Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Company profile

A+ A-

Protergia is the Electricity and Natural Gas Unit of MYTILINEOS, the largest independent electricity producer company in Greece.

The company’s portfolio of energy assets, with a total installed capacity of 1,200 MW of thermal capacity and 222 MW of RES covers more than 10% of the country's active and licensed installed.

We are operating and managing all company's power plants, which comprise gas driven thermal plants and RES plants (wind farms, photovoltaic parks and small hydropower plants). 

MYTILINEOS is also active in the supply of electrical power and natural gas under the brand name Protergia providing electricity and natural gas to businesses, professionals and households, responding to the customers’ needs for competitive prices and modern, reliable services with more of 330.000 supplies across the country.

 


MYTILINEOS S.A.
GEMI No.:  00757001000
Participants Registry Number: 29XMYTILINEOSSA2
Hellenic Gas Transmission System User Registration Number: ΑΜΧ-56 
Natural Gas Supply License Number: RAE Νο. 143/2016.

HEADQUARTERS:
8 Artemidos Street, 151 25 Maroussi, Athens, Greece
T.: +30 210 3448500, F.: +30 210 3448410

THESSALONIKI OFFICES:
5 Agiou Georgiou Street, 570 01 Patriarxika Pilaias, Thessaloniki
T.: +30 210 3448500

 
click2review