Πράσινο Πιστοποιητικό

H Protergia,ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, στέκεται δίπλα και στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενισχύσουν το πράσινο προφίλ τους

Πράσινο Πιστοποιητικό

Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, στέκεται δίπλα και στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενισχύσουν το πράσινο προφίλ τους μέσω της μείωσης του ενεργειακού τους αποτυπώματος (μείωση της ποσότητας σε διοξείδιο του άνθρακα CO2 που εκλύουν στην ατμόσφαιρα οι καθημερινές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι οποίες σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας), διαθέτοντας Πράσινα Πιστοποιητικά.

Το Πράσινο Πιστοποιητικό αποτελεί τη βεβαίωση της MYTILINEOS στον πελάτη ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που κατανάλωσε στην εγκατάστασή του και εκπροσωπείται από την Protergia, έχει παραχθεί ισόποση ενέργεια από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή/και Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Εγγυήσεις Προέλευσης).

Η MYTILINEOS, έχει δημιουργήσει και διατηρεί μερίδα στο μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης, το οποίο τηρεί η εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης» (ΔΑΠΕΕΠ), και είναι σε θέση να προσκομίσει έπειτα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος της επιχείρησης Βεβαιώσεις Ανάκλησης Εγγυήσεων Προέλευσης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 3468/2006 και της υπ’ αριθ. υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/οικ.8786/06.05.2010, ΦΕΚ 646 Β’/14.05.2010).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο gos@mytilineos.gr.

Δεν έχει όρια το μέλλον που μπορείς να φτιάξεις

Σε μια χώρα γεννημένη από ήλιο, αέρα και νερό, εμείς στην Protergia βάζουμε όλη μας τη γνώση και την καινοτομία και δημιουργούμε μία ενέργεια φιλική, ανεξάντλητη και πολύ πιο πράσινη. Την ενέργεια που οδηγεί τη χώρα μας μπροστά και δείχνει τον μόνο δρόμο για το μέλλον του πλανήτη.

Δες το βίντεο
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies