Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

A+ A-

Philosophy

Dynamic personality, passion for work, the drive to distinguish themselves and the aspiration to make an active contribution to the achievement of our company's goals. They must also be able to meet the requirements of a constantly changing and demanding work environment with maturity and dependability.

We invest in our people, both young and experienced professionals, offering to them access to know-how, top-quality work conditions and opportunities for development and a professional career in an environment with international visibility.

If you wish to join the workforce of Protergia, please send us your CV. You can submit it for a specific job or you can request its registration in the company's database of active CVs.

 

Job Vacancies

Currently there are no job openings available.

Alternatively, you can send your resume by e-mail at hr@protergia.gr  

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του “Επιτηρητή Πεδίου” για το Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου, στην παραλία Διστόμου Βοιωτίας

Επιτηρητής Πεδίου

(Κωδικός Θέσης: ΕΠ 0119)

Κύριες Αρμοδιότητες:

  • Επιτηρεί τον εξοπλισμό με επιτόπιους περιοδικούς ελέγχους και λαμβάνει λειτουργικά στοιχεία από τοπικά όργανα μετρήσεων
  • Εκτελεί χειρισμούς στον μηχανολογικό εξοπλισμό υπό την καθοδήγηση του Μηχανικού Υπεύθυνου Βάρδιας και του Χειριστή Μονάδος
  • Παρατηρεί τις εγκαταστάσεις για τον προσδιορισμό βλαβών και λειτουργικών ανωμαλιών
  • Εκτελεί την απομόνωση μηχανολογικού εξοπλισμού με ασφάλεια υπό την καθοδήγηση του Μηχανικού Βάρδιας
  • Τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και χρησιμοποιεί τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας

 

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολογίας κατά προτίμηση ενεργειακής κατεύθυνσης ή Πτυχίο Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού
  • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη λειτουργία ή/και συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή πλοίων (εμπειρία σε Θερμικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
  • Απαραίτητες γνώσεις: μηχανολογίας, θερμοδυναμικής, μηχανών εσωτερικής καύσεως (αεριοστρόβιλοι), μηχανών εξωτερικής καύσης (ατμοστρόβιλοι)
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τεχνική ορολογία) και Η/Υ (MS Office)
  • Ικανότητα ορθής επικοινωνίας και συνεργασίας