Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Protergia Οικιακό ΣΤΑΘΕΡΟ 30%

A+ A-

Protergia Οικιακό ΣΤΑΘΕΡΟ 30%

Τώρα η Protergia σου ΕΓΓΥΑΤΑΙ την τιμή για 1 ολόκληρο χρόνο!  

  • Σταθερή τιμή για 1 ολόκληρο έτος, ανεξαρτήτως κατανάλωσης ή τύπου μετρητή
  • 30% έκπτωση επί των χρεώσεων Ενέργειας Ημέρας και Νύχτας για εμπρόθεσμες πληρωμές
  • Μηνιαίο πάγιο 10€
  • Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής Τιμής
  • Χωρίς εγγύηση με εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
  • Χωρίς κρυφές χρεώσεις
  • 12μηνη Σύμβαση, με penalty πρόωρης αποχώρησης
  • ΔΩΡΕΑΝ το myprotergia για έλεγχο του λογαριασμού σας

 

  Χρεώσεις με 30% έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης Χρεώσεις χωρίς έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης
Πάγιο
€/μήνα
Χρέωση Ενέργειας Ημέρας
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας Νύχτας
(€/kWh)
Πάγιο
€/μήνα
Χρέωση Ενέργειας Ημέρας
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας Νύχτας
(€/kWh)

Protergia Οικιακό ΣΤΑΘΕΡΟ 30%

10 0,350 - 10 0,500 -
Protergia Οικιακό N ΣΤΑΘΕΡΟ 30% 0,350 0,350 0,500 0,500
Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 30/09/2022, για 12μηνη σύμβαση
 

 Ανακαλύψτε την Ηλεκτρονική Υπογραφή, τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία της Protergia και υπογράψτε online τη σύμβασή σας, γρήγορα, εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια.

 

Για να δείτε τους Ειδικούς και Γενικούς Όρους Σύμβασης πατήστε εδώ 

Oι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία τιμολογίου, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας), στις χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στο ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών ρύπων. 

 Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

click2review