Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Mix fuel

A+ A-
MIX FUEL FOR ALL THE COUNTRY
PRODUCTION AND
CONNECTION ANALYSIS
CONNECTED SYSTEM 
(2019)
NON CONNECTED SYSTEM 
(2019
)
NON CONNECTED SYSTEM CRETE 
(2019
)
LIGNITE 20% 0,0% 0,0%

PETROLEUM

0,0%

82,7%

78,4%
NATURAL GAS 31,1% 0,0% 0,0%
HYDROPOWER 6,5% 0,0% 0,0%
RES 23,4% 17,3%

21,6%

CONNECTIONS 19,1% 0,0% 0,0%
TOTAL 100,0%

100,0%

100,0%
click2review