Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ)

Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ)

Μήνας-Έτος

Μηνιαία Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) (€/MWh)

Ιανουάριος 2023

191,79

Φεβρουάριος 2023

156,24

Μάρτιος 2023

122,76

Απρίλιος 2023

120,44

Μάιος 2023

105,59

Ιούνιος 2023

91,49

Ιούλιος 2023

112,68

Αύγουστος 2023

109,33

Σεπτέμβριος 2023

101,95

Οκτώβριος 2023

111,19

Νοέμβριος 2023

105,4

Δεκέμβριος 2023

102,2

Ιανουάριος 2024

93,02

Φεβρουάριος 2024

73,61

Μάρτιος 2024

67,50

Απρίλιος 2024

60,11

Μάιος 2024

81,08