Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Become a customer - Natural Gas

A+ A-

Becoming a Protergia customer is easy, quick and simple!

Please fill your details in the application below and one of our representatives will contact you shortly.

The form is for residential and business Low Pressure customers.

Please select one of the following to continue
Re activation
Supplier Selection (for active counter)
click2review