Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Join Protergia

Start here

The future of energy

renewable energy website banner renewable energy sources button
Protergia is awarded for its innovative services and projects
Protergia new promo MVP Home
Protergia Οικιακό ΜΑΧ 45
Construction of the new electrical power plant set to begin
New “turn key” project for the construction of the EHV GIS 400kV / 150kV in Corinth for IPTO
MYTILINEOS S.A. reports 2018 Full-Year Financial Results
Protergia collaborates with Eurolife ERB to offer insurance coverage to household customers
Provision of aid to those affected by the wildfires in Attica
2016 Full - Year Financial Results
MYTILINEOS GROUP: TAKING THE NEXT STEP IN ENHANCING LONG-TERM SUSTAINABLE VALUE
Follow us and learn everything about energy.
click2review