Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.
02
PROTERGIA

Home Insurance

FREE coverage of your home’s contents for up to €5,000 for 1 year, in partnership with Eurolife ERB insurance!

Now, with “Home Insurance”, you can enjoy insurance coverage for damage caused to the contents of your home by:

  • Fire / lightning strike 
  • Explosion
  • Car or train collision 
  • Aeroplane crash 
  • Theft of contents after a break-in or robbery 
  • Flood, blizzard, storm, snow, weight of snow, hail, frost 
  • Water pipe leak 
click2review