Ανάπτυξη & λειτουργία έργων ΑΠΕ

A+ A-

Στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η Protergia παράγει ηλεκτρική ενέργεια από Αιολικά πάρκα (112 MW σε λειτουργία), από Φωτοβολταϊκούς σταθμούς (11,5 MW σε λειτουργία) και από μικρά Υδροηλεκτρικά έργα (6 MW σε λειτουργία).

 

Αιολικά Πάρκα

  • 3 Αιολικά Πάρκα στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, συνολικής ισχύος 55 MW
  • 4 Αιολικά Πάρκα στην Κάρυστο Ευβοίας, συνολικής ισχύος 19 ΜW
  • 1 Αιολικό Πάρκο στη Δωρίδα Φωκίδας,  ισχύος 14 MW
  • 1 Αιολικό Πάρκο στην Τροιζήνα Αττικής, ισχύος 11,5 MW
  • 1 Αιολικό Πάρκο στον Ορχομενό Βοιωτίας, ισχύος 12 MW

 

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί

  • 3 Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί, στην Άρτα, στη Βοιωτία και στην Αιτωλοακαρνανία, συνολικής ισχύος 11,5 MW

 

Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί

  • 4 Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί στην Αιτωλοακαρνανία και στη Φθιώτιδα, συνολικής ισχύος 6 ΜW

 

Μονάδες ΑΠΕ

 

ΑΠΕ
ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΠΕ ΜΕ
ΑΔΕΙΑ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΠΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΕ
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
  

ΣΥΝΟΛΟ 

600 MW 23 MW 72 MW 130 MW 825 MW

 

Advertisement