Υπηρεσία Business Control

Λύσεις και προτάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης κάθε επιχείρησης.

Business Contrl Hero
Θέλετε να παρακολουθείτε 24 ώρες το 24ωρο την εγκατάστασή σας;

My Energy Tracker

Για να παρακολουθείτε 24 ώρες το 24ωρο την εγκατάστασή σας.

 • Στην Protergia σας παρέχουμε πρωτοποριακές ψηφιακές λύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης με στόχο:
 • Να μειώσετε το ενεργειακό κόστος σας
 • Να περιορίσετε σημαντικά τη σπατάλη ενέργειας
 • Να χαρτογραφήσετε τις ενεργειακές επιδόσεις της εγκατάστασής σας
 • Να εκτιμήσετε την κατανάλωση ενέργειας
 • Να δέχεστε ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται καταναλώσεις μη κανονικές
 • Να θέσετε στόχους ενεργειακής εξοικονόμησης (Energy Performance Indicators - EnPIs) και να τους πετύχετε

Η πλατφόρμα myenergytracker αναπτύχθηκε από την SenseOne, μέλος του Ομίλου SingularLogic, και στηρίζεται στη λειτουργία της SenseOne IoT Platform, την καινοτομική διεθνή πλατφόρμα Internet of Things του Ομίλου SingularLogic.

Ψάχνετε τον δικό σας energy advisor;

Energy Audit

Σύμβουλος ενέργειας, γιατί μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει όλες τις ανάγκες σας.

Αποκτήστε τον δικό σας εξειδικευμένο σύμβουλο ενέργειας και παρακολουθήστε αναλυτικά την κατανάλωση ενέργειας εντός της εγκατάστασής σας, μέσω της διενέργειας ενεργειακού ελέγχου στις βασικές ενεργοβόρες υποδομές. Μέσω μελέτης θα εντοπίσετε με τη βοήθεια του συμβούλου τις πιθανές ενδείξεις σπατάλης ενέργειας στις εγκαταστάσεις σας και θα θέσετε μαζί στόχους ενεργειακής εξοικονόμησης. Διατηρώντας ταυτόχρονα σταθερή την απόδοση της επιχειρηματικής μονάδας σας, άρα και τη δραστηριότητά σας.

Είστε υπόχρεοι βάσει του άρθρ. 10 του Ν. 4342/2015;

Energy Compliance Services

Για να λειτουργεί η επιχείρηση βάσει του άρθρ. 10 του Ν. 4342/2015.

Σας βοηθάμε να προετοιμάσετε την επιχείρησή σας, υπό την επίβλεψη έμπειρης ομάδας ενεργειακών ελεγκτών, για τη συμμόρφωσή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 10 του Ν. 4342/2015, περί διενέργειας ενεργειακού ελέγχου στην εγκατάστασή σας.

Η ομάδα των ενεργειακών ελέγχων απαρτίζεται από ενεργειακούς ελεγκτές και μηχανικούς, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία στις μετρήσεις ενεργειακής απόδοσης και σας παρέχουν κάθε πληροφορία και υποστήριξη σχετικά με την διαδικασία προσαρμογής της επιχείρησής σας στις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και στα όσα περιγράφονται στον σχετικό οδηγό ενεργειακών ελέγχων.

Επιθυμείτε να βελτιώσετε την ενεργειακή επίδοση της εγκατάστασής σας;

Smart Metering Services

Η Protergia προσφέρει λύσεις και στους επαγγελματικούς πελάτες που επιθυμούν να παρακολουθούν την ενεργειακή συμπεριφορά του συνόλου της εγκατάστασής τους 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο, μέσω ενός συνδυαστικού πακέτου λογισμικού (SenseOne IoT Platform) και εγκατάστασης του δικού σας δικτύου «έξυπνων» μετρητών.

Με τη βοήθεια των έξυπνων μετρητών που τοποθετούνται (συνήθως) στους πιο ενεργοβόρους εξοπλισμούς της επιχείρησης, επιτυγχάνεται:

 • οnline άντληση των ενεργειακών δεδομένων από ενεργοβόρους εξοπλισμούς και υποδομές της εγκατάστασης διακριτά αλλά και για το σύνολό της
 • online εντοπισμός μη κανονικών καταναλώσεων, με βάση προκαθορισμένα όρια, μέσω αυτοματοποιημένων σημάτων (alerts, alarms, notifications)
 • μέτρηση και πιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας της εγκατάστασης σε σχέση με τoυς προκαθορισμένους στόχους ενεργειακής εξοικονόμησης (EnPIs)
 • εξ’ αποστάσεως παρέμβαση στη λειτουργία των ενεργοβόρων υποδομών (π.χ. της θέρμανσης/ψύξης, του φωτισμού, των δικτύων Η/Υ κ.ά.)
 • σχεδόν άμεσος εντοπισμός της σπατάλης ενέργειας ανά κατηγορία και χρήση (όπως ενδεικτικά είναι η λειτουργία του κλιματισμού ή του εσωτερικού φωτισμού εκτός ωραρίου λειτουργίας της εγκατάστασης, η λειτουργία του εξωτερικού φωτισμού ή και φωτεινών επιγραφών κατά τη διάρκεια της ημέρας, η ταυτόχρονη λειτουργία θέρμανσης - ψύξης στον ίδιο χώρο κ.ά.)

Εξειδικευμένοι μηχανικοί της Senseone για την υλοποίηση της παραπάνω περιγραφόμενης λύσης, παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες παραμετροποίησης και ελέγχου της ορθής λειτουργίας της πλατφόρμας, εκπαίδευσης του χρήστη για την πλήρη αξιοποίηση των λειτουργικών δυνατοτήτων της καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης για θέματα χειρισμού της πλατφόρμας.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;

Ξεκινήστε τώρα!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα σας καλέσουμε άμεσα!

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
This field is required*
This field is required*
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους