Είμαστε πάντα δίπλα σας, δείτε εδώ τους διαδικτυακούς τρόπους επικοινωνίας. #menoumeasfaleis

Protergia Home & Business Care

A+ A-

Ενεργοποιήστε το e-bill μέσω της εφαρμογής myprotergia και αποκτήστε δωρεάν την υπηρεσία Home & Business Care για ένα ολόκληρο χρόνο! 

 

Για την ενεργοποίηση του e bill:

 • H ενεργοποίηση γίνεται μέσω της της εφαρμογής myprotergia την οποία η Protergia διαθέτει δωρεάν στους συνδρομητές της
 • Αναζητήστε το σχετικό εικονίδιο του myprotergia μεταβαίνοντας στο www.protergia.gr (στην κορυφή της σελίδας) ή μεταβείτε απευθείας στην εφαρμογή από εδώ
 • Ολοκληρώστε την εγγραφή σας καταχωρώντας τα απαιτούμενα στοιχεία
 • Μεταβείτε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής και από το μενού αριστερά, πατήστε το «e-bill»
 • Με ένα απλό κλικ στην «Ενεργοποίηση» δημιουργείτε το δικό σας προσωπικό ψηφιακό λογαριασμό

Με το e-bill, έχετε άμεση πρόσβαση στο λογαριασμό σας από όπου κι αν βρίσκεστε, ενώ συμβάλλετε στη μείωση της άσκοπης κατανάλωση χαρτιού και στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.

 

Protergia Home & Business Care

Η υπηρεσία που φροντίζει να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, γιατί θα έχετε τεχνική βοήθεια για βλάβες και κάλυψη για πυρκαγιά.  

Η υπηρεσία Protergia Home & Business Care παρέχεται σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία Eurolife FFH. Για να έχετε άμεση τεχνική βοήθεια για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, για:

 

• Ηλεκτρολογικές βλάβες

• Βλάβες φυσικού αερίου

• Κάλυψη σε περίπτωση πυρκαγιάς

 

01

Ηλεκτρολογικές βλάβες

Αφορά βλάβες με πλήρη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη σταθερή ηλεκτρική εγκατάσταση στο εσωτερικό της κατοικίας/επαγγελματικού χώρου ή σε κάποιον από τους βοηθητικούς χώρους. Παροχή άμεσης τεχνικής βοήθειας στην κατοικία ή στον επαγγελματικό χώρο όλο το 24ωρο.

Ανώτατα όρια κάλυψης

• Εξήντα ευρώ (€60,00) για κάθε περίπτωση.
• Μέχρι δύο (2) περιπτώσεις ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης.

02

Βλάβες φυσικού αερίου

Αφορά πλήρη έλλειψη θέρμανσης ή και ζεστού νερού στην κατοικία/επαγγελματικό χώρο λόγω: Διαρροής φυσικού αερίου, διαρροής ύδατος του συστήματος θέρμανσης, βλάβης λέβητα και βλάβης καυστήρα έως και 500kW.
Παροχή άμεσης τεχνικής βοήθειας στην κατοικία/επαγγελματικό χώρο όλο το 24ωρο.

Ανώτατα όρια κάλυψης

• Εξήντα ευρώ (€60,00) για κάθε περίπτωση.
• Μέχρι τρεις (3) περιπτώσεις ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης.

03

Πυρκαγιά

Αφορά καλύψεις σε περίπτωση πυρκαγιάς στην κατοικία. Παροχές: Υπηρεσίες φύλαξης, προσωρινή αντικατάσταση συσκευών τηλεόρασης, υπηρεσία καθαρισμού ερειπίων, μεταφορά επίπλων, αποθήκευση και φύλαξη επίπλων, διαμονή σε ξενοδοχείο, άμεση επιστροφή στην κατοικία, ανάκτηση οχήματος από ασφαλισμένο, υπηρεσία πληροφοριών, μεταβίβαση επειγόντων μηνυμάτων.

Ανώτατα όρια κάλυψης

Εξαρτάται από την παροχή.
Αναλυτικότερα στο Παράρτημα.

 
*Η υπηρεσία παρέχεται σε αυτόνομες παροχές φυσικού αερίου ή σε παροχές ηλεκτρικής ενέργειας (εξαιρουμένων των κοινόχρηστων παροχών).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210 9496 743 ή στο 211 1075 765, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες τον χρόνο.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλείστε να γνωρίζετε τα παρακάτω στοιχεία:   
 
1. Αριθμό συμβολαίου / Ονοματεπώνυμο / ΑΦΜ / ΑΔΤ
2. Πλήρη διεύθυνση κατοικίας
3. Ονομασία προγράμματος που επιθυμείτε
4. Αριθμό τηλεφώνου για να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη της αίτησής σας για την υπηρεσία
 
Όροι και προϋποθέσεις

Στο πλαίσιο της παροχής άμεσης τεχνικής βοήθειας ισχύουν τα εξής:

 • Η Protergia έχει συνάψει με την ασφαλιστική εταιρεία Eurolife FFH το υπ’αριθμ. 10000001 ομαδικό ασφαλιστήριο με αντικείμενο την ασφάλιση επείγουσας ανάγκης τεχνικής βοήθειας στην κατοικία ή στον επαγγελματικό χώρο των πελατών της Protergia και παρέχει δωρεάν στον Πελάτη, στο πλαίσιο της Σύμβασης, την ασφάλιση επείγουσας ανάγκης τεχνικής βοήθειας στην κατοικία ή στον επαγγελματικό χώρο που βρίσκεται στην Εγκατάσταση με αριθμό ΗΚΑΣΠ (για παροχές φυσικού αερίου) ή αριθμό μετρητή (για παροχές ηλεκτρικής ενέργειας), όπως αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη της Δήλωσης Πελάτη Protergia, με την οποία αιτείται την υπηρεσία Protergia Home Care.
 • Ο Πελάτης θα πρέπει να λάβει αναλυτική ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις της Ασφαλιστικής Κάλυψης με το «Ενημερωτικό Έντυπο του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας στην κατοικία ή στον επαγγελματικό χώρο πελατών της Protergia, Αριθμός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου 10000001» και να υπογράψει και να συνυποβάλει, μαζί με τη Δήλωση Πελάτη Protergia και: (α) τη σχετική ρητή «Δήλωση Συγκατάθεσης για Ένταξη στο Ομαδικό Συμβόλαιο υπ’αριθμ.10000001, πελατών Protergia», με την οποία δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται την Ασφαλιστική Κάλυψη και τους όρους που τη διέπουν και συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων στην Eurolife FFH & (β) τη σχετική ρητή «Δήλωση Συγκατάθεσης σε INTER PARTNER-Προσωπικά Δεδομένα», με την οποία δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων στην ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.», στο πλαίσιο της  σύμβασης αντασφάλισης που διατηρεί με την Eurolife FFH.
 • Η Ασφαλιστική Κάλυψη: (i) αρχίζει την 1η ημέρα του μήνα ν+1 από την ημερομηνία υπογραφής της Δήλωσης του μήνα ν, με εξαίρεση την περίπτωση που η Δήλωση υπογράφεται μετά την 15η μέρα του μήνα ν οπότε η έναρξη της Ασφαλιστικής Κάλυψης ενδέχεται να αρχίζει την 1η μέρα του μήνα ν+2.
 • Η Ασφαλιστική Κάλυψη παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Πελάτη για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της Ασφαλιστικής Κάλυψης.
 • Η υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά σε αυτόνομες παροχές φυσικού αερίου ή σε παροχές ηλεκτρικής ενέργειας (εξαιρουμένων των κοινόχρηστων παροχών).
 • Η Ασφαλιστική Κάλυψη παύει να ισχύει εάν λήξει ή λυθεί για οποιονδήποτε λόγο η Σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας του Πελάτη με την Protergia , για την παροχή που αναγράφεται στη Δήλωση.
 • Σε περίπτωση που ο Πελάτης αναιρέσει την επιλογή του για λήψη του λογαριασμού κατανάλωσης μέσω e-mail, πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της Ασφαλιστικής Κάλυψης, θα επιβαρύνεται με το ποσό των 4€
 • Στις περιπτώσεις που το κόστος των επισκευών υπερβαίνει το εκάστοτε προαναφερόµενο όριο, τότε η διαφορά βαρύνει τον Ασφαλισµένο.
 • Στις περιπτώσεις αυτές ο τεχνικός, εφόσον ζητηθεί από τον Ασφαλισµένο, θα συντάσσει προϋπολογισµό της επισκευής και θα προβαίνει στην επισκευή µόνο κατόπιν αποδοχής του κόστους από τον Ασφαλισµένο.
 • Σε περίπτωση µη αποδοχής του κόστους, η επισκευή θα πραγµατοποιείται µέχρι το εκάστοτε ασφαλιζόµενο όριο ποσού, µε την προϋπόθεση ότι αυτό είναι δυνατόν.
 • Ο Ασφαλισμένος δύναται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχει το «Protergia Home Care» ή το «Protergia Business Care» μέχρι το όριο που αναφέρεται σε κάθε μία από αυτές, και μέχρι συνολικά πέντε (5) φορές ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης, ανεξαρτήτως του είδους εκάστης υπηρεσίας.
 • Οι υπηρεσίες παρέχονται για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους που βρίσκονται σε συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια εντός Ελλάδος, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό έντυπο.
 • Από τις περιπτώσεις Ηλεκτρολογικών Βλαβών εξαιρούνται:
 • Η επισκευή φωτιστικών ή τµήµατος αυτών, λ.χ. λάµπες (φθορισµού ή µη) κ.λ.π..
 • Η επισκευή βλαβών σε συσκευές θέρµανσης, ηλεκτρικές συσκευές και γενικά σε οποιαδήποτε συσκευή λειτουργεί µε ηλεκτρική ενέργεια.
 • Η πτώση τάσης.
 • Οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο μπορεί να οφείλεται στις βλάβες του δημόσιου δικτύου διανομής/μεταφοράς ή διακοπή ρεύµατος, η οποία δεν οφείλεται σε βλάβη της σταθερής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της κατοικίας ή του επαγγελματικού χώρου.
 • Από τις περιπτώσεις Βλαβών Φυσικού Αερίου εξαιρούνται:
 • Οποιοδήποτε σύστηµα θέρµανσης δεν βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην κατοικία/επαγγελματικό χώρο ή μοιράζεται µε άλλους γείτονες.
 • Κοινόχρηστα συστήµατα θέρµανσης.
 • Εργασίες αφαίρεσης αλάτων που προκύπτουν από υπολείµµατα ή από ζηµιά που προέρχεται από λάσπη ως αποτέλεσµα διάβρωσης.
 • Οποιαδήποτε προγραµµατισµένη συντήρηση ή καθαρισµός.
 • Επισκευή ή/και αντικατάσταση θερμοσυσσωρευτών, αναστολέων, δεξαµενών νερού, σωµάτων καλοριφέρ και κυλίνδρων ζεστού νερού (boiler).
 • Επισκευή ή αντικατάσταση συσκευών φυσικού αερίου.

 

Πυρκαγιά (Οι καλύψεις αναλυτικά)

 1. Υπηρεσίες Φύλαξης

Αφορά:

 • Πυρκαγιά που έχει ως συνέπεια η κατοικία/επαγγελματικός χώρος να καθίσταται επισφαλής προς κατοίκηση / χρήση.

Παροχές:

 • Φύλαξη και προστασία της ασφαλιζόµενης κατοικίας/επαγγελματικού χώρου µε εξειδικευµένο προσωπικό εφόσον η κατοικία/επαγγελματικός χώρος έχει μείνει απροστάτευτη/ος για όσο καιρό δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας που είχε πριν από τη ζημιά.

Ανώτατα Όρια:

 • Χίλια ευρώ (€1.000) ανά φορά.
 • Δύο (2) φορές ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης.
 • Διάρκειας φύλαξης: 72 ώρες από την αναγγελία της ζημιάς.
 1. Προσωρινή Αντικατάσταση Συσκευών Τηλεόρασης

Αφορά:

 • Πυρκαγιά που έχει ως συνέπεια τη βλάβη των συσκευών τηλεόρασης ή DVD, που βρίσκονταν στην κατοικία/επαγγελματικό χώρο.

Παροχές:

 • Προσωρινή αντικατάσταση των συσκευών για διάστηµα µέχρι 15 ηµερών από την ηµέρα παράδοσης αυτών στην ασφαλιζόµενη κατοικία του Ασφαλισµένου.

Ανώτατα Όρια:

 • Εκατό ευρώ (€100) ανά φορά.
 • Ανώτατο όριο δύο (2) φορές ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης.

Γ) Υπηρεσία Καθαρισμού Ερειπίων

Αφορά:

 • Πυρκαγιά που έχει ως συνέπεια η κατοικία να καθίσταται επισφαλής προς κατοίκηση/χρήση.

Παροχές:

 • Αποστολή εξειδικευµένου προσωπικού καθαριότητας, για αποκομιδή ερειπίων, ώστε ο Ασφαλισµένος να µπορέσει να επιστρέψει στην ασφαλιζόµενη κατοικία/επαγγελματικό χώρο ή τουλάχιστον να είναι εφικτή η εκτίµηση της ζηµίας και η έναρξη της αποκατάστασης.

Ανώτατα Όρια:

 • Ανώτατο όριο χίλια ευρώ (€1.000), διακόσια ευρώ (€200) ανά φορά.
 • Ανώτατο όριο μία (1) φορά ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης.

Δ) Μεταφορά Επίπλων

Αφορά:

 • Πυρκαγιά που καθιστά ακατοίκητη/ο την κατοικία/επαγγελματικός χώρος.

Παροχή:

 • Ανάληψη κόστους μεταφοράς των επίπλων µε μέγιστη ακτίνα μεταφοράς 50 χιλιόμετρα από την κατοικία/επαγγελματικό χώρο.

Ανώτατα Όρια:

 • Τριακόσια ευρώ (€300) ανά φορά.
 • Μία (1) φορά ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης.

 

 

E) Αποθήκευση – Φύλαξη Επίπλων

Αφορά:

 • Πυρκαγιά που καθιστά ακατοίκητη/ο την κατοικία/επαγγελματικό χώρο.

Παροχή:

 • Αποθήκευση - Φύλαξη των επίπλων.

Ανώτατα Όρια:

 • Τριακόσια ευρώ (€300) ανά φορά.
 • Μία (1) φορά ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης.
 • Αποθήκευση των επίπλων για µέγιστο χρονικό διάστηµα 7 ηµερών.

Σημειώσεις:

•Εξαιρούνται της υπηρεσίας αποθήκευσης τιμαλφή είδη ή άλλα είδη αξίας, όπως χρήµατα, χρεόγραφα, µετοχές, τίτλοι ιδιοκτησίας, αντίκες και πίνακες.

•Σε περιοχές που δεν υπάρχει δίκτυο συνεργατών δεν παρέχεται απολογιστικά η κάλυψη.

ΣΤ) Διαμονή σε Ξενοδοχείο

Αφορά:

 • Πυρκαγιά που καθιστά ακατοίκητη την κατοικία/επαγγελματικό χώρο.

Παροχή:

 • Ανάληψη εξόδων παραµονής σε ξενοδοχείο.

Ανώτατα Όρια:

 • Δύο (2) διανυκτερεύσεις το μέγιστο για πέντε (5) άτοµα.
 • 45 ευρώ (€45) ανά άτοµο / διανυκτέρευση.

Σημείωση: Εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης τα µεταφορικά έξοδα, έξοδα τηλεφωνηµάτων, minibar, γευµάτων ή άλλων εξόδων που συνδέονται µε την παραµονή του στο ξενοδοχείο.

Ζ) Επείγουσα Επιστροφή στην Κατοικία

Αφορά:

 • Πυρκαγιά.

Παροχή:

 • Ανάληψη εξόδων επιστροφής του Ασφαλισµένου στην κατοικία του, εφόσον αυτός δεν µπορεί να επιστρέψει µε τα αρχικώς προβλεπόµενα µέσα µεταφοράς.

Ανώτατα Όρια:

 • Ο Ασφαλισµένος θα πρέπει να βρίσκεται εντός Ελλάδος και σε απόσταση µεγαλύτερη των 200 χιλιοµέτρων από την ασφαλιζόµενη κατοικία, κατά την επέλευση της επείγουσας ανάγκης.
 • Τα αεροπορικά έξοδα καλύπτονται µόνο εφόσον η διαδροµή µε τα υπόλοιπα µέσα υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες.
 • Ανώτατο όριο κάλυψης 200 ευρώ (€200).

Σημείωση: Εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης τα µεταφορικά έξοδα, έξοδα τηλεφωνηµάτων, minibar, γευµάτων, ή άλλων εξόδων που συνδέονται µε την παραµονή του στο ξενοδοχείο.

 

H) Ανάκτηση Οχήματος από Ασφαλισμένο

Αφορά:

 • Πυρκαγιά σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος ταξίδευε µε το όχηµά του, το οποίο αναγκάστηκε να αφήσει στον τόπο όπου βρισκόταν.

Παροχή:

 • Ανάληψη εξόδων µεταφοράς του Ασφαλισµένου µε λεωφορείο, τρένο, πλοίο ή αεροπλάνο εφόσον η διαδροµή µε τα προηγούµενα µέσα υπερβαίνει τις 6 ώρες, έτσι ώστε να ανακτήσει το όχηµά του.

Ανώτατα Όρια:

 • Η υπηρεσία αυτή παρέχεται εντός επτά (7) ηµερών από την επιστροφή του Ασφαλισµένου στην ασφαλιζόµενη κατοικία. Η υπηρεσία παρέχεται στον Ασφαλισμένο με ανώτατο όριο κάλυψης 200 ευρώ (€200).

Θ) Υπηρεσία Πληροφοριών

Αφορά:

 • Πυρκαγιά.

Παροχή:

 • Παροχή πληροφοριών επείγουσας ανάγκης όπως αριθµούς τηλεφώνων αστυνοµικών ή άλλων επίσηµων δηµόσιων αρχών, νοσοκοµείων, φαρµακείων ξενοδοχείων.

Ανώτατα Όρια:

-

Ι) Μεταβίβαση Επειγόντων Μηνυμάτων

Αφορά:

 • Πυρκαγιά.

Παροχή:

 • Μεταβίβαση µηνυµάτων προς ένα ή παραπάνω άτοµο που θα υποδείξει ο Ασφαλισµένος σε οποιοδήποτε µέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού, εφόσον ο ίδιος αδυνατεί να επικοινωνήσει µαζί τους.

Ανώτατα Όρια:

-