Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Ιστορική Διαδρομή

A+ A-
"
PROTERGIA │Δείχνουμε το δρόμο προς το μέλλον της ενέργειας "

Φεβρουάριος 2001

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δραστηριοποιείται για πρώτη φορά στην παραγωγή & εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας μέσω δύο θυγατρικών ανωνύμων εταιρειών, της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. και της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.. Ο Όμιλος εισέρχεται στον ενεργειακό τομέα με προτάσεις ενεργειακών επενδύσεων που αφορούν 2 σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και πληθώρα έργων ΑΠΕ, κυρίως αιολικών πάρκων.

click2review