Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

myenergytracker

A+ A-

Do you wish to survey your premises 24/7?

Protergia delivers useful and high-quality digital services, that can make a significant contribution to the sizing of cost reductions and offer energy efficiency opportunities to your enterprise.

tablet-mockup

“Myenergytracker” platform, which was developed by SenseOne, is in accordance with SenseOne IoT Platform which includes robotic processes for event-based interactions and smart tasks automation. “Myenergytracker” constitutes the key to gain these opportunities.

 

“Myenergytracker” platform gathers the following key features:

  • energy usage monitoring, based on a predefined energy baseline (i.e consumption analysis based on working vs non-working hours)
  • visualization of power consumption data via dashboards
  • energy measurements tracking throughout the day (per 15-minutes and/or any other reference period)
  • user-defined ex-post alarms handling mechanism (i.e. every time the daily consumption surpasses the user’s reference value)
click2review