Χρεώσεις Φυσικού Αερίου - Οικιακό Αυτόνομο

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου μέχρι Αύγουστο 2023

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου (Μη Εμπορικά Διαθέσιμα από Αυγ-23)

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου NEW
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh: [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www,powernext,com/futures-market-data» ] / 1000 + [0,01 €/kWh]
Τιμολόγιο: Βασικό:
Οικιακό Αυτόνομο/Κοινόχρηστο
Plus
Προωθητική Double Energy:
Οικιακό Αυτόνομο/Κοινόχρηστο
MVP Plus
Προωθητική Single:
Οικιακό Αυτόνομο/Κοινόχρηστο
Single Plus
 Πάγιο €/μήνα 1,0 5,0 5,0
Protergia Επιστροφή - 100€ συνέπειας
(ή 30€ εκτός συνέπειας)
70€ συνέπειας
(ή 20€ εκτός συνέπειας)
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)
Οκτώβριος 2022 0,21550 0,21550 0,21550
Νοέμβριος 2022 0,14857 0,14857 0,14857
Δεκέμβριος 2022 0,12836 0,12836 0,12836
Ιανουάριος 2023 0,12937 0,12937 0,12937
Φεβρουάριος 2023 0,07454 0,07454 0,07454
Μάρτιος 2023 0,06321 0,06321 0,06321
Απρίλιος 2023 0,05401 0,05401 0,05401
Μάιος 2023 0,05254 0,05254 0,05254
Ιούνιος 2023 0,04195 0,04195 0,04195
Ιούλιος 2023 0,04214 0,04214 0,04214
Αύγουστος 2023 0,03989 0,03989 0,03989
Σεπτέμβριος 2023 0,04472 0,04472 0,04472
Οκτώβριος 2023 0,04657 0,04657 0,04657
Νοέμβριος 2023 0,05672 0,05672 0,05672
Δεκέμβριος 2023 0,05601 0,05601 0,05601
Ιανουάριος 2024 0,04664 0,04664 0,04664
Φεβρουάριος 2024 0,04000 0,04000 0,04000
Μάρτιος 2024 0,03603 0,03603 0,03603
Απρίλιος 2024 0,03675 0,03675 0,03675

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.
Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά Οικιακούς πελάτες εντός ή εκτός Αττικής με Αυτόνομη Θέρμανση ή  Κεντρική Θέρμανση. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή στο ίδιο ΑΦΜ.

*Αφορά στο δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή όρων αναπροσαρμογής των χρεώσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.8 της Σύμβασης Προμήθειας. Η Protergia, από 1/1/2022 δεν χρέωσε καθόλου Ρήτρα TTF στα Τιμολόγια «Φυσικό Αέριο Οικιακό Αυτόνομο», «Φυσικό Αέριο Οικιακό Κοινόχρηστο» και «Φυσικό Αέριο Εμπορικό», ενώ στις Προωθητικές απορρόφησε πολύ μεγάλο μέρος της χρέωσης της Ρήτρας TTF, ανακοινώνοντας την τελική χρέωση ή πίστωση στον παραπάνω πίνακα. Για τον υπολογισμό της Ρήτρας TTF δείτε περισσότερα εδώ.

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου προ Νοεμβρίου 2022

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου: Οικιακό Αυτόνομο (old TTF)

Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh: [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www,powernext,com/futures-market-data» ] / 1000
 + [0,0128 €/kWh]  + [0,0237 €/kWh]  
Τιμολόγιο: Φυσικό Αέριο
Οικιακό Αυτόνομο
Προωθητική Double Energy:
Οικιακό Αυτόνομο MAX 35%
Προωθητική
Οικιακό Αυτόνομο 20%
Φυσικό Αέριο
Οικιακό Αυτόνομο
Προωθητική Double Energy:
Οικιακό Αυτόνομο MVP 50%
Προωθητική
Οικιακό Αυτόνομο 40%
Ρήτρα TTF* (€/kWh)
 Πάγιο €/μήνα 4,5 3,5 3,5 4,5 3,95 3,95  
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)
Σεπτέμβριος 2020 0,02099 0,01364 0,01679 - - - -
Οκτώβριος 2020 0,02426 0,01577 0,01941 - - - -
Νοέμβριος 2020 0,02697 0,01753 0,02158 - - - -
Δεκέμβριος 2020 0,02669 0,01735 0,02135 - - - -
Ιανουάριος 2021 0,02904 0,01888 0,02323 - - - -
Φεβρουάριος 2021 0,03312 0,02153 0,02650 - - - -
Μάρτιος 2021 0,03039 0,01975 0,02431 - - - -
Απρίλιος 2021 0,03022 0,01964 0,02418 - - - -
Μάιος 2021 0,03303 0,02147 0,02643 - - - -
Ιούνιος 2021 0,03774 0,02453 0,03019 - - - -
Ιούλιος 2021 0,04154 0,02700 0,03323 0,05244 0,02622 0,03146 -
Αύγουστος 2021 0,04864 0,03162 0,03891 0,05954 0,02977 0,03573 -
Σεπτέμβριος 2021 0,05705 0,03708 0,04564 0,06795 0,03398 0,04077 -
Οκτώβριος 2021 0,07678 0,04991 0,06143 0,08768 0,04384 0,05261 -
Νοέμβριος 2021 0,10572 0,06872 0,08458 0,11662 0,05831 0,06997 0,07972
Δεκέμβριος 2021 0,09418 0,06122 0,07534 0,10508 0,05254 0,06305 0,05000
Ιανουάριος 2022 0,12870 0,08366 0,10296 0,13960 0,06980 0,08376 0,06200
Φεβρουάριος 2022 0,09731 0,06325 0,07784 0,10821 0,05410 0,06492 0,02800
Μάρτιος 2022 0,09378 0,06096 0,07503 0,10468 0,05234 0,06281 0,02800
Απρίλιος 2022 0,14290 0,09289 0,11432 0,15380 0,07690 0,09228 0,03300
Μάιος 2022 0,11604 0,07542 0,09283 0,12694 0,06347 0,07616 0,03300
Ιούνιος 2022 0,10715 0,06965 0,08572 0,11805 0,05902 0,07083 0,03300
Ιούλιος 2022 0,11902 0,07736 0,09522 0,12992 0,06496 0,07795 0,03300
Αύγουστος 2022 0,18259 0,11868 0,14607 0,19349 0,09674 0,11609 0,04500
Σεπτέμβριος 2022 0,24648 0,16021 0,19718 0,25738 0,12869 0,15443 0,06300
Οκτώβριος 2022 0,21830 0,14190 0,17464 0,22920 0,11460 0,13752 0,05600
Νοέμβριος 2022 0,15137 0,09839 0,12109 0,16227 0,08113 0,09736 0,03700
Δεκέμβριος 2022 0,13116 0,08526 0,10493 0,14206 0,07103 0,08524 0,03300
Ιανουάριος 2023 0,13217 0,08591 0,10573 0,14307 0,07153 0,08584 0,03000
Φεβρουάριος 2023 0,07734 0,05027 0,06187 0,08824 0,04412 0,05294 0,02500
Μάρτιος 2023 0,06601 0,04291 0,05281 0,07691 0,03846 0,04615 0,01300
Απρίλιος 2023 0,05681 0,03693 0,04545 0,06771 0,03386 0,04063 0,01500
Μάιος 2023 0,05534 0,03597 0,04428 0,06624 0,03312 0,03975 0,01500
Ιούνιος 2023 0,04475 0,02909 0,03580 0,05565 0,02783 0,03339 0,00838
Ιούλιος 2023 0,04494 0,02921 0,03595 0,05584 0,02792 0,03350 0,00860
Αύγουστος 2023 0,04269 0,02775 0,03416 0,05359 0,02680 0,03216 0,00598
Σεπτέμβριος 2023 0,04752 0,03089 0,03802 0,05842 0,02921 0,03505 0,01163
Οκτώβριος 2023 0,04937 0,03209 0,03949 0,06027 0,03013 0,03616 0,01378
Νοέμβριος 2023 0,05952 0,03869 0,04761 0,07042 0,03521 0,04225 0,01200
Δεκέμβριος 2023 0,05881 0,03823 0,04705 0,06971 0,03486 0,04183 0,01200
Ιανουάριος 2024 0,04944 0,03214 0,03956 0,06034 0,03017 0,03621 0,01387
Φεβρουάριος 2024 0,04280 0,02782 0,03424 0,05370 0,02685 0,03222 0,00610
Μάρτιος 2024 0,03883 0,02524 0,03106 0,04973 0,02486 0,02984 0,00145
Απρίλιος 2024 0,03955 0,02571 0,03164 0,05045 0,02523 0,03027 0,00230

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.
Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά Οικιακούς πελάτες εντός ή εκτός Αττικής με Αυτόνομη Θέρμανση ή  Κεντρική Θέρμανση. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή στο ίδιο ΑΦΜ.

*Αφορά στο δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή όρων αναπροσαρμογής των χρεώσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.8 της Σύμβασης Προμήθειας. Η Protergia, από 1/1/2022 δεν χρέωσε καθόλου Ρήτρα TTF στα Τιμολόγια «Φυσικό Αέριο Οικιακό Αυτόνομο», «Φυσικό Αέριο Οικιακό Κοινόχρηστο» και «Φυσικό Αέριο Εμπορικό», ενώ στις Προωθητικές απορρόφησε πολύ μεγάλο μέρος της χρέωσης της Ρήτρας TTF, ανακοινώνοντας την τελική χρέωση ή πίστωση στον παραπάνω πίνακα. Για τον υπολογισμό της Ρήτρας TTF δείτε περισσότερα εδώ.

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου προ Δεκεμβρίου 2020

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου: Οικιακό Αυτόνομο

Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh: [Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία] 
 + [0,0088€/kWh]  + [0,0106 €/kWh]
Τιμολόγιο: Φυσικό Αέριο
Οικιακό Αυτόνομο
(έως Σεπ-18)
Προωθητική Double Energy:
Οικιακό Αυτόνομο Double 25%
(έως Σεπ-18)
Προωθητική
Οικιακό Αυτόνομο 20%
(έως Σεπ-18)
Φυσικό Αέριο
Οικιακό Αυτόνομο
(από Οκτ-18 έως Δεκ-20)
Προωθητική Double Energy:
Οικιακό Αυτόνομο Double 30%
(από Οκτ-18 έως Φεβ-20)
Προωθητική
Οικιακό Αυτόνομο 15%
(από Οκτ-18 έως Νοε-19)
Προωθητική Double Energy:
Οικιακό Αυτόνομο MAX 35%
(από Μαρ-20 έως Δεκ-20)
Προωθητική
Οικιακό Αυτόνομο 20%
(από Δεκ-19 έως Δεκ-20)
 Πάγιο €/μήνα 4,5 2,5 2,5 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)
Φεβρουάριος 2018 0,02733 0,02049 0,02186 - - - - -
Μάρτιος 2018 0,02724 0,02043 0,02179 - - - - -
Απρίλιος 2018 0,02957 0,02218 0,02366 - - - - -
Μάιος 2018 0,02962 0,02222 0,02370 - - - - -
Ιούνιος 2018 0,02976 0,02232 0,02381 - - - - -
Ιούλιος 2018 0,03206 0,02405 0,02565 - - - - -
Αύγουστος 2018 0,03183 0,02387 0,02547 - - - - -
Σεπτέμβριος 2018 0,03197 0,02398 0,02558 - - - - -
Οκτώβριος 2018 0,03411 0,02558 0,02728 0,03591 0,02513 0,03052 - -
Νοέμβριος 2018 0,03375 0,02531 0,02700 0,03555 0,02489 0,03022 - -
Δεκέμβριος 2018 0,03351 0,02513 0,02681 0,03531 0,02472 0,03002 - -
Ιανουάριος 2019 0,03422 0,02567 0,02738 0,03602 0,02521 0,03062 - -
Φεβρουάριος 2019 0,03437 0,02578 0,02749 0,03617 0,02532 0,03074 - -
Μάρτιος 2019 0,03429 0,02572 0,02743 0,03609 0,02526 0,03067 - -
Απρίλιος 2019 0,03273 0,02455 0,02619 0,03453 0,02417 0,02935 - -
Μάιος 2019 0,03258 0,02444 0,02607 0,03438 0,02407 0,02922 - -
Ιούνιος 2019 0,03275 0,02457 0,02620 0,03455 0,02419 0,02937 - -
Ιούλιος 2019 0,03259 0,02444 0,02607 0,03439 0,02408 0,02923 - -
Αύγουστος 2019 0,03292 0,02469 0,02634 0,03472 0,02431 0,02952 - -
Σεπτέμβριος 2019 0,03284 0,02463 0,02627 0,03464 0,02424 0,02944 - -
Οκτώβριος 2019 0,03227 0,02421 0,02582 0,03407 0,02385 0,02896 - -
Νοέμβριος 2019 0,03220 0,02415 0,02576 0,03400 0,02380 0,02890 - -
Δεκέμβριος 2019 0,03217 0,02413 0,02573 0,03397 0,02378 0,02887 - 0,02717
Ιανουάριος 2020 0,03136 0,02352 0,02509 0,03316 0,02321 0,02818 - 0,02653
Φεβρουάριος 2020 0,03049 0,02287 0,02439 0,03229 0,02260 0,02744 - 0,02583
Μάρτιος 2020 0,03133 0,02350 0,02507 0,03313 0,02319 0,02816 0,02154 0,02651
Απρίλιος 2020 0,02695 0,02021 0,02156 0,02875 0,02012 0,02443 0,01869 0,02300
Μάιος 2020 0,02533 0,01900 0,02027 0,02713 0,01899 0,02306 0,01764 0,02171
Ιούνιος 2020 0,02541 0,01906 0,02033 0,02721 0,01905 0,02313 0,01769 0,02177
Ιούλιος 2020 0,02111 0,01583 0,01689 0,02291 0,01604 0,01947 0,01489 0,01833
Αύγουστος 2020 0,02073 0,01555 0,01658 0,02253 0,01577 0,01915 0,01465 0,01802
Σεπτέμβριος 2020 0,02090 0,01568 0,01672 0,02270 0,01589 0,01930 0,01476 0,01816
Οκτώβριος 2020 0,02036 0,01527 0,01629 0,02216 0,01551 0,01883 0,01440 0,01773
Νοέμβριος 2020 0,02040 0,01530 0,01632 0,02220 0,01554 0,01887 0,01443 0,01776
Δεκέμβριος 2020 0,02105 0,01579 0,01684 0,02285 0,01599 0,01942 0,01485 0,01828

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.
Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά Οικιακούς πελάτες εντός ή εκτός Αττικής με Αυτόνομη Θέρμανση ή  Κεντρική Θέρμανση. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή στο ίδιο ΑΦΜ

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.  
Αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη της εγκατάστασής τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Αφορά Οικιακούς πελάτες εντός ή εκτός Αττικής με Αυτόνομη Θέρμανση ή  Κεντρική Θέρμανση. Η Προωθητική Double Energy αφορά πελάτες των παραπάνω κατηγοριών με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στο ίδιο ΑΦΜ.

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου για πρώην πελάτες WATT+VOLT

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου zerO gas

  Οικιακό Αυτόνομο Οικιακό Κεντρικό Επιχειρηματικό
Πάγιο (€/μήνα) 0 0 0
  Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh) Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh) Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)
Νοέμβριος 2022 0,12845 0,12295 0,12245
Δεκέμβριος 2022 0,13264 0,12714 0,12664
Ιανουάριος 2023 0,12074 0,11524 0,11474
Φεβρουάριος 2023 0,07173 0,06623 0,06573
Μάρτιος 2023 0,0617 0,0562 0,0557
Απρίλιος 2023 0,04977 0,04427 0,04377
Μάϊος 2023 0,05278 0,04728 0,04678
Ιούνιος 2023 0,03508 0,02958 0,02908
Ιούλιος 2023 0,03771 0,03221 0,03171
Αύγουστος 2023 0,03143 0,02593 0,02543
Σεπτέμβριος 2023 0,03821 0,03271 0,03221
Οκτώβριος 2023 0,04926 0,04376 0,04326
Νοέμβριος 2023 0,04395 0,03845 0,03795
Δεκέμβριος 2023 0,05433 0,04883 0,04833
Ιανουάριος 2024 0,04704 0,04154 0,04104
Φεβρουάριος 2024 0,04154 0,03604 0,03554
Μάρτιος 2024 0,03703 0,03153 0,03103

Οι χρεώσεις Προμήθειας αφορούν στη χρέωση για την κατανάλωση φυσικού αερίου η οποία προκύπτει από τη μετατροπή των μετρηθέντων m3 σε kWh, για την τιμολογηθείσα περίοδο κατανάλωσης. Στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις συμπεριλαμβάνονται κόστη που επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις χρεώσεις των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, οι οποίες και αποδίδονται στους αντίστοιχους Διαχειριστές.

Λοιπές Χρεώσεις Υπερ Τρίτων: Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) – Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 2536/23.09.14), Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) – Ν.3986/2011 & Ν.4389/2016. Ειδικό τέλος (5‰) – Ν.2093/92

Λοιπές Χρεώσεις Υπερ Τρίτων:

Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) – Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 2536/23.09.14)

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) – Ν.3986/2011 & Ν.4389/2016

Ειδικό τέλος (5‰) – Ν.2093/92

Όλες οι χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε Φ.Π.Α 6% (ή ως εκάστοτε ο φόρος αυτός ανέρχεται και ισχύει)

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου DUAL POWER

  Οικιακό Αυτόνομο Οικιακό Κεντρικό Επιχειρηματικό
Πάγιο €/Μήνα  4,5 0 0
  Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh) Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh) Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)
Ιανουάριος 2021 0,02001 0,02421 0,02421
Φεβρουάριος 2021 0,02206 0,02626 0,02626
Μάρτιος 2021 0,02078 0,02498 0,02498
Απρίλιος 2021 0,02160 0,02580 0,02580
Μάϊος 2021 0,02127 0,02547 0,02547
Ιούνιος 2021 0,02237 0,02657 0,02657
Ιούλιος 2021 0,02441 0,02861 0,02861
Αύγουστος 2021 0,02535 0,02955 0,02955
Σεπτέμβριος 2021 0,03068 0,03488 0,03488
Οκτώβριος 2021 0,08085 0,08165 0,08115
Νοέμβριος 2021 0,10116 0,10196 0,10146
Δεκέμβριος 2021 0,09447 0,09527 0,09477
Ιανουάριος 2022 0,12244 0,12324 0,12274
Φεβρουάριος 2022 0,09023 0,09103 0,09053
Μάρτιος 2022 0,08569 0,08649 0,08599
Απρίλιος 2022 0,13080 0,13160 0,13110
Μάϊος 2022 0,09887 0,09967 0,09917
Ιούνιος 2022 0,07663 0,07743 0,07693
Ιούλιος 2022 0,08585 0,08665 0,08615
Αύγουστος 2022 0,11324 0,11404 0,11354
Σεπτέμβριος 2022 0,1475 0,1483 0,1478
Οκτώβριος 2022 0,1326 0,1334 0,1329
Νοέμβριος 2022 0,12215 0,12295 0,12245
Δεκέμβριος 2022 0,12634 0,12714 0,12664
Ιανουάριος 2023 0,11444 0,11524 0,11474
Φεβρουάριος 2023 0,06543 0,06623 0,06573
Μάρτιος 2023 0,0554 0,0562 0,0557
Απρίλιος 2023 0,04347 0,04427 0,04377
Μάϊος 2023 0,04648 0,04728 0,04678
Ιούνιος 2023 0,02878 0,02958 0,02908
Ιούλιος 2023 0,03141 0,03221 0,03171
Αύγουστος 2023 0,02513 0,02593 0,02543
Σεπτέμβριος 2023 0,03191 0,03271 0,03221
Οκτώβριος 2023 0,04296 0,04376 0,04326
Νοέμβριος 2023 0,03765 0,03845 0,03795
Δεκέμβριος 2023 0,04803 0,04883 0,04833
Ιανουάριος 2024 0,04074 0,04154 0,04104
Φεβρουάριος 2024 0,03524 0,03604 0,03554
Μάρτιος 2024 0,03073 0,03153 0,03103

Οι χρεώσεις Προμήθειας αφορούν στη χρέωση για την κατανάλωση φυσικού αερίου η οποία προκύπτει από τη μετατροπή των μετρηθέντων m3 σε kWh, για την τιμολογηθείσα περίοδο κατανάλωσης. Στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις συμπεριλαμβάνονται κόστη που επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις χρεώσεις των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, οι οποίες και αποδίδονται στους αντίστοιχους Διαχειριστές.

Λοιπές Χρεώσεις Υπερ Τρίτων: Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) – Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 2536/23.09.14), Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) – Ν.3986/2011 & Ν.4389/2016. Ειδικό τέλος (5‰) – Ν.2093/92

Λοιπές Χρεώσεις Υπερ Τρίτων:

Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) – Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 2536/23.09.14)

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) – Ν.3986/2011 & Ν.4389/2016

Ειδικό τέλος (5‰) – Ν.2093/92

Όλες οι χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε Φ.Π.Α 6% (ή ως εκάστοτε ο φόρος αυτός ανέρχεται και ισχύει)