Ανάπτυξη & Λειτουργία έργων ΑΠΕ - Protergia

Ανάπτυξη & λειτουργία έργων ΑΠΕ

A+ A-

Στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο Τομέας Ενέργειας της MYTILINEOS παράγει ηλεκτρική ενέργεια από Αιολικά πάρκα (175 MW σε λειτουργία), από Φωτοβολταϊκούς σταθμούς (11,5 MW σε λειτουργία) και από μικρά Υδροηλεκτρικά έργα (6 MW σε λειτουργία).

 

Αιολικά Πάρκα

  • 3 Αιολικά Πάρκα στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, συνολικής ισχύος 55 MW
  • 5 Αιολικά Πάρκα στην Κάρυστο Ευβοίας, συνολικής ισχύος 34 ΜW
  • 1 Αιολικό Πάρκο στη Δωρίδα Φωκίδας,  ισχύος 14 MW
  • 1 Αιολικό Πάρκο στην Τροιζήνα Αττικής, ισχύος 11,5 MW
  • 1 Αιολικό Πάρκο στον Ορχομενό Βοιωτίας, ισχύος 12 MW
  • 1 Αιολικό Πάρκο στην Αμφιλοχία Αιτωλοκαρνανίας, ισχύος 48 MW

 

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί

  • 3 Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί, στην Άρτα, στη Βοιωτία και στην Αιτωλοακαρνανία, συνολικής ισχύος 11,5 MW

 

Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί

  • 4 Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί στην Αιτωλοακαρνανία και στη Φθιώτιδα, συνολικής ισχύος 6 ΜW

 

Μονάδες ΑΠΕ

 

ΑΠΕ
ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΠΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΕ
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
  

ΣΥΝΟΛΟ 

636 MW 30 MW 193 MW 859 MW