Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.
01
PROTERGIA
Business Care
Prompt technical assistance at any business   premises for electrical systems and natural gas installations.
icon-4-aligned
button image
02
PROTERGIA
Business Control
Solutions and recommendations for saving energy and improving energy efficiency for every business.
icon-5-aligned
button image
03
PROTERGIA
Energy Control
Solutions specially adapted to respond to your specific energy needs.   
button image
click2review