2000 kWh
0,05000
0,20000 0,23800
0-2000 kWh
0,19814
>2000 kWh
0,34814
0,19814 0,16014 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36814
0-2000 kWh
0,18300
>2000 kWh
0,03400
0,18300 0,22100
0-2000 kWh
0,18514
>2000 kWh
0,33414
0,18514 0,14714 Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.
*Στη διάρκεια της σύμβασης

2. Protergia Επαγγελματικό 2 – MVP Plus

Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας(€/kWh)  Χρέωση Ισχύος(€/kWh/μήνα)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) 
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
έως 35kVA >35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά έως 35kVA >35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά
Αυγουστος 2022 - - - - - - - - - - - -
 • 100€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας (ή 30€ εκτός συνέπειας)*
 • Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή
 • Τιμές βάσει Κόστους
 • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 • 100% Πράσινη Ενέργεια
 • Χωρίς Εγγύηση, με ενεργοποίηση πάγιας
 • Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia
Σεπτέμβριος 2022 - - - - - - - - - - - -
Οκτώβριος 2022 5,00 0,59167 0,00
0-2000 kWh
0,39800
>2000 kWh
0,23000
0,23000 0,39800 0,43600
0-2000 kWh
0,19367
>2000 kWh
0,36167
0,36167 0,19367 0,15567 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 5,00 0,40837 0,00
0-2000 kWh
0,20000
>2000 kWh
0,05000
0,05000 0,20000 0,23800
0-2000 kWh
0,20837
>2000 kWh
0,35837
0,35837 0,20837 0,17037 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,38137 0,00
0-2000 kWh
0,18300
>2000 kWh
0,03400
0,03400 0,18300 0,22100
0-2000 kWh
0,19837
>2000 kWh
0,34737
0,34737 0,19837 0,16037 Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.
*Στη διάρκεια της σύμβασης

3. Protergia Επαγγελματικό 3 – MVP Plus

Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) 
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
έως 35kVA >35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά έως 35kVA >35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά
Αυγουστος 2022 - - - - - - - - - - -
 • 100€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας (ή 30€ εκτός συνέπειας)*
 • Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή
 • Τιμές βάσει Κόστους
 • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 • 100% Πράσινη Ενέργεια
 • Χωρίς Εγγύηση, με ενεργοποίηση πάγιας
 • Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia
Σεπτέμβριος 2022 - - - - - - - - - - -
Οκτώβριος 2022 5,00 0,58144
0-2000 kWh
0,39800
>2000 kWh
0,23000
0,23000 0,39800 0,43600
0-2000 kWh
0,18344
>2000 kWh
0,35144
0,35144 0,18344 0,14544 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39814
0-2000 kWh
0,20000
>2000 kWh
0,05000
0,05000 0,20000 0,23800
0-2000 kWh
0,19814
>2000 kWh
0,34814
0,34814 0,19814 0,16014 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36814
0-2000 kWh
0,18300
>2000 kWh
0,03400
0,03400 0,18300 0,22100
0-2000 kWh
0,18514
>2000 kWh
0,33414
0,33414 0,18514 0,14714 Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.
*Στη διάρκεια της σύμβασης

4. Protergia Επαγγελματικό 1 Plus

Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)  Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αρτοποιεία Αγροτικά Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αρτοποιεία Αγροτικά
Αυγουστος 2022 - - - - - - - - -
 • Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή
 • Τιμές βάσει Κόστους
 • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 • Χαμηλό Πάγιο
 • Χωρίς Εγγύηση, με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia
Σεπτέμβριος 2022 - - - - - - - - -
Οκτώβριος 2022 1,00 0,59456
0-2000 kWh
0,39800
>2000 kWh
0,23000
0,39800 0,43600
0-2000 kWh
0,19656
>2000 kWh
0,36456
0,19656 0,15856 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 1,00 0,41126
0-2000 kWh
0,20000
>2000 kWh
0,05000
0,20000 0,23800
0-2000 kWh
0,21126
>2000 kWh
0,36126
0,21126 0,17326 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 1,00 0,38126
0-2000 kWh
0,18300
>2000 kWh
0,03400
0,18300 0,22100
0-2000 kWh
0,19826
>2000 kWh
0,34726
0,19826 0,16026 Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

5. Protergia Επαγγελματικό 2 Plus

Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας(€/kWh)  Χρέωση Ισχύος(€/kWh/μήνα)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) 
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
έως 35kVA >35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά έως 35kVA >35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά
Αυγουστος 2022 - - - - - - - - - - - -
 • Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή
 • Τιμές βάσει Κόστους
 • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 • Χαμηλό Πάγιο
 • Χωρίς Εγγύηση, με ενεργοποίηση πάγιας
 • Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia
Σεπτέμβριος 2022 - - - - - - - - - - - -
Οκτώβριος 2022 1,00 0,59437 0,00
0-2000 kWh
0,39800
>2000 kWh
0,23000
0,23000 0,39800 0,43600
0-2000 kWh
0,19637
>2000 kWh
0,36437
0,36437 0,19637 0,15837 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 1,00 0,41107 0,00
0-2000 kWh
0,20000
>2000 kWh
0,05000
0,05000 0,20000 0,23800
0-2000 kWh
0,21107
>2000 kWh
0,36107
0,36107 0,21107 0,17307 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 1,00 0,38407 0,00
0-2000 kWh
0,18300
>2000 kWh
0,03400
0,03400 0,18300 0,22100
0-2000 kWh
0,20107
>2000 kWh
0,35007
0,35007 0,20107 0,16307 Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

6. Protergia Επαγγελματικό 3 Plus

Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) 
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
έως 35kVA >35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά έως 35kVA >35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά
Αυγουστος 2022 - - - - - - - - - - -
 • Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή
 • Τιμές βάσει Κόστους
 • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 • Χαμηλό πάγιο
 • Χωρίς Εγγύηση, με ενεργοποίηση πάγιας
 • Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia
Σεπτέμβριος 2022 - - - - - - - - - - -
Οκτώβριος 2022 1,00 0,59456
0-2000 kWh
0,39800
>2000 kWh
0,23000
0,23000 0,39800 0,43600
0-2000 kWh
0,19656
>2000 kWh
0,36456
0,36456 0,19656 0,15856 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 1,00 0,41126
0-2000 kWh
0,20000
>2000 kWh
0,05000
0,05000 0,20000 0,23800
0-2000 kWh
0,21126
>2000 kWh
0,36126
0,36126 0,21126 0,17326 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 1,00 0,38126
0-2000 kWh
0,18300
>2000 kWh
0,03400
0,03400 0,18300 0,22100
0-2000 kWh
0,19826
>2000 kWh
0,34726
0,34726 0,19826 0,16026 Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Μη Εμπορικά διαθέσιμα Τιμολόγια

Οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Κυμαινόμενα τιμολόγια θα ανακοινώνονται μηνιαία στους παρακάτω πίνακες βάσει του Άρθρου 138 του Ν.4951/2022.
*Συμμετέχουν στις Κρατικές Επιδοτήσεις
1. Για τα τιμολόγια Protergia Επαγγελματικό 1 - MVP, Protergia Επαγγελματικό 1 - MAX50, Protergia Επαγγελματικό 1 – MAX, Protergia Επαγγελματικό 1 - 30%, Protergia Επαγγελματικό 1 - 31%, Protergia Επαγγελματικό 1 - Promo -10%, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις:
Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)  Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αρτοποιεία Αγροτικά Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αρτοποιεία Αγροτικά
Αυγουστος 2022 5,00 0,55707 0,30000 0,33700 0,25707 0,22007 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 5,00 0,78687 0,60400 0,63900 0,18287 0,14787 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 5,00 0,58144
0-2000 kWh
0,39800
>2000 kWh
0,23000
0,39800 0,43600
0-2000 kWh
0,18344
>2000 kWh
0,35144
0,18344 0,14544 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39814
0-2000 kWh
0,20000
>2000 kWh
0,05000
0,20000 0,23800
0-2000 kWh
0,19814
>2000 kWh
0,34814
0,19814 0,16014 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36814
0-2000 kWh
0,18300
>2000 kWh
0,03400
0,18300 0,22100
0-2000 kWh
0,18514
>2000 kWh
0,33414
0,18514 0,14714 Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% *Συμμετέχουν στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 
2. Για τα τιμολόγια Protergia Επαγγελματικό 2 – MVP, Protergia Επαγγελματικό 2 – MAX35, Protergia Επαγγελματικό 2 – MAX, Protergia Επαγγελματικό 2 – 100%, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις:
Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)  Χρέωση Ισχύος(€/kW/μήνα) 
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
έως 35kVA >35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά έως 35kVA >35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά
Αυγουστος 2022 0,00 0,55730 0,00 0,30000 0,25000 0,30000 0,33700 0,25730 0,30730 0,25730 0,22030 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 0,00 0,79710 0,00 0,60400 0,34200 0,60400 0,63900 0,19310 0,45510 0,19310 0,15810 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 0,00 0,59167 0,00
0-2000 kWh
0,39800
>2000 kWh
0,23000
0,23000 0,39800 0,43600
0-2000 kWh
0,19367
>2000 kWh
0,36167
0,36167 0,19367 0,15567 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 0,00 0,40837 0,00
0-2000 kWh
0,20000
>2000 kWh
0,05000
0,05000 0,20000 0,23800
0-2000 kWh
0,20837
>2000 kWh
0,35837
0,35837 0,20837 0,17037 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 0,00 0,38137 0,00
0-2000 kWh
0,18300
>2000 kWh
0,03400
0,03400 0,18300 0,22100
0-2000 kWh
0,19837
>2000 kWh
0,34737
0,34737 0,19837 0,16037 Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% *Αρτοποιεία αφορούν μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2022
3. Για τα τιμολόγια Protergia Επαγγελματικό 3 – MVP, Protergia Επαγγελματικό 3 – MAX50, Protergia Επαγγελματικό 3 – MAX, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις
Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας Ημέρας(€/kWh)  Χρέωση Ενέργειας Νύχτας (€/kWh) 
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Ενέργειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Ενέργειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά
Αυγουστος 2022 5,00 0,55707 0,55350 0,30000 0,25000 0,30000 0,33700 0,25707 0,30707 0,25707 0,22007 0,25350 0,30350 0,25350 0,21650 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 5,00 0,78687 0,78330 0,60400 0,34200 0,60400 0,63900 0,18287 0,44487 0,18287 0,14787 0,17930 0,44130 0,17930 0,14430 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 5,00 0,58144 0,57787
0-2000 kWh
0,39800
>2000 kWh
0,23000
0,23000 0,39800 0,43600
0-2000 kWh
0,18344
>2000 kWh
0,35144
0,35144 0,18344 0,14544
0-2000 kWh
0,17987
>2000 kWh
0,34787
0,34787 0,17987 0,14187 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 5,00 0,39814 0,39457
0-2000 kWh
0,20000
>2000 kWh
0,05000
0,05000 0,20000 0,23800
0-2000 kWh
0,19814
>2000 kWh
0,34814
0,34814 0,19814 0,16014
0-2000 kWh
0,19457
>2000 kWh
0,34457
0,34457 0,19457 0,15657 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36814 0,36457
0-2000 kWh
0,18300
>2000 kWh
0,03400
0,03400 0,18300 0,22100
0-2000 kWh
0,18514
>2000 kWh
0,33414
0,33414 0,18514 0,14717
0-2000 kWh
0,18157
>2000 kWh
0,33057
0,33057 0,18157 0,14357 Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% 
* Αρτοποιεία αφορούν μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2022
4. Για το τιμολόγιο Protergia Επαγγελματικό 1, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις:
Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)  Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αρτοποιεία Αγροτικά Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αρτοποιεία Αγροτικά
Αυγουστος 2022 1,00 0,59781 0,30000 0,33700 0,29781 0,26081 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 1,00 0,79999 0,60400 0,63900 0,19599 0,16099 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 1,00 0,59456
0-2000 kWh
0,39800
>2000 kWh
0,23000
0,39800 0,43600
0-2000 kWh
0,19656
>2000 kWh
0,36456
0,19656 0,15856 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 1,00 0,41126
0-2000 kWh
0,20000
>2000 kWh
0,05000
0,20000 0,23800
0-2000 kWh
0,21126
>2000 kWh
0,36126
0,21126 0,17326 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 1,00 0,38126
0-2000 kWh
0,18300
>2000 kWh
0,03400
0,18300 0,22100
0-2000 kWh
0,19826
>2000 kWh
0,34726
0,19826 0,16026 Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% 
5. Protergia Επαγγελματικό 2, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις:
Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)  Χρέωση Ισχύος(€/kW/μήνα) 
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά
Αυγουστος 2022 0,00 0,5887 1,23 0,30000 0,25000 0,30000 0,33700 0,28870 0,33870 0,28870 0,25170 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 0,00 0,79980 1,23 0,60400 0,34200 0,60400 0,63900 0,19580 0,45780 0,19580 0,16080 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 0,00 0,59437 1,23
0-2000 kWh
0,39800
>2000 kWh
0,23000
0,23000 0,39800 0,43600
0-2000 kWh
0,19637
>2000 kWh
0,36437
0,36437 0,19637 0,15837 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 0,00 0,41107 1,23
0-2000 kWh
0,20000
>2000 kWh
0,05000
0,05000 0,20000 0,23800
0-2000 kWh
0,21107
>2000 kWh
0,36107
0,36107 0,21107 0,17307 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 0,00 0,38407 1,23
0-2000 kWh
0,18300
>2000 kWh
0,03400
0,03400 0,18300 0,22100
0-2000 kWh
0,20107
>2000 kWh
0,35007
0,35007 0,20107 0,16307 Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% 
* Αρτοποιεία αφορούν μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2022
6. Protergia Επαγγελματικό 3, ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις:
Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας Ημέρας(€/kWh)  Χρέωση Ενέργειας Νύχτας (€/kWh) 
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Ενέργειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Ενέργειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά έως 35kVA > 35kVA Αρτοποιεία Αγροτικά
Αυγουστος 2022 1,00 0,59781 0,59030 0,30000 0,25000 0,30000 0,33700 0,29781 0,34781 0,29781 0,26081 0,29030 0,34030 0,29030 0,25330 Δεν εφαρμόζεται
Σεπτέμβριος 2022 1,00 0,79999 0,79140 0,60400 0,34200 0,60400 0,63900 0,19599 0,45799 0,19599 0,16099 0,18740 0,44940 0,18740 0,15240 Δεν εφαρμόζεται
Οκτώβριος 2022 1,00 0,59456 0,58597
0-2000 kWh
0,39800
>2000 kWh
0,23000
0,23000 0,39800 0,43600
0-2000 kWh
0,19656
>2000 kWh
0,36456
0,36456 0,19656 0,15856
0-2000 kWh
0,18797
>2000 kWh
0,35597
0,35597 0,18797 0,14997 Δεν εφαρμόζεται
Νοέμβριος 2022 1,00 0,41126 0,40267
0-2000 kWh
0,20000
>2000 kWh
0,05000
0,05000 0,20000 0,23800
0-2000 kWh
0,21126
>2000 kWh
0,36126
0,36126 0,21126 0,17326
0-2000 kWh
0,20267
>2000 kWh
0,35267
0,35267 0,20267 0,16467 Δεν εφαρμόζεται
Δεκέμβριος 2022 1,00 0,38126 0,37267
0-2000 kWh
0,18300
>2000 kWh
0,03400
0,03400 0,18300 0,22100
0-2000 kWh
0,19826
>2000 kWh
0,34726
0,34726 0,19826 0,16026
0-2000 kWh
0,18967
>2000 kWh
0,33867
0,33867 0,18967 0,15167 Δεν εφαρμόζεται
Ιανουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Φεβρουάριος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάρτιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Απρίλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Μάιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Ιούλιος 2023 Θα ανακοινωθούν Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% 
* Αρτοποιεία αφορούν μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2022
click2review