Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Protergia Επαγγελματικό Ρεύμα 1 Σταθερό 30%

A+ A-

Νέο
Protergia Επαγγελματικό 1 Σταθερό 30%
Τώρα η Protergia σου ΕΓΓΥΑΤΑΙ την ΤΙΜΗ για 1 ολόκληρο χρόνο!
Με 30% Έκπτωση Συνέπειας, χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, χωρίς κρυφές χρεώσεις

Το Protergia Επαγγελματικό 1 Σταθερό  απευθύνεται σε επαγγελματίες χαμηλής τάσης, με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25 kVA, και προσφέρουν:

  • Σταθερή τιμή για 1 ολόκληρο χρόνο
  • 30% έκπτωση συνέπειας στη χρέωση ενέργειας
  • Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, χωρίς κρυφές χρεώσεις
  • Χωρίς εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
  • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσία myprotergia 
  • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Protergia:

 

 

Χρέωση ΜΕ έκπτωση συνέπειας 30%

(€/kW/μήνα)

Χρέωση ΧΩΡΙΣ έκπτωση συνέπειας 30%

(€/kW/μήνα)

 

Πάγιο

(€/μήνα

Χρέωση ενέργειας (€/kWh)

Πάγιο

(€/μήνα)

Χρέωση ενέργειας (€/kWh)
Protergia Επαγγελματικό 1/1Β Σταθερό 30%  15

0,3318

15 0,4740  
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 

 

 Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 30/11/2022, για 12μηνη σύμβαση. Διαθέσιμο και για Κοινόχρηστες παροχές. 

 

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
 
ΧΡΕΩΣΗ
ΙΣΧΥΟΣ
(€/kVA*ΣΙ/έτος)
ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(€/kWh)
ΛΟΙΠΕΣ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ
(€/kWh)
ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
(Μοναδιαία
Πάγια Χρέωση)
(€/kVA*ΣΙ/έτος)
ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση) (€/kWh)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(€/kWh)
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
ΜΕΙΩΣΗΣ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ
(ETMEAP) (€/kWh)
0,51
0,0052
0,00007
1,46
(για παροχή έως και 25kVA)
0,0190
0,01824
0,01700
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 
 

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία τιμολογίου, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας), στις χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στο ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών ρύπων.

Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

click2review