Υπηρεσία Energy Control Large

Για ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος μεγαλύτερη από 2.200MWh.
Control Large

Protergia Energy Control Large

Έχοντας τον έλεγχο της κατανάλωσης της εγκατάστασης σε πραγματικό χρόνο σε τρία σημεία, με την ολοκληρωμένη λύση «Protergia Energy Control LARGE», καλύπτονται οι πρώτες απαιτήσεις της εγκατάστασης.

Προσφερόμενα ψηφιακά εργαλεία:

Online έλεγχος της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο σε τρία σημεία.

Διαχωρισμός της κατανάλωσης των φορτίων ανά χρήση.

Ανάλυση της κατανάλωσης εντός/εκτός ωραρίου λειτουργίας ή ανά βάρδια.

Διαγράμματα (dashboard) για την παραστατική απεικόνιση των δεδομένων κατανάλωσης.

Εβδομαδιαία τυποποιημένη απολογιστική (ανάλυση) report κατανάλωσης.

Ψηφιακή ειδοποίηση (alarm) για ασυνήθιστα υψηλές καταναλώσεις εκτός ωραρίου λειτουργίας.

Απεικόνιση σε γράφημα της περιοδικότητας και της συχνότητας αιχμών κατανάλωσης και σύγκριση με προηγούμενα έτη από δεδομένα κατανάλωσης Μέσης Τάσης (portal ΔΕΔΔΗΕ).

Όροι και προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του πακέτου:

Χρήση της ειδικής ψηφιακής μετρητικής διάταξης eTactica (περιλαμβάνεται στο πακέτο μαζί με ηλεκτρολογικό πίνακα), 3.000Α γενικός διακόπτης και 500Α τα υπόλοιπα δύο σημεία (στον ίδιο πίνακα και κάτω από τον ίδιο γενικό διακόπτη), σύνδεση στο Internet.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;

Ξεκινήστε τώρα!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα σας καλέσουμε άμεσα!

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
This field is required*
This field is required*
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους