Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Energy Audit

A+ A-

Acquire your own energy advisor, who can help you with tracking the energy usage of your manufacturing sites in detail.

Protergia provides energy audit services to optimize the energy performance of your premises, with the following key features:

 

energy_audit

 

  • Walk-through of the facility/building which is under assessment to reveal mechanical and electrical issues
  • Energy cost analysis through invoices
  • Device-level & System-level energy performance analysis
  • Targeted sampling measurements in the main energy-intensive infrastructures (lighting, air conditioning, etc.)
  • Sizing of cost reductions/efficiency opportunities
 
click2review