Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Company activities

A+ A-

With regard to primary production of electricity, Protergia owns and/or operates directly or on behalf of other MYTILINEOS Group companies gas-fired thermal power plants located within the country’s south system, as well as power plants producing electricity from Renewable Energy Sources.

In the sector of Renewable Energy Sources, Protergia is operating Wind Farms, Photovoltaic Parks and small Hydropower Plants. Some of these are already in operation, while others are in various development stages (construction or licensing) in various locations in Greece. The commercial activities of Protergia focus on wholesale and retail trading of electricity produced in the company’s modern, environment-friendly electricity production facilities.

click2review