Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Be ON for your electricity!

A+ A-
What do you need to do?
  • Fill in easily the form with your contact details
    (name, VAT number, contact number, email)
  • Upload the required documents
    (copy of Personal ID, copy of most recent electricity bill,
    proof of payment of electricity bill)
  • enter the latest electricity meter readings.
 
The Protergia ON service is provided through web
and mobile application for IOS & Android

app_store google play

click2review