Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Protergia Charge Home Energy MVP

A+ A-
program icon
The future of electromobility, today!

Protergia Charge Home Energy MVP is specially designed for home customers and electric car owners and offers unique benefits:

  • 100% Green Electricity for your home & electric car!
  • 55% consistency discount on night energy billing and
  • 50% discount on consistency in the energy bill of the day!
  • No guarantee with payment via standing order bank account
  • Free myprotergia app: The control of consumption in your hands!

FURTHERMORE:

  • Win € 75 Gift in the 1st account, making your application online by filling out the form below
  • Protergia Home Insurance Free coverage on the contents of your home, up to 5,000 € / year
  • Protergia Net Metering 5% discount on the cost of installing a PV system on the roof!
 

Valid for new applications until 31/03/2022, for a 24-month contract.
 
  • Charges and discounts concern the competitive part of the tariffs, unless the supplier's right to apply terms of charge adjustment is activated. See more here  εδώ
 
 

Χρεώσεις:

 
Χρεώσεις ΜΕ έκπτωση συνέπειας
Χρεώσεις χωρίς έκπτωση συνέπειας
 
ΠΑΓΙΟ
ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ(€/kWh)
ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΥΧΤΑΣ(€/kWh)
ΠΑΓΙΟ
ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ(€/kWh)
ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΥΧΤΑΣ(€/kWh)
Protergia charge
home energy plus
(0-2000 kWh/4μηνο)
3,95
€/μήνα
0,0551
0,0355
3,95
€/μήνα
0,11028
0,07897
Protergia charge
home energy plus
(>2000 kWh/4μηνο)
0,0564
0,0355
0,11274
0,07897
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 
 

Στο κόστος ανταγωνιστικού σκέλους περιλαμβάνονται, η προμήθεια ενέργειας στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, οι χρεώσεις για τους λογαριασμούς προσαυξήσεων (ΛΠ2, ΛΠ3), οι χρεώσεις για τις απώλειες του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η χρέωση βάσει μεσοσταθμικού μεταβλητού κόστους θερμικών συμβατικών σταθμών (Χρέωση Ειδικού Λογαριασμού άρθρου 143 Ν.4001/2011) η χρέωση των εκπροσώπων φορτίου για τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (Άρθρο 23 Ν. 4414/2016) και τα κόστη του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ), όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 56/2012, ΦΕΚ Β 104/2012), και καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις:

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΣΕ kWh
(Για κατανάλωση
120 ημερών
)
ΧΡΕΩΣΗ
ΙΣΧΥΟΣ
(
/kVA*ΣΙ/έτος)
ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(
/kWh)
ΛΟΙΠΕΣ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ
(
/kWh)
ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
(Μοναδιαία
Πάγια Χρέωση)
(
/kVA*ΣΙ/έτος)
ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση) (
/kWh)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(
/kWh)
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
ΜΕΙΩΣΗΣ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ
(ETMEAP) (
/kWh)
0-1600 0,13 0,0056 0,00007 0,52 0,0213 0,00690 0,01700
1601-2000 0,05000
>2001 0,08500
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΥΧΤΑΣ
0-1600 0,00 0,00 0,00007 0,00 0,0000 0,00690 0,01700
1601-2000 0,01500
>2001 0,03000
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 
 

Discover the digital signature and sign your contract online, quickly, easily and with absolute security.

 

Regulated charges are the same for all consumers, depending on the particular tariff category and irrespective of the electricity supplier selected. They comprise the charges levied on all consumers who use the electricity infrastructures (i.e. the Hellenic Electricity Transmission System and the Hellenic Electricity Distribution Network), the charges for the provision of Services of General Interest and the Special Duty for the Reduction of Air Pollutant Emissions.
 

More details about the calculation of Regulated Charges

Useful information on the eligibility criteria for the application of the Social Residential Tariff and the Solidarity Services Tariff and for inclusion in the category of Vulnerable Customers.

 

See more

 

 
 
click2review