Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Net Metering services

A+ A-

Protergia, in cooperation with EPC Business Unit of Mytilineos (METKA), undertakes the installation and all the necessary procedures for the connection to a net metering system using solar panels, while making a tangible contribution to protecting the environment and combating pollution.

Net metering allows you (your company) to generate your own electricity by offsetting your electricity usage as well as:

  • To decrease your electricity bill
  • To “save” electricity of the grid by exporting the excess electricity back to the distribution grid
  • To “store” the excess production from your net metering facility to consume it at other later time
  • To actively participate in protecting the environment, by producing “cleaner” electricity, regarding CO2 emissions
click2review