Μείγμα Καυσίμου

A+ A-
ΜΕΙΓΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
(2018)
ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΣΥΝΟΛΟ
(2018)
ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΚΡΗΤΗ
(2018)
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ 29% 0,0% 0,0%

ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ

0,0%

82,3%

78%
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 27,5% 0,0% 0,0%
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 9,8% 0,0% 0,0%
ΑΠΕ 21,6% 17,7%

22%

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 12,2% 0,0% 0,0%
TOTAL 100,0%

100,0%

100,0%