Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Digital Signature

A+ A-

Protergia brings to all its customers a new innovative service. With the "Electronic Signature" you can sign your contract online, quickly, easily & with absolute security!

 

IS THE DIGITAL SIGNATURE FOR ME?

The "Digital Signature" is addressed to all Protergia customers. To those who are now entering the world of Protergia, but also to all those who want to renew their contract.

 

WHAT DO I GAIN WITH PROTERGIA'S NEW SERVICE?

  • You immediately complete the request to activate the service you have selected.
  • You save time, but also security, because you do not have to move or wait for a courier to visit you.
  • You choose the moment and the place that serves you for the process, while you can read and sign the forms, without any time pressure.
  • You can complete the process from any device you have: laptop, desktop, smartphone or tablet.
  • The process is simple and safe. You receive a security code via SMS and after the completion you have at your disposal the copies of the signed forms.

HOW DO I COMPLETE THE PROCEDURE?

The process of Digital Signing of your contract is completed in 3 simple steps:

  1. You receive an email with the documents to be signed.
  2. You fill in the fields with the relevant marking.
  3. You confirm your identity and sign digitally.

 

That's it! You completed your new contract at Protergia online, quickly, easily and safely!

click2review