Υπηρεσία Energy Control Heavy

Για ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος μεγαλύτερη από 4.300MWh.

Control Heavy

Protergia Energy Control HEAVY

Η ολοκληρωμένη επαγγελματική λύση «Protergia Energy Control HEAVY» καλύπτει τις ανάγκες πολλαπλών φορτίων, επιτρέποντας τον έλεγχο της κατανάλωσης της εγκατάστασης σε πραγματικό χρόνο σε οκτώ σημεία.

Προσφερόμενα ψηφιακά εργαλεία:

Online έλεγχος της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο σε τρία σημεία.

Διαχωρισμός της κατανάλωσης των φορτίων ανά χρήση.

Ανάλυση της κατανάλωσης εντός/εκτός ωραρίου λειτουργίας ή ανά βάρδια.

Διαγράμματα (dashboard) για την παραστατική απεικόνιση των δεδομένων κατανάλωσης.

Ενεργειακή ανάλυση (energy report) με βάση τα δεδομένα κατανάλωσης των 3 πρώτων μηνών.

Ψηφιακή ειδοποίηση (alarm) για ασυνήθιστα υψηλές καταναλώσεις εκτός ωραρίου λειτουργίας.

Απεικόνιση σε γράφημα της περιοδικότητας και της συχνότητας αιχμών κατανάλωσης και σύγκριση με προηγούμενα έτη από δεδομένα κατανάλωσης Μέσης Τάσης (portal ΔΕΔΔΗΕ).

Όροι και προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του πακέτου:

Χρήση της ειδικής ψηφιακής μετρητικής διάταξης eTactica (περιλαμβάνεται στο πακέτο μαζί με ηλεκτρολογικό πίνακα), 3.000Α για δύο 3φασικούς διακόπτες, 500Α για 4 3φασικούς διακόπτες και 200Α τα υπόλοιπα σημεία (στον ίδιο πίνακα και κάτω από τον ίδιο γενικό διακόπτη), σύνδεση στο Internet.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;

Ξεκινήστε τώρα!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα σας καλέσουμε άμεσα!

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
This field is required*
This field is required*
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους