Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

General Information

A+ A-
program icon

Useful Information  

Properties

 • It’s a natural product.
 • It’s lighter than air, and therefore in the event of leakage it is concentrated by eliminating the risk of explosion.
 • It is odorless, but in case of leakage can be easily detected, by a special substance added with a characteristic odor.
 • Natural gas is often praised as a clean energy alternative. It burns more cleanly than other fossil fuels, emitting lower levels of harmful emissions such as carbon monoxide, carbon dioxide and nitrous oxides.
 • It's not toxic.

Uses of natural gas:

 • Heating
 • Hot water
 • Cooking
 • Baking
 • Cogeneration (power station to generate electricity and useful heating and cooling at the same time)
 • Air conditioning
 • Numerous business uses (dry-cleaners, etc.)
 • Industry production

Is it easy to use?
Yes. It's easy to use, and it’s reliable.
Gas comes to your home or business through the installed network.

Difference Between natural gas and propane gas

Propane gas is heavier than air while natural gas is lighter, which means that in case of leakage, propane gas is concentrated low at the risk of explosion. Natural gas reaches the final consumer via the installed grid and is not stored in bottles, such as propane gas.

Is there a risk when using natural gas? 

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος κατά την χρήση του φυσικού αερίου γιατί ο τελικός καταναλωτής δεν έρχεται σε επαφή με αυτό. Το φυσικό αέριο είναι καύσιμο που διακινείται μέσω από το εγκαταστημένο δίκτυο, η τήρηση αυστηρών προδιαγραφών στην κατασκευή, η συντήρηση δικτύων διανομής και εσωτερικών εγκαταστάσεων και συσκευών και η απλότητα των συσκευών στη χρήση τους το καθιστούν ασφαλές στη χρήση από την πρώτη κιόλας φορά.

Can natural gas explode?
If only mixed with air in a very specific proportion AND if there is a spark at the same time.

What should I do if I smell gas?

 • Avoid flames, do not smoke and do not use a lighter!
 • Do not use elevator!
 • Do not use electric switches, sockets or electric bells!
 • Notify the tenants of the house, but do not use electric bells!
  If the smell of gas can be attributed to a leak in an underground outdoor pipeline (e.g. pipeline in the yard, supplying the inside of a building), the pipeline must be blocked using the shutoff valve.
 • Any smell of gas should be reported immediately to: EDA ATTIKIS T: 11322 & 8001111330 ( toll-free call), EDA THESSALONIKI-THESSALIA T: 1032 & 8001187878 (toll-free call), ΔΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας T: 8001122222 & 2105551666.
click2review