Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Useful material

A+ A-

head image

 

Invoice sample

Applications ​

Authorizations

Documents

Various

To improve the dissemination of accurate and complete information to consumers, the European Commission has prepared a questionnaire for the European electricity consumers regarding issues that concern them in their daily transactions with electricity providers. The Greek edition of this questionnaire was edited by the Regulatory Authority for Energy (RAE).

This questionnaire is available for viewing from the website of RAE, at the following link: http://www.rae.gr/site/categories_new/consumers/faq/questonaire.csp. Alternatively, you can ask us to send it to you.
click2review