Νέα

Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου

04.04.2023

Η εταιρεία είναι πλήρως έτοιμη για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 43 του ισχύοντος Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

Σε συνέχεια της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) υπ’ αριθμ. 203/2023, η MYTILINEOS ορίζεται ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου για το δίκτυο διανομής Κεντρικής Μακεδονίας, για διάστημα ενός (1) έτους από την 01.04.2023 μέχρι τις 31.03.2024. Η εταιρεία είναι πλήρως έτοιμη για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 43 του ισχύοντος Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

Η υπηρεσία Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου παρέχεται προσωρινά και για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη προμήθεια φυσικού αερίου σε πελάτες οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από προμηθευτή λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους, ή εξαιτίας γεγονότων που εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους. (Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου ΦΕΚ Β 1969/1.6.2018).

H προμήθεια Φυσικού Αερίου υπό καθεστώς Τελευταίου Καταφυγίου από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου λαμβάνει χώρα χωρίς να απαιτείται η κατάρτιση Σύμβασης Προμήθειας και καταβολή εγγύησης από πλευράς πελάτη. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης με Προμηθευτή της επιλογής τους.

Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις που εφαρμόζει η Protergia (MYTILINEOS) στους πελάτες φυσικού αερίου υπό καθεστώς Τελευταίου Καταφυγίου στο δίκτυο διανομής Κεντρικής Μακεδονίας έχουν οριστεί στην υπ’ αριθμ. 203/2023 απόφαση της ΡΑΕ, ως οι προσαυξημένες κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) ανταγωνιστικές χρεώσεις των εξής τιμολογίων:

(α) Τιμολόγιο Προμήθειας «Protergia Φυσικό Αέριο Οικιακό Αυτόνομο/Κοινόχρηστο Plus» για οικιακές παροχές φυσικού αερίου,

(β) Τιμολόγιο Προμήθειας «Protergia Φυσικό Αέριο Εμπορικό Plus» για επαγγελματικές παροχές φυσικού αερίου

Σχετικά Νέα

Η MYTILINEOS συνεχίζει το στρατηγικό πλάνο περαιτέρω καθετοποίησής της στην λιανική αγορά ενέργειας

Η κατάκτηση του τίτλου “Energy Supplier of the Year” δρέπει τους καρπούς μας και μας ενθαρρύνει για νέους στόχους που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση.

CHARGE
100%
329km

Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης σήμερα

Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί σημαντικό βήμα στην παγκόσμια προσπάθεια για ένα πράσινο μέλλον και δεσμευόμαστε να εξασφαλίσουμε στους πελάτες μας μια εύκολη μετάβαση στη νέα εποχή των μετακινήσεων. Βρισκόμαστε στο πλευρό του οδηγού όπου και αν βρίσκεται, με το δίκτυο ταχείας και υπερταχείας φόρτισης που συνεχώς αναπτύσσουμε στην Ελλάδα. Με στρατηγικές συνεργασίες τόσο με δημόσιους φορείς όσο και με σχετικές επιχειρήσεις, δουλεύουμε αδιάκοπα για να καλύψουμε πλήρως όλες τις ανάγκες ηλεκτροκίνησης που έχετε.

Μάθετε για την υπηρεσία