Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Natural gas supply

A+ A-

Protergia is also active in the supply of natural gas, in the final consumer, with the aim to provide natural gas to businesses, professionals and households, responding to the customer’s needs for competitive prices and modern, reliable services.
For this purpose products and services have designed, that offer unique benefits.

Today, customers who trust Protergia in order to meet their energy needs cover the entire market range, including large business groups, chain stores, banks, super markets, food industries, pharmaceutical companies, and thousands of households.                                         

click2review