Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς (ΜΤΑ)

Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς (ΜΤΑ)

Μήνας-Έτος

Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς (ΜΤΑ) (€/MWh)

Ιανουάριος 2023

210,696

Φεβρουάριος 2023

168,671

Μάρτιος 2023

133,761

Απρίλιος 2023

128,855

Μάιος 2023

115,313

Ιούνιος 2023

99,64

Ιούλιος 2023

128,131

Αύγουστος 2023

124,181

Σεπτέμβριος 2023

116,167

Οκτώβριος 2023

127,781

Νοέμβριος 2023

119,597

Δεκέμβριος 2023

120,098

Ιανουάριος 2024

108,125

Φεβρουάριος 2024

88,526

Μάρτιος 2024

82,708

Απρίλιος 2024

73,70

Μάιος 2024

Αναμένεται δημοσίευση