Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.
01
PROTERGIA
Home Care
Emergency technical assistance 24/7-365 days a year,  for electrical or natural gas failures, or fire damage.
icon-1-aligned
button image
02
PROTERGIA
Home Insurance
Insured contents for comprehensive coverage against theft, wear and tear, or natural disaster.
icon-2-aligned
button image
03
PROTERGIA
Net Metering
Program to install photovoltaic systems  for generating solar-based energy, offsetting it with electricity and reducing billed amounts.
button image
04
PROTERGIA
Gas Connect
Complete survey, supply and new installation of gas boiler through Protergia’s network of specialised partners.
button image
click2review