Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Vision and values

A+ A-

Vision

...with the goal of sustainable growth at the heart of our business activities
...implementing innovative investments and projects in the energy sector
...with respect for the society, the environment and our people
...through the creation of value for our clients and business partners
...with competitive prices, high level of services and modern services for our customer's satisfaction...

 

 

vision-and-values

 

 

Values

Our core corporate values, coupled with our ethical and professional conduct rules, which govern the operation of Protergia are the following:

 

vision-and-values

click2review