Ειδικό Τιμολόγιο

Faq Hero

Τι αλλάζει στις Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας;

Παραμένουμε πάντα δίπλα σας για να σας ενημερώσουμε για τα νέα Ειδικά Τιμολόγια.

Θα θέλαμε να γνωρίζετε πως από την 1η Ιανουαρίου 2024, θα ισχύσουν κάποιες σημαντικές αλλαγές που είναι υποχρεωτικές να υιοθετηθούν από όλους τους Παρόχους Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω αλλαγής της νομοθεσίας. Οι αλλαγές αυτές αφορούν στη μετάβαση των παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας από καθεστώς Μηνιαίων Τιμών σε νέο Ειδικό Τιμολόγιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως πλέον σταματά για όλους τους Παρόχους Ηλεκτρικής Ενέργειας η λογική της ανακοίνωσης των μηνιαίων τιμών την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα και ξεκινά ένα νέο ειδικό τιμολόγιο που έχει προβλεφθεί από το ΥΠΕΝ. Μπορείτε να ανατρέξετε στο  άρθρο 17 του νόμου 5066/2023 (ΦΕΚ Α’ 188/14.11.2023) και στην με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 6600/21.11.2023) για περισσότερες νομικές πληροφορίες.

Παραθέτουμε μια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων με όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν με ξεκάθαρο τρόπο να λύσετε όποιες απορίες σας σχετικά με αυτή την αλλαγή.

Για ποιο από τα παρακάτω χρειάζεστε πληροφορίες;