Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα

A+ A-

Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα: Υπεύθυνος επεξεργασίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., Αρτέμιδος 8, Μαρούσι. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τα στοιχεία της παροχής σας θα επεξεργασθούν για το σκοπό διερεύνησης πιθανής συνεργασίας μας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1β) από εμάς ή συνεργάτες μας και θα τηρηθούν για 1 έτος. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας αυτής, μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο https://www.protergia.gr/en/communication. Την πολιτική προστασίας δεδομένων μας καθώς και το δικαίωμά σας καταγγελίας στην αρμόδια αρχή θα βρείτε στο https://www.protergia.gr/en/data-protection-policy

click2review