Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας | Protergia

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

A+ A-

Philosophy

Dynamic personality, passion for work, the drive to distinguish themselves and the aspiration to make an active contribution to the achievement of our company's goals. They must also be able to meet the requirements of a constantly changing and demanding work environment with maturity and dependability.

We invest in our people, both young and experienced professionals, offering to them access to know-how, top-quality work conditions and opportunities for development and a professional career in an environment with international visibility.

If you wish to join the workforce of Protergia, please send us your CV. You can submit it for a specific job or you can request its registration in the company's database of active CVs.

 

Job Vacancies

Currently there are no job openings available.

Alternatively, you can send your resume by e-mail at hr@protergia.gr  

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του “Μηχανικού Ηλεκτρολογικής Συντήρησης”για το Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου, στην παραλία Διστόμου Βοιωτίας.

 

Μηχανικός Ηλεκτρολογικής Συντήρησης Ενεργειακού Κέντρου Αγ. Νικολάου

(Κωδικός Θέσης: ΜΗΣΕΚ0619)

Κύριες Αρμοδιότητες:

  • Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Συντήρησης του Ενεργειακού Κέντρου στον οποίο αναφέρεται

·       Είναι υπεύθυνος για υλοποίηση της επεμβατικής, προληπτικής και βελτιωτικής συντήρησης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, οργάνων και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου των εγκαταστάσεων

  • Παρακολουθεί και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών ηλεκτρολογικής συντήρησης που εκτελούνται από τους εργολάβους

·       Αναλύει και προβλέπει ανάγκες αγοράς ανταλλακτικών και υλικών και προβαίνει σε αιτήσεις για την προμήθειά τους

·       Συντάσσει τις οδηγίες χρήσεως του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, οργάνων και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου

·       Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και  εκπαίδευση του προσωπικού του τμήματός του

·       Σχεδιάζει, οργανώνει και εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου της ηλεκτρολογικής συντήρησης

·       Τηρεί ενημερωμένο αρχείο  σχεδίων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

 

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής

  • Προϋπηρεσία 3-5 έτη  σε θέση Μηχανικού Συντήρησης σε βιομηχανικό εξοπλισμό (εμπειρία σε Θερμικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)

·       Εμπειρία σε συντήρηση εξοπλισμού Υψηλής/Μέσης/Χαμηλής Τάσης

·       Εμπειρία σε συντήρηση συστημάτων συνεχούς τάσης, ηλεκτρονικών ισχύος (φορτιστών - αντιστροφέων) και συσσωρευτών

  • Εμπειρία σε συστήματα αυτομάτου ελέγχου PLCSCADA (γνώση προγραμματισμού επιθυμητή)

·       Γνώση των Ελληνικών και Διεθνών ηλεκτρολογικών κανονισμών (π.χ. IECNECIEEE,ANSI)

·       Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ (MS Office)

·       Επιθυμητή γνώση χειρισμού προγράμματος SAP