Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Ανάπτυξη, κατασκευή & λειτουργία έργων ΑΠΕ

A+ A-

Στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο Τομέας Ενέργειας της MYTILINEOS παράγει ηλεκτρική ενέργεια από Αιολικούς Σταθμούς (194 MW σε λειτουργία), από Φωτοβολταϊκούς σταθμούς (11,5 MW σε λειτουργία) και από μικρά Υδροηλεκτρικά έργα (6 MW σε λειτουργία).

 

Αιολικά Πάρκα

  • 3 Αιολικά Πάρκα στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, συνολικής ισχύος 55 MW
  • 8 Αιολικά Πάρκα στην Ευβοία, συνολικής ισχύος 64 ΜW
  • 1 Αιολικό Πάρκο στη Δωρίδα Φωκίδας,  ισχύος 14 MW
  • 1 Αιολικό Πάρκο στον Ορχομενό Βοιωτίας, ισχύος 12 MW
  • 1 Αιολικό Πάρκο στην Αμφιλοχία Αιτωλοκαρνανίας, ισχύος 48 MW

 

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί

  • 3 Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί, στην Άρτα, στη Βοιωτία και στην Αιτωλοακαρνανία, συνολικής ισχύος 11,5 MW

 

Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί

  • 4 Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί στην Αιτωλοακαρνανία και στη Φθιώτιδα, συνολικής ισχύος 6,06 ΜW

 

Μονάδες ΑΠΕ

 

ΑΠΕ
ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΠΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΕ
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
  

ΣΥΝΟΛΟ 

666 MW 43 MW 211 MW 920 MW

 

click2review